Perry Rhodan 1266 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1266
Název:Družina válečníka
(Der Troß des Kriegers)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Vironauti v akci - na stopě tajemství válečnického kultu
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Terranec hledá »Elysium«

Whisky - vyvrhel

Coulinor - Maerler

Merioun - válečný pán pro systém Cepor

Roi Danton - navštěvuje prstencového inženýra

Irmina Kotčistovová - mutantka je pronásledována

Na základě Edym Varusonova zprostředkování navštíví Roi Danton, který se vydává za pověřence Věčného válečníka, s Demeter a Irminou Kotčistovou sto metrů širokou, deset metrů vysokou, energetickou kopulí překlenutou obručovitou loď prstencového inženýra Be-Luqo. Velice štíhlý, nápadně pestře oblečený Beryhamer má tenké ruce a nohy, které jsou pomocí výrazných kloubů uchyceny ke trupu. Dlouhá, šedou kůží pokrytá tvář vyjadřuje zarmoucenost. Pod vertikálně postavenýma očima leží zřetelné slzné váčky. Voli podobná ústa se skládají z mnoha kožních laloků. Be-Luqo vysvětluje, že při výrobě Elyšského prstence jsou měsíce podle v odpalovacím krystalu obsaženého programu rozebrány na prvotní fragmenty, které jsou impellatory, miniaturními transmitery, vrženy na plánované dráhy. Aktivační mechanismus dá prstenci molekulární přeměnou požadovanou barvu. Se zbytkovou energii rozdrobí impellatory úlomky horniny tak, že prstence budí dojem homogenní hmoty. Když si Be-Luqo stěžuje, že prstencoví inženýři jsou opakovaně napadáni Gorimy1), zakáže mu Elfahder Merioun, který vede akce v systému Cepor, aby v moci kodexových plynů stojícím Beryhmaerovi dával další informace.

Objevení se Volcayr, který hledá vetřelce z Urdalanu, přiměje Irmínu Kotčistovovou aby s Kidem loď Beryhamera opustila s viročlunem. Dorazí do cizí kosmické lodě ze šedivých, rozbrázděných stěn, která se označuje za nemocnici.

Mezitím navštíví Reginald Bull jarmark, který se pořádá uvnitř ploché, ve vesmíru se vznášející, třicet kilometrů velké kopule z formovací energie, a který poskytuje družinám jakýkoliv typ zábavy. Od několika opovrhovaných, jen 30 centimetrů vysokých Drakkarů, které zachrání z nepříjemné situace, se Bull dozví, jak je organizace Věčných válečníků strukturována. Bezprostředně pod válečníky samými stojí jejich generálové Elfahderové. Jejich osobní gardy, vlastní bojové jednotky válečníků, se skládají z absolventů Upanišadských škol. Vojsko techniků, vědců a úředníků, kteří jsou věrní kodexu válečníků, ke kterým patří i prstencoví inženýři, se starají pro bezproblémový průběh akcí. Družiny se nakonec skládají z kořistníků, zábavních specialistů a obchodníků a jsou zodpovědní za jarmarky. Na rozloučení předá krabovitý Drakker, kterému dá Bully jméno Whisky, Terrancovi třícentimetrovou plaketu se symbolem ESTARTU, která se má použít jen, když se bude nacházet v nejvyšším nebezpečí. Whisky mu ale zakáže, aby o tom pověděl někomu jinému.

Jehlici podobný Stektite Uripohl zavede Bulla k nejvýraznějšímu a nejdražšímu zábavnímu paláci jarmarku, takzvanému Elysiu, kopule z formovací energie o průměru jednoho kilometru. Její návštěvníci mají možnost pozorovat mnohé scény a na přání se jich účastnit. Když se Terranec dozví, že se v Elysiu zdržuje také Merioun, naléhá na jeho provozovatele Maerlera Coulinora, aby mu výměnou za howalgonium opatřil přístup do komnat Elfahdera. Bull tam pozoruje, jak neforemná bílá bytost se dvěma zeleně svítícíma očima vyleze z Meriounovy zbroje, a je svědkem, jak amébnoidní Elfahder2) vstoupí do kontaktu s Věčným válečníkem, který se zdržuje na Nagathu. Kalmer nařídí, aby se s Gorimy, v jejichž galaxii se objevil Sotho, nakládalo s úctou.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál