Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1493
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1493
Název:Vězení kosmokratky
(Das Gefängnis der Kosmokratin)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034 / 490 / 491 NGL = 4077 / 4078/ 1085 - 1090 NGL = 4672 - 4677 / 1147 NGL = 4734
Dobrodružství na Uxbataanu - světě za časoprostorovou vrásou
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere - neúnavný hledač

Eladeru - nápomocný a radostný Nakk

Namru nad Eelam - haurijský velitel na Conjonku

Gesil - kosmokratka v zajetí

Ernst Ellert a Testare - Gesilini spoluzajatci

Po rozpadnutí psionické sítě zrekonstruuje Alaska Saedelare1) podporován palubním počítačem TALSAMONU, ze svých vzpomínek souřadnice Querionského světa, na kterém se nachází MĚSTO a jezero Talsamon2). Protože je TALSAMON nepřátelskou palbou zničen, odlétá Saedelaere k planetě, která se nachází v halu Mléčné dráhy, nejprve s MINISTRELEM. Terranec tam nenajde ani Testareho, kterého krátce před Kosmickou katastrofou viděl jen jednou v jeho novém barkonidanském těle3), ani Kytomu. Několik let stráví Saedelaere odpočinkem. Když se poté v roce 496 NGL pokusí dolétnout na Terru, nalezne Mléčnou dráhu uzavřenou. Kromě toho se dozví, že Perry Rhodan zemřel při pádu do černé díry5).

V Hangayi Saedelaere v říjnu 1085 NGL zaslechne interstelární komunikaci z Paopamu, druhé planety poblíž karaponidské oblasti vlivu ležícího slunce Yabaar. Finarové, obyvatelé roku 485 NGL terranskými kolonisty obydlené planety, nevědí sice nic o Testarem, zmíní ale Simeda Myrrhu6), který se stejně jako bývalý nositel masky ptá po Gesil. Saedelaere se vrátí zpět do hala Mléčné dráhy a počátkem listopadu odletí na planetu Asporc7), kterou Testare a Ernst Ellert využívají k výměně informací8). Jak se Saedelaere dozví, měl tam Simeon Myrrhen, jak se z Lokvorthu pocházející architekt nazýval, před asi šesti sty lety kontakt s neznámým. Nakonec navštíví Terranec Querion, jak planetu MĚSTO nazývá. Ve formě Laymonena9) mu třináct Querionů, kteří nepatřili k organizaci Síťochodců10) a kteří tvoří vědomí MĚSTA, sdělí, že Testare byl naposledy viděn na Conjonku11). Zatímco se Saedelaere zdržuje ve MĚSTĚ, uplynou v okolním vesmíru skoro čtyři roky. Protože mu Querioni radili nezapomenout na holuba, získá Saedelaere na daleko v intergalaktické prázdnotě ležícím světě Umraan obraz takového ptáka z měňavě lesklého materiálu, který je pět centimetrů dlouhý a má rozpětí deset centimetrů. Nakonec odlétá na Conjonk a tvrdí tam, že pochází z haurijské kolonie v halu Mléčné dráhy. Beegoňané se mezitím sžili s vládou Ingkoom-Hauriů11). Když Saedelaere zjistí, že Simed Myrrh na přelomu let 490 a 491 NGL pobýval na Conjonku11), vyhledá ho Nakk Eladeru a vysvětlí mu, že Hauriové jeho masku prokoukli. Přitom Nakk zmíní, že holub, kterého mu Saedelaere přenechá, je symbolem vnitřní duše, kterou hledají i Nakkové12).

Eladeru odvede Terrance na v časoprostorové vráse ležící svět Uxbataan. Zde žijí v primitivní, Haurii obydlené vesnici Minarivo Gesil, Ernst Ellert a Testare. Cantarové, kteří důsledně, ale s laskavostí bdí nad Manarivo a ostatními vězeňskými vesnicemi, mají ještě prapůvodní vzhled generace, která po kosmické katastrofě navštívila Mléčnou dráhu13). Od moderních Cantarů, kteří vězeňský svět navštěvují v pravidelných intervalech, je Uxbataan nazýván Vremtouch Kuliakh. Kvůli odlišnému průběhu času v časoprostorové vráse tu Gesil, Testare a Ellert subjektivně strávili jen několik let. Jeden po druhém pak vypráví o svých zážitcích:

Počátkem roku 447 NGL navštívil Gesil na Sabhalu humanoid, který se jmenoval Assu-Letel14). Ačkoliv mu ve své starosti o Perryho Rhodana ztraceného uvnitř DORIFERU15) věří, že je vyslancem kosmokratů, omráčí Assu-Letel Gesil. Po dlouhé době bezvědomí16), se kosmokratka probudí na Uxbataanu, kde se o ní v primitivní ubikaci starají tři prostí roboti. Až později se na vězeňském světě objeví Cantarové.

Když Testare vypsal větší sumu jako odměnu za informace o Gesilině osudu, nabídl mu domnělý Lokvorthan koncem roku 490 NGL setkání na Asporcu. Cizinec, který vypadal jako Terranec, znal podrobnosti o únosu Gesil a mohl předložit dokonce i kopii záznamu, kterou kosmokratka údajně vyhotovila pro Atlana17). Testare uložil zprávu pro Ellerta18), odvezl si z Lloranu, světa v halu Mléčné dráhy, kde si zřídil vlastní domov, Amimotuo a odletěl k novému setkání s neznámým na Conjonk. Tam ho cizinec, který se jmenoval Simenon Myrrhen, označoval se za syna kosmokratky Khe-zil a uváděl, že se zabívá návrhem architektonického gigantického projektu19), odvezl na nakkský svět Nansar, na kterém se těsně pod dvanáctým stupněm velké věže Nakkaranu nacházel přístup k časoprostorové vráse, ve které je umístěno Gesilino vězení. V Amimotuo deponoval Testare poselství pro Ellerta, ve kterém výstrahu před dvanáctým schodem zašifroval do počtu Laymonenovou smrtí sníženého počtu querionských zakladatelů Síťochodců. Myrrhen se postaral, že Cappin padl do rukou oddílu Ingkoom-Hauriů. Přítomnost Aro To Morres20) ale zabránila tomu, aby Hauriové svého vězně zabili. Testare předal Plantě pro Ellerta určené Amimotuo20) a nakonec se s Haurii odebral do časoprostorové vrásy. Na Uxbataanu pomohli Cantarové nově příchozím zařídit osadu a založit pole.

Protože Ellert21) při přijímání Testareho zprávy nepomyslel na Laymonenovu smrt, věnoval veškerou pozornost třináctému schodu věže a vkročil tak nedopatřením do časoprostorové vrásy22).

Eladeru ukáže Gesil, Saedeaeremu, Ellertovi a Testaremu do Mléčné dráhy vedoucí průchod a pro případ setkání s Nakky jim prozradí kódové slovo »Varonzem«. Společníci opustí Uxbataan23) a dorazí do džungle neznámé planety.