Perry Rhodan 1263 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1263
Název:Svobodní kořistníci z Erendyry
(Die Freibeuter von Erendyra)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
S LASHATEM na cestě - Ronald Tekener udělá objev
Hlavní postavy románu:

Longasc - kořistník Shabanů

Closcurt - svobodný kořistník má informace o TSUNAMI-114

Ronald Tekener - Smíšek učiní objev

Pathythia Baal - Antijská dívka

Jennifer Thyron - dělá si starosti o Pathyntii

Falco Hoelzel - mladý vironaut na LASHATU

Při hledání TSUNAMI-113, sesterské lodi TSUNAMI-1141) narazí LASHAT 2) na ztroskotaného kosmoplavce Longasca, který jako nízkoprivilegovaný patří k družině válečníka Kalmera3). V kosmické lodi narozený Shabare, který rodný svět svého národa Oskrotů, čtvrtou planetu slunce Plaak v centru Erendyry, zná jen z vyprávění, je 1.60 metru vysoký, bezkrký, na celém těle srstí porostlý humanoid. V jeho společnosti se nachází bodlákožába Plump, dvacet centimetrů velká, kulatá, zeleně ostnatá bytost s osmi nohama, která s bublajícím hlasem může opakovat věty4). Longasc zavede galaktiky, které označuje za Gorims (cizinci)5) a svou z vraků složenou kosmickou loď CANTLERY (světlo a hvězda Erendyry), ke Kalmerovu bojišti, na kterém se zdržuje mocný Shabare Closcurt. Kalmerova rukavice, které Closcurt vděčí za svou důležitost, se podobá Stalkerovu permitu, je ale určena pro pravou ruku a disponuje pouzdrem pro palec. Ronald Tekener objeví zbytky TSUNAMI-113 a robota, který se podobá těm ze záznamů TSUNAMI-1141), a vyzve Closcurta k rozhovoru. Shabare se podrobí permitu, kterého považuje za rukavici válečníka6) a který má větší sílu než jeho vlastní, a oznamuje, že se svou LITTURIO (kořistnická hrdost) jako Gorimský lovec Kalmera se svými roboty, maskovaný pomocí hypnoticky působící bio-kápě, vstoupil na TSUNAMI-114. Byl ale Elfahderem Meriounem7) vyzván k vydání lodi a jako náhradu obdržel zcela opuštěnou TSUNAMI-1138).

Na Closcurtovo upozornění, že se tam shromažďuje válečníkova družina, odletí LASHAT do nedalekého systému Cepor. V silnými hyperemisemi doprovázené minimální fázi pulzující slunce Cepor představuje hvězdu spektrální třídy G0, zatímco během maximální fáze hvězdu typu F0. Pulzace koreluje s polohou druhé planety Nagath, kterou obývají kyslík dýchající Zvěřomistři9). Když dosáhne slunce nejvzdálenějšího bodu oběžné dráhy, zkrátí se změna maxima k minimu na tři dny, aby se po dosažení slunci nejbližšího bodu prodloužila na padesát dnů, přičemž hyperemise minimální fáze Nagath na čtyřicet dnů znemožní přístup pro kosmické lodě, hypervysílání a transice.

Vedle mnoha lodí družiny objeví posádka LASHATU 4. května 429 NGL v systému Cepor 33 osmdesát metrů měřicích hexakisoktaedrických lodí, které vždy doprovází 38 metrů dlouhý a 3 metry tlustý rakvi podobný útvar, které mají 33 měsíců Nagathu proměnit v Elyšské prstence. Zatímco Pathythia Baal10) s Longascem, Plumpem a vironautem Falco Hoetzelem opustí LASHAT tajně v pomocném člunu APTUT 11) a kvůli hyperemisím se ocitne v nesnázích, požaduje Tekener s odvoláním na svou rukavici po hexakisoktaedrovitých lodích zastavit. Objeví se ale Elfahder Volcayr12) s lodí, která je tvořena řetězem 10 dvacet metrů velkých kuliček, a Doran Meinster, Agid Vendro, Colophon Bytargeau a Mirandola Cainz13) zapřísahávají Tekenera, aby měsíční posvěcení nerušil svým rouháním a stáhl se ze systému Cepor. Protože se LASHAT ale nadále přibližuje k flotile rakví, je zasažen jedou z deseti koulí Elfahderské lodi14). Když poté koliduje s APTUTEM, jsou Longasc, Hoetzel a Pathythia Baal s Plumpem strženi do volného prostoru. Bezmocně driftující k severní polokouli Nagathu vyšle LASHAT volání o pomoc9).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál