Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1342
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1342
Název:Smrt z nekonečna
(Tod aus der Unendlichkeit)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Poplach v Tarkaniu - projekt Lao-Sinh v nebezpečí
Hlavní postavy románu:

Han-Doaq - Kartaniňan s překvapivými schopnostmi

Teres-Trie, Kara-Mau a Tarka-Muun - členové esperské policie

Perry Rhodan, Eirene a Atlan - Síťochodci navštěvují planetu Phamal

Ras Čubaj a Fellmer Lloyd - mutanti se ocitnou v zajetí

Mia-San-K'yon - protektorka Hubei

V listopadu 446 NGL, čtyři týdny po Ratber Tostanově a Posy Poosově1) překvapivém zmizení ze Sabhalu, zjistí Perry Rhodan a jeho přátelé, že se na Phamalu, čtvrté planetě systému Guita, který se nachází uvnitř trojúhelníku tvořeného třemi známými světy Lao-Sinh, nachází síťochodecká stanice. Querion Wybort2) nemůže existenci stanici z raných dnů Chodců sítí uspokojivě vysvětlit3).

Síťochodci jsou zpozorováni na Hubei žijícím inženýrem Han-Doaqem, mužským kartaninským esperem, který svého ducha pomocí pararosy, kterou si nelegálně obstarává, může přemisťovat na jiná místa. Nikdo mu ale nevěří.

Po příchodu na Phamal pozná Rhodan, Eirene, Atlan, Fellmer Lloyd a Ras Čubaj, že planeta je identická s Hubei, hlavním světem Lao-Sinhů, kteří její bílé slunce nazývají Oogh4). Kdysi Queriony objevení makakovití, trojocasatí domorodci planety byli před padesáti tisíci lety genetickou manipulací podrobeni devoluci, kvůli které ztratili inteligenci5).

Když Lloyd Reginalda Bulla, kterého Mia-San-K'yon převezla na Hubei, navštíví ve vězení města Hangay6), je přemožen. S pomocí Han-Doaqa mohou Kartaniňané nakonec zajmout také Čubaje, Rhodana, Atlana a Eirene. Stronker Keen přiletí s EXPLOREREM k Hubeii, aby Bulla osvobodil, a snaží se Kartaniňany vydíráním přinutit k vydání vězňů, zatímco jim blufem hrozí, že zničí zásoby pararosy umístěné v jedné kosmické stanici. Zatímco ultimátum vyprší, zjistí vironauti, že umírání esperů, které postihlo Hubei, Bansej7), Shallej a Kumai7), způsobují roje Efemeridů.

Mezitím Mia-San-K'yon získá Rhodanovu důvěru. Když Eirene překvapivě vysvětluje, že Lao-Sinhové byli před padesáti tisíci lety mocným národem, který zinicioval devoluci Phamalerů a který národům mocenské oblasti ESTARTU vnutil svůj symbol odvozený z konstelace jeho základních světů8), prozradí protektorka, že projekt Lao-Sinh má za cíl emigraci všech Kartaniňanů z Ardustaaru do ESTARTU. Rhodan slibuje, že odstraní nebezpečí vycházející z Efemerid9).