Perry Rhodan 1254 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1254
Název:Svět bez naděje
(Welt ohne Hoffnung)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
V horách Cloreonu - protilátky útočí
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Terranec na světě bez naděje

Stronker Keen, Mirandola Cainz, Colophon Bytargeau - Bullovi společníci

Or Mendin - informační technik

Ge Allini - Mendinův nadřízený

Droonenen, Hardinin a Vullnenen - vládci Cloreonu

Když jeden z mnoha meteoritů, kteří na Poustevníka neustále dopadají z Elyšských prstenců, odkryje podzemní zařízení Cloreoňanů a Vironauti se vydají na jeho prohlídku, chytí jeden a půl metru vysokou, vzdáleně humanoidní bytost, jejíž polokulová hlava má šestatřicet očí a jeden dechový zářez. K přijímání potravy slouží chobotová ústa uprostřed těla. Útočníci jsou protilátky ve smyslu cloreonské společnosti vybudované po vzoru organizmu. V klonovací továrně MATKA se z nich tělesně a intelektuálně stávají mozkové, orgánové a nervové buňky, specializovaní jedinci. Pouze jako bojovníci a policie »Těla« fungující Protilátky pocházejí z nezávislých výrobních středisek. Proti pevnému společenskému systému revoltuje Or Mendin a spojí se s Reginaldem Bullem, protože ten se předtím Cloreoňanům v rádiové zprávě vyjasnil mírumilovné úmysly vironautů. Jako informační technik odpovídá dva metry velký Or Medin dalekosáhle původnímu vzhledu Cloreoňanů. Vypráví Terrancům o legendárních dějinách svého národa:

Před pěti tisíci lety se objevil válečník Kalmer s velkou armádou v sytému Virgo-Tor a požadoval podrobení Cloreoňanů, kteří tou dobou ovládali malou hvězdnou říši. Když Cloreoňané odmítli, zničil Kalmer pět vnějších planet systému, obklopil Poustevníka zevnitř neproniknutelným energetickým štítem a rozhlásil, že se po 5000 letech vrátí, aby Cloreoňany vyzval k poslední bitvě. K obraně pře meteority se Cloeroňané stáhli zpět pod povrch planety a proměnili stát na krajně efektivně řízenou strukturu »těla«, aby vyhráli rozhodující boj.

Krátce poté, co Bull pomůže Or Medinovi uniknout před pronásledovateli, naváží s ním telepatický kontakt Ge Droonen, Ge Hardinin a Ge Vullnenen, jejichž slabá těla nemohou bez pomoci unést předimenzovanou hlavu a jako trojice »Vědomí« nese v »Těle« absolutní moc, protože považují Terrance za válečníka. Nositel Permitu jim předloží nabídku, aby se podívali do pět tisíc let uzavřeného archivu, který obsahuje přesné informace o minulosti.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál