Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1434
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1434
Název:Stanice záhad
(Station der Rätsel)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731
Tajemství dračího světa - Iruna jde přes bronzovou bránu
Hlavní postavy románu:

Iruna z Bass-Thetu - Akonanka navštěvuje znovu svět bouří

Covar Inguard - muž z Bugaklisu se vrací domů

Eirene - Perry Rhodanova dcera má zřejmě anděla strážného

Lion Wing - velitel CRAZY HORSE

Eschkral Noghim Dragth - Toklunte

Iruna z Bass-Thetu se rozhodne vrátit se na Bugaklis1), aby rozluštila tajemství staré stanice2), protože cítí, že nějak souvisí s jejím původem3). Poprvé informuje Atlana o Naatovi Tavoorovi2) a Okrillovi Chatmanovi4), ale Arkonidan je už dávno předtím objevil v jejich hybernačních tancích.

Ve stejnou dobu prchne Covar Inguard, jehož averze proti novému přetechnizovanému okolí stále narůstá a který touží po svém domovském světě Bugaklisu, do nebezpečné džungle Phoenixu. Společně s Eirene, která svého chráněnce sledovala, ztratí v jedné jámě kvůli jedovatým výparům, které vytvářejí podhoubí cizopasných hub, vědomí. Oba ale zachrání Eschkral Noghim Drath, který pochází z Toklontu, planety slunce Meschsched v čtyři miliony světelných let vzdálené galaxii Maffei 1. Mohutné, svalnaté tělo s černou kůží Toklunta je čtyřicet centimetrů vysoké a stejně tak široké. Ruce jsou šestiprsté a hlavě, která připomíná kozu, vděčí Dragth za svou přezdívku kozel. Místo rohu mají ale Tolkuntové dlouhé, vlnité, hedvábně lesklé, černé vlasy. Pod vlivem alkoholického nápoje Quarrah si Perry Rhodan vyvine druhý zrak, zažije tak z dálky záchranu své dcery a zároveň pozná, že z pěti kosmických lodí, které kolem Phoenixu prolétaly, jsou tři věčnolodě Cantarů, které pronásledují dvě jiné jednotky.

S křižníkem CRAZY HORSE Svobodných obchodníků pod velením Oxtorňana Liona Winga se Iruna z Bass-Thetu, Eirene, Covar Inguard, Eschkral Noghim Dragth a Nuria Gaih Zahidi5) vydají do Hangaye. Také tanky s Tavoorem a Chatmanem jsou vzaty na palubu. U X-DOOR musí CRAZY HORSE nejprve odrazit útočící Trimarany IQ-lovců6) Sashoyského impéria.

Zatímco Eirene hned po přistání na Bugaklisu Covara Inguarda doprovází k jeho národu, vydá se Iruna z Bass-Thetu, Dragth, Nuria Gaih Zahidi a marťanský navigátor Kersham Tal 8. března 1144 NGL k tajné stanici a objeví tam pseudo-Ynkelonium, které se vyskytuje jen v Gruelfinu7). Při dalším průniku jsou přepadeni intervalovými děly a nakonec uvrženi do psionického snu, ve kterém Toklunte a Marťan jako rytíř Draght z Sunnux-Gral a jeho panoš Tal mají obětovat otrokyni Irunu a Nuriu bohu Metemovi. Mocný hlas, kterým mluví Parallaxum, ukončí sen, a Iruna z Bass-Thetu cítí za bronzovou bránou NASEF-konstantu existenční formy, která představuje dokonalou syntézu mezi anorganickým a organickým životem. Při pokusu Parallaxum pomocí pedotransferu převzít, narazí ale Akonaka na psionický val x-dimenzionálního ochranného štítu a může se zachránit pouze útěkem do zerosnu. V tom se v ní spojí polomateriální úkaz zlatookého, hominidního těla a označí se jako jedna z myšlenek, která jednoho dne bude Amun-Sitai8). V zerosnu prožije Iruna z Bass-Thetu historii planety Bugaklis:

Poté co využili biologické evoluce na Bugaklisu, přistanou Cappinové9) Genetické aliance a začnou experimentovat. Nakonec opustí opět svět bouří, ale manipulovaný život, který tam zanechali, hrozí tím, že se zvrtne a stane se nebezpečím pro celou galaxii. Zločince následují regulátoři, Cappinové, kteří se rozhodli vzít na sebe úlohu postarat se v mnoha univerzích o to, že Genetickou aliancí vytvořené zrůdnosti zmizí a že na daných planetách vzniknou prostřední přizpůsobené soběstačné planetární druhy. Aby mohli vývoj sledovat, nechají, stejně jako na jiných planetách, na Bugaklisu molekulový mozek, ve kterém je pozitronická bionická komponenta pomocí x-dimenzionální nekonečné smyčky spojena ve funkční jednotku, takzvaný Parallaxum10). Jako jedna z vůdčích mocností Hexameronu, který urychloval kontrakci svého vesmíru, aby po příštím velkém třesku mohl vytvořit nový vesmír podle svých představ11), pověřil Afu-Metem12) později Haurie, aby pomocí manipulací s Parallaxumem usměrnili vývoj velkých praještěrů na Bugaklisu tak, aby z nich mohl vzniknout potřebný pomocný národ. Protože se ale Hauriům nepodařilo Parallaxum ovládnout, byli Afu-Metemem odvoláni a vražedný majestát1) zůstal přenechán sám sobě. Dislokací Hangaye vyvolaná šoková vlna zapříčinila defekt Parallaxumu.

Kočovný rytíř Tavoor byl po svém nouzovém přistání na Bugaklisu zachráněn molekulovým mozkem a z vděčnosti opravil několik operátorů, kteří pro Parallaxum samé byli nedosažitelní. Ze strachu před jeho vědomostmi a jeho schopnosti se učit přesunul Parallaxum Tavoora do hlubokého spánku, za odměnu ale zařídil, že několik tisíc jeho tělesných buněk produkuje množství mitogenetického záření, které jeho zbylému vědomí umožňují vzpomínat na předchozí činy. Když IQ-lovci Vražedného majestátu zaútočí s vysoce technickými zbraněmi, probudí Parallaxum Naata, ale ten odmítne kvůli své rytířské cti vetřelce zničit. Za trest uvrhne Parallaxum Tavoora do ještě hlubší energetické konzervace. Protože kontrole Naata uniknuvší mitogenetické záření zneužil, aby u všech cizinců, kteří na světě bouří používají vysoko technologické zbraně, vyvolal paniku, dojde k tomu, že astronauti těmito zbraněmi zabijí mnoho Vražedných majestátů13). Také proti do stanice proniknuvší Iruně z Bass-Thetu postaví molekulární mozek Tavoora, ale ten se k Akonance připojí jako paladin13). Když se později Akonanka se třemi průvodci vrátí, snaží se Parallaxum bez úspěchu zničit jí zbraněmi nebo sugescí uvnitř fiktivního světa.

Ve svém snu se Iruna z Bass-Thetu dozví, že může molekulární mozek převzít, pokus se ve svém zerosnu vrátí do svého vlastního těla a okamžitě poté podnikne pedotransfer. Ve zkratkovité reakci přejde Akonanka ale ze zerosnu přímo do pedotransferu a zachytí se do šestidimenzionální nekonečné smyčky, která je ovládána NASEF-konstantou Parallaxuma. Je ale obsazena jiným vědomím, jehož pedosíly přes 696 lety byly ochromeny šokovou vlnou Kosmické katastrofy, a to začne překvapené Akonance odebírat energii. V tušení, že jejímu vědomí hrozí odysea prostorem a časem, umocní Iruna z Bass-Thetu síly, které její tělo stabilizují, pomocí septadimimpulzu14).

Když zaměří šestidimenzionální velitelský signál, se kterým Parallaxum aktivuje nové sebedestrukční zařízení, opustí Dragth, Tal a Nuria Gaih Zahidi s tělem Akonanky stanici, dříve než se tato definitivně zřítí. Toklunte ale trvá na tom, že neživě vypadající tělo pedotransferované se nesmí vzdálit od jejího vědomí na víc než tisíc metrů15).