Perry Rhodan 1284 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1284
Název:U průsmyku Icana
(Am Paß der Icana)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Provinili se proti pravidlům - a zůstanou vítězi
Hlavní postavy románu:

Irmina Kotčistovová - testuje Anti-KM-serum na Elfahderovi

Reginald Bull - hledá pomocníka pro smělý plán

Salov - šéf podzemní organizace na světě her

Roi Danton a Ronald Tekener - oba Terranci se kvalifikují

Graucum - Paniš Paniša z Mardakaanu

Zatímco Irmina Kotčistovová na Mardakaanu1) Ijarkorovu generálovi Kolimarovi dokazuje, že její Anti-KM-sérum2) Antimachos (Proti boji), které může vyrobit na základě komplikované sysntézy jen ve velmi malém množství, působí také na Elfahdery, nabídne Gavvron Salov1) Reginaldu Bullovi, že mu opatří přístup do Upanišadu. O něco později prohlásí Graucum1) nositele permitu Ronalda Tekenera a Roie Dantona za účastníky Hry života. Bulla odmítne kvůli ztrátě permitu3).

Pomocí Ulupho Twika, malé, kulovité, ježaté bytosti se dvěma knoflíkovitýma očima a chobotovitým čenichem, ukáže Salov Bullovi a Jo Polynaisemu4) cestu do úkrytu jeho organizace. Tam Gavvron vypráví, že jeho rodný svět Gavvr byl před tisíciletími podmaněn Nakhudorem, kterého označuje za předchůdce Věčného válečníka Ijarkora. Salov sám přišel na Mardakaan, aby osvobodil svého strýce a bratra, kteří tam byli zavlečeni kvůli Hře života, a aby vyprovokoval Ijarkora. Byl ale poražen jedním Elfahderem a založil před asi dvaceti lety gilgu tvůrců hry, poté přes svého bratra a strýce poznal strašlivý osud k jedenáctileté robotě4) odsouzené prohranuvší v Hře života. Mezitím má gilda moc se zmocnit Mardakaanu. Jako průvodce pro svůj nový výpad do Upanišadu si Bull volí Twika a droida Chimba, jehož robotské tělo obsahuje vědomí a několik orgánů Nyunda. Poté co s Chimbovou pomocí překoná psionický val kolem Školy hrdinů, odlákají Twik, Susa Ail a Luzian Bidpott4) protivníky, aby Bull mohl navázat kontakt s terranskými Shany.

Mezitím začíná Dantonova a Tekenerova první zkouška. Pod hypnotickým vlivem ophalských pěvců se postaví bojovnickému páru Huasqa a manku, kteří od Atahause vládce Ebhinora dostali rozkaz obsadit se třemi sty bojovníky strategicky důležitý průsmyk Sacsamara, aby připravili útočnou pozici proti blížící se armádě Panieliho a potom počkali na zbytek vojska. Místo toho využije Huasqa a Manku jednoho Icana, obrovské, osminohé zvíře, aby nepřátelskou armádu zahnali na útěk a zajali jejího velitele Belisara. Ačkoliv se tak jednají proti kodexu poslušnosti, cti a boji, vyhrají Danton a Tekener tuto předehru. Když ze dvou dalších her předběžné fáze vzejdou jako vítězové, je jim povoleno účastnit se samotné Hry života.

Volcayr1) pozorně sleduje průběh předehry.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál