Perry Rhodan 1267 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1267
Název:Útěk z Elysia
(Flucht aus Elysium)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Terranec ve smrtelném nebezpečí - Elfahder jako strážce
Hlavní postavy románu:

Irmina Kotčistovová a Kido - mutantka a její průvodce léčí nemocné

Yaddah - živoucí kosmická loď

Reginald Bull - Terranec ve smrtelném nebezpečí

Coulinor - zástupce zábavného paláce

Volcayr - Elfahder se rozjíždí

Aby od něj mohl získat další howalgonium, snaží se Coulinor podstrčit Reginaldu Bullovi drogy. Terrancovi se ale podaří uniknout. Když se na útěku dostane do nebezpečí, že ho sežere obrovský Pakidor, ukáže medailon Drakkera. Pln respektu před »Pečetí ochrany« pustí Pakidor Bulla.

Mezitím zjistí Irmina Kotčistovová a Kido, že živoucí kosmická loď, která jim poskytuje přístřeší, trpí rakovinou. Zatímco jí pomocí psionických sil léčí, vypráví loď, která se jmenuje Yaddah (čtvrtý prvek), svůj příběh:

Před sto tisíci lety vznikly na Kke fotosynteticky aktivní plazmatické bytosti Kkerové. Když sopečný výbuch naplnil atmosféru jejich světa popelem a prachem a tak zastínil slunce, semklo se více než milion Kherů do šestnácti obrovských jedinců, aby mohlo přežít. Později se ukázalo, že velká individua se už nedají rozložit zpět na malé. Jejich posílené intelektuální schopnosti spustili ale období filozofie a výzkumu. Šestnáct bytostí se naučilo cestovat podél siločar psionické sítě. Když Yaddah onemocněl, navštívil jarmark družiny, aby získal léky. Aby se dostala na ESKULAP, aniž by to Volcayr zpozoroval, dá Yaddah k dispozici svým pomocníkům organický pomocný člun, který je nazván Drayaddah (syn Yaddaha). Sledován Volcayrem ale musí Drayaddah přistát na jarmarku. Tam se k Irmině Kotčistovové a Kidovi přidá Drakker Whisky, který se označuje za pověřence Yaddaha. Terranka se od Uripohla dozví o Bullyho přítomnosti, vstoupí do Elysia a je zajata ziskuchtivým Coulinorem.

Při pátrání po vironautech, kteří vstoupili do Dašidského komplex na Urdalanu, navštíví Volcayr Elysium. Bull vyprovokuje Elfahdera, který ze vzteku pak začne Elysium ničit. Terranec donutí Coulinora, aby propustil Irmínu Kotčistovou. Překvapivě se objeví Merioun a vyzve svého kolegu, aby skončil pomstychtivé tažení a navštívil planetu Mardakaan1) v Siom Som, na které se odehrává Hra života1).

Vironauti se vrátí zpět ke svým lodím. 11. června 429 NGL skončí minimální fáze Ceporu a Be-Luqo spustí přeměnu 33 měsíců Nagathu v Elyšské prstence. Krátce poté Merioun vyzve ultimativně Vironauty, aby během jednoho dne opustili systém Cepor, odletí z Nagathu 400 metrů dlouhá loď Kalmera, jejíž forma je skrytá za stínícím polem. Protože se vzdali naděje, že přes Elfahdery budou moci navázat obchodní styky mezi Mléčnou drahou a Erendyrou, opustí Doran Meinster a tři další Hanzovní specialisté2) Volcayrovu loď a vrací se zpět na EXPLORER 3).

Když Bully chce Irmíně Kotčistovové vyprávět o Whiskym, cítí metabio-seskupovačka, že v jeho mozku proběhla změna, a on následně ztratí vzpomínky na Drakkera. Sledujíce podezření, navštíví Irmína Kotčistovová Yaddaha, a živoucí loď potvrzuje, že Drakkera vytvořila ze své tělesné substance.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál