Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1476
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1476
Název:Tři proti Karaponu
(Drei gegen Karapon)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 491 NGL = 4078
Terranec tvoří dějiny - u Karaponidů a Hauriů
Hlavní postavy románu:

Ernst Ellert - Terranec v moci Karaponidů

Zjumandiok - Ellertův společník

Fhey-Djon - rebelantský strážce vězení

Daok-Demm - šéf tajné služby Karaponidů

Thoy-Dak - superrada z Karaponu

Simed Myrhh - tajemný, který tvoří dějiny

Na Karaponu, druhé planetě slunce Angmin, které se jmenuje také Mratab, je Ellert vyslýchán a mučen šéfem tajné služby Daok-Demmem. Terranec se spřátelí se svým spoluvězněm Zjumandiokem, kterému se také říká Pokerface a který je přesvědčen, že byl zatčen pro své věštecké schopnosti. Waistokyer má 80 cm vysoké, zvonovité černé tělo, které nahoře nese věnec kožního laloku. Čtyři nohy má zakončeny malými kopyty. Z roztrpčení z toho, že kvůli kritickým výrokům byl přeložen do věznice, sympatizuje karaponidský dozorce Fhey-Djon s vězni. Vypráví Ellertovi, že kartanský národ se po Velké kosmické katastrově rozpadl na patnáct až dvacet zvláštních řídí, ke kterém kromě Sashoy1) a Neolygru patří také Karaponidé. Nejvyšší vládce jedenáct soustav obsahující karaponidské říše Superrada Thoy-Dak, který byl dříve vysokým velitelem flotily Kansahariyya, si po rozpadu vybudoval rychle značné mocenské postavení. Zpočátku se držel stranou válečných konfliktů a místo toho si rozšiřoval oblast vlivu pod záminkou pomocných akcí. Kolem roku 470 NGL bylo zveřejněno, že Thoy-Dakovi stojí po boku jako ochránce, strategický poradce, nebo tvůrce zázraků terransky vypadající cizinec, který sám sebe nazývá Simed Myrrh z Lokvorthu2) a označuje se za syna kosmokratky Ghe-Zil nebo Keh-Zil. O Myrrhovi nejsou dostupné žádné obrazové záznamy a on sám občas mizí beze stopy.

Aby mohl sledovat stopu Gesil, upozorní Ellert Daok-Demma mlhavými náznaky o Simed Myrrhovi na své Amimotuo a dostane možnost datový nosič prezentovat. Během desetidenní přípravné lhůty, při které mu Zjumandiok asistuje, vytvoří Ellert působivá data, která referují o expedici NARGA SANT a předpovídají vzestup karaponidské říše. Zjumandiok má mezitím vizi velkého nebezpečí, které stojí v souvislosti s citrónem, ale Ellert tomu nedává žádný význam. Po demonstraci Amimotuo předá šéf tajné služby Terranci řetěz se smaragdy podobnými krystaly a poručí mu tento symbol, který ho identifikuje jako osobního poradce vládce, neustále nosil. O Testarem Daok-Demm nic neví. Vypráví ale, že Simed Myrrh svému domovu Lokvorthu neustále připisoval zvláštní význam. Že se tam vrátil po časově omezené misi u Karaponidů, ale národu zatajil. Vznikl tak mýtus jeho nenadálého mizení.

Po návratu do vězení spatří Zjumandiok atentát karaponidského vraha ve službě Ingkoom-Hauriů. Navzdory skepsi vůči věštbám Waistokyra zůstává Ellert ostražitý a může se tak skutečně provedenému útoku ubránit. Poté objeví Ellert, Fhey-Djon a Zjumandiok v úkrytu pod vězením pět Hauriů. Čtyři z nich jsou zabiti trhavinou, dálkový odpalovač pátého se ale rozpadne, když se dostane do blízkosti Ellertových krystalů. Z vděčnosti vypráví pozůstalý, který se jmenuje Pathenos, že on a jeho druhové jednali z pověření Simeda Myrrhy, který už několik let podporoval vývoj Ingkoom-Hauriů a jejich boj proti Karaponidům. Měl v úmyslu zatknout Testareho na Conjonku a odvést ho pryč.

Když Ellert informuje Daok-Demma, odsoudí ho Thoy-Dak okamžitě pro rouhání k smrti. Fhey-Djonův přítel Quoas-Dryak, který patří k odporové organizaci, umožní ale Terranci a jeho společníkům útěk se stometrovým trimaranem TAUO-RHI. Krátce po startu přijdou Zjumandiok, Pathenos, Fhey-Djon a Quoas-Dryak kvůli explozi citrónovité rozbušky o život. Jen Ellert přežije, protože jeho krystalový amulet přiměje pro něj určený citron k rozpadu. Zelené kameny se rovněž rozpadnou. Ellert se vydá s TAUO-RHI k Mléčné dráze, aby na Lokvorthu pátral po Gesil.

Jeho Amimotuo zůstane na Karaponu3).