Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1356
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1356
Název:Poselství posledního dne
(Die Botschaft der letzten Tage)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Emisař se ukazuje - a varuje před nepřáteli
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan potkává stín

Kambar Thom - Atlanův kamarád

Geoffry Abel Waringer - vědec hledá cestu do jiného vesmíru

Gesil - Perry Rhodanova žena se loučí

Wybort - Querion mluví k Síťochodcům

Poté co cestou z Hubei1) vyšetřil důsledky pararosné katastrofy, přistane Atlan s KARMINOU uprostřed února v Absantha-Gom na Tonku, planetě slunce Oprah, kterou obývají Tonakové, potomci koloniálních Elfahderů2). Když v něm potkají jednoho z Gorimů, kteří jsou podle výroku Paniše Paniši Upanišadu Gom-Endeleza zodpovědní za zánik psionické sítě, zaútočí na Arkonidana pět Shadů, ale tajemný humanoidní stín Síťochodce zachrání a vysvětluje ke zděšení Upanišadských přívrženců, že se věčný válečník Granjcar zabil sám na rozkaz Singuvy.

17. února 447 NGL dorazí Atlan na Sabhal, kde Geoffry Abel Waringer zintenzívnil práce na vektorierbarovém Grigoroffovém projektoru, aby tak s tímto interuniversálním pohonem mohl následovat Perry Rhodana do Tarkanu.

Navzdory výstraze se Atlan s kapslí NARU3) přiblíží k DORIFERU a pronikne do nitra kosmonukleotidu, zatímco se riskantním manévrem z jednoho normálního provazce psionické sít přeskočí do psionického proudu, který vychází z DORIFERU. Arkonidan je znenadání přemístěn do světa, ve kterém z písečné pyramidy vystoupí šest obrovitých pancéřovaných humanoidů a označí se jako Posledních šest dnů, kterými bude muset projít. Stín z Tonku vysvětluje, že tak chce Síťochodci znázornit nebezpečí vycházející ze šesti dnů. Protože kvůli iluzorním událostem ztratí více než tři týdny, vrací se Atlan teprve 19. března zpět na Sabhal. Gesil odtamtud krátce předtím zmizela.

V záznamu zanechaném pro Atlana4) naznačí Rhodanova žena, která se zdá být přesvědčena jedním návštěvníkem, že musí vyrazit pryč, a dodává, že problém Posledních šesti dnů se nesmí podceňovat5). Demeter a Jennifer Thyron si vzpomenou na »Písni šesti dnů«6), kterou jim v hybridu uložila do paměti Zatara7). Atlan je přesvědčen, že dnem nula, ve kterém ze zániku něco nového vznikne, je míněn transfer Hangaye.

Během Queriony svolaného plenárního zasedání Síťochodců, kterého se zúčastní jen 113 z 483 členů organizace, prohlásí Wybort8) společenství za rozpuštěné, protože DORIFER rezignoval před hrozícím nebezpečím a psionická konstanta se vrací na normální hodnotu. Síťochodci se připojí k Atlanovu návrhu na pomoc národům z mocenské oblasti ESTARTU, kde po zániku psionické sítě vypukl chaos. Arkonidan sám ale zamýšlí vrátit se s Waringerem do Mléčné dráhy, aby se mohl zúčastnit pátrání po Rhodanovi.

Waringer objeví v Gesilině memokrychli dosud blokovaná data, ve kterých se Stín z Tonku dá poznat jako velvyslanec kosmokratů a vyzývá Atlana, aby se jako Rytíř Hlubiny organizoval odpor národů proti Hexameronu, proti Teorii Šesti dnů a proti jejich hordám, jejich cílem je přivést dvě universa ke kolapsu. Na oplátku nabízí Stín sejmutí kosmokratické klatby9). Atlan tento požadavek ale energicky odmítá.

Když Gucky, který se s Rasem Čubajem, Fellmerem Lloydem a Eirene zdržuje na Hubei, oznámí, že Bao at Tarkan10) potřebuje pomoc Síťochodců, rozhodne se Atlan v naději na nové informace odletět k centrálnímu světu Tarkania.