Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1477
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1477
Název:Pirátka
(Die Piratin)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 491 NGL = 4078
Ernst Ellert Testaremu na stopě - Planta mu ukazuje cestu
Hlavní postavy románu:

Aro To Morre - Pirátka hledá moc

Testare a Ernst Ellert - dva hledači Gesil

Elejender a Xaador - Modrý Nakk a jeho »bratr«

Gesil - vězeňkyně je objevena

Se svým dvousetmetrovým trimaranem INSHYAN, jehož posádka je tvořena členy šesti národů Hangaye, odlétá Planta1) Aro To Morre, pirátka a obchodnice s otroky, k planetě Nansar2) v soustavě Charif. Chce tam chytit Nakky, jejíž dodávku dříve na světě Mamositu3) Mamo-Shakar dohodla s Profitovým kalkulátorem Vlesh-Ploshem. Protože vystupuje jako členka Hangayansassi (Opatrovníci Hangaye), svazku zdánlivě počestných obchodník, který je ale ve skutečnosti spolkem pirátů, poskytnou jí Kartaniňané přístup na Nansar. Větší část Nakků tam už nedisponuje svými exoskelety a musí si vypomáhat provizorii, protože většina z původních tří set tisíc robotů Juatafu4) už neexistuje. S Modrým Nakkem Xadoorem, kterého kontroluje pomocí injekce Quisiani, Kartaniňankou Sheng-Dong a pterosauroidem Urach Gungka-Im vstoupí pirátka do Xaadorova hlavního města Nakkaran, které Nakkové pro strašidelné úkazy prohlásili za raknor (tabu). Kvůli překrývání různých existenčních rovin ztrácí Aro To Morre a její průvodci zpočátku orientaci. Později objeví, že pět Ingkoom-Hauriů vězní Testareho5) v Nakkaranu. Cappin naváže tajně kontakt s Aro To Morre, předá jí Amimotuo a slíbí, že bude moci jeho moc využít pro své účely, pokud nosič dat obsahující poselství odveze Ernstu Ellertovi na Conjonku. Kvůli nepravidelnosti času vynechá Xadoorova injekce a Nakk unikne. Protože Planta rychle pozná, že Amimotuo bez Ellertovy pomoci nedokáže otevřít, odlétá okamžitě do systému Ashcan, dozví se tam, že Terranec byl před třemi měsíci zajat Haurii a později se dostal ke Karaponidům a na Karaponu byl na rozkaz Thoy-Daka odveden do vládního paláce.

Mezitím zachytí Ellert krátce před opuštěním Hangaye hyperimpulz, který ho přivede k jednomu slunci bez planet. Zde objeví v záchranné kapsli Nakka Elejendera, který si své psionické čidlo sám zmrzačil, aby nemohl být Aro To Morre zneužit k manipulacím se svým zotročeným myšlenkovým bratrem Xadoorem, a pirátka ho za to vyhodila do vesmíru. Ellert odveze Elejendera na jeho přání k prastarému opuštěnému vesmírnému městu Llokkaran a vysadí ho do devadesát kilometrů velkého, nepravidelně formovaného útvaru, který stojí osaměle v interstelárním prostoru.

Aro To Morre odletí ke Guhiru, druhé planetě systému Treppon, protože doufá, že se od Ghy-Trunha, poradce Thoy-Daka, který po korupční aféře na starém světu Mamositu hledá útočiště, dozví něco o Ellertovi. Ghy-Trunh se ale prastarým transmitrem nechá přenést na Llokkaran a pošle odtamtud mezitím uzdraveného Elejendera a neživý věrný obraz Aro To Morre zpět na Guhir. Když se pirátka dozví, že Ellert chce opustit Hangay, přivolá si na pomoc Hangayansassi. Urach-kapitán Panghu-Chol naláká Terrance poté do pasti a odveze ho na Torumoneru. Ellert souhlasí, že Platě ukáže jak používat Amimotuo a dostane jako protislužbu slib volného odchodu. Zhypnotizuje ale Aro To Morre s pomocí Amimotuo a dá jí posthypnostický příkaz, aby po jeho odchodu provedla určité chybné nastavení. Potom otevře soubor, který Testare zaznamenal 26. ledna 491 NGL. Cappin v něm vysvětluje, že Gesil je podle jeho informací vězněna ve velké věži města Nakkaran, varuje svého druha ale zároveň, pod šifrou s počtem Querionů6), před určitým stupněm schodiště, které vede k vězení kosmokratky. Nakonec probudí Ellert Aro To Morre z hypnózy. Zatímco s TAUO-RHI Torumnoneru opustí, zaregistruje chybným nastavením vyvolaný výbuch Amimotuo.

Krátce po Ellertovi dorazí ale i Aro To Morre na Nansar, aby se Terranci pomstila a aby znovu chytla Xaadora. Elejender ale ví, že se jedná jen o věrný obraz Planty, do kterého se část její osobnosti zachránila při smrtící explozi Amimotuo. Když Aro To Morre Xaadora chytí a spolu s ním se rozpustí v ultravysokofrekvenční hyperenergii nestabilní existenční roviny, zapomene schizofrení Nakk na tyto vědomosti. Elejender potká po té Ellerta a zavede ho k věži Nakkaranu. Když Terranec, který se podle Testareho varování zcela koncentruje na třináctý schod, vstoupí na dvanáctý, propadne v mlžném jevu strukturální trhlinou do uměle vytvořené časoprostorové vrásy, dimenzionálního vězení, ve kterém je držena Gesil a Testare6).