Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1276
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1276
Název:Kodexová horečka
(Kodexfieber)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Irmína, metabio-seskupovačka - na stopě Permanentního konfliktu
Hlavní postavy románu:

Irmina Kotčistovová - Metabio-seskupovačka se snaží bojovat s kodexovou horečkou

Reginald Bull - velitel Vironautů na EXPLORERU

Kido - Irmínin »Nalezenec«

Jas Tenn - Aras přiváží zprávu z Gruelfinu

Doc Shilling, Alphonso Saura a Issel Stone - trojice Vironautů s osobní prosbou

EXPLORER zachytí radiogram LIVINGSTONE, jednoho ze tří set segmentů, kteří se o něj v dubnu 429 NGL odpojili, aby navštívili M 87 a Gruelfin1). Jako místo srazu je určeno slunce Connection.

V ESKULAPU připojeném na svazek EXPLORERU vyšetřuje Irmina Kotčistovová společně s Kidem Dorana Meinstera, Agid Vandroa, Colophona Bytargeaua a Mirandolu Cainz2) a zjišťuje, že do hlubokého bezvědomí upadnuvší Hanzovní specialisté vydechují kodexové molekuly, které vznikají v jejich epifýze a jejich tělo pomocí působení na thalamus a hypothalamus činí výkonnější a necitlivější. Zatímco na jedenácté planetě Connectionu, ledovém světě, dojde k setkání s nevysvětlitelným fenoménem, rozšíří Kido kodoxové molekuly v EXPLORERU. Peptidy vyvolají u něho samého metamorfózu, která mu dá vzhled Animateura3). Současně si vzpomene, že jeho pravé jméno je Kralsh a že před 50 lety doprovázel Sotha Gun Nlika do galaxie Yanitča Yan neboli Gruelfin. Její humanoidní obyvatelé zabili jeho Sotha a zahnali ho do jedné z předsunuté malé galaxie. Ztratil kontrolu nad svým tělem, které díky tajemnému působení humanoidů zmutovalo, a zřítil se na Maghalu4).

Změna kodexových molekul vystupňuje v probuzených Hanzovních specialistech kodex Věčných válečníků. Zpustoší část EXPLORERU, zabijí jednoho Vironauta a postarají se o další rozšíření kodexových molekul.

Mezi Vironauty dojde k roztrpčenému boji a Kralsh vyzve ostatní k tomu, jako pomstu za Gun Nlika vyhubit národy Yanitča Yanu. S protilátkou proti kodexovým molekulám, které vyrobila v ESKULAPU a které nazve KM-Anti-V, může Irmína Kotčistovová zabránit nejhoršímu. Kralsh, Doran Meinster, Agid Vendor, Colophon Bytargeau a Mirandola Cainz uniknou se segmentem ARMAGEDDON5). Později dorazí LIVINGSTONE se třemi Cappiny do systému Connection a přinese informace o událostech v Gruelfinu od Ovaronovy6) smrti.