Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 722
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 722
Název:Poselství pro Ovarona
(Eine Botschaft für Ovaron)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Afilie
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3580
Povstání v Gruelfinu - Atlanův radiogram zničí nový světový názor Cappinů
Hlavní postavy románu:

Atlan - Lordsprávce NEI volá starého přítele lidstva

Skorvamon - současný Ganjo Cappinů

Keltraton a Tarjighon - dva čekatelé na post Ganja

Ovaron - živý mrtvý

Hatelmonh - člen zakázané kasty astronautů

S novým Dakkarkomem1) vyšle Atlan jako Lordsprávce Nového Einsteinova Impéria Lidstva volání o pomoc Ovaronovi2) eventuálně úřadujícímu Ganjovi Ganjasenů.

V Gruelfinu3) byly mezitím kosmické lety degradovány na bezvýznamnou úroveň, aby se zachoval mír. Ovaronova plomba, kterou bývalý Ganjo nechal původně zavést, aby mohl kontrolovat nespolehlivé pomocné národy, znemožňuje astronautům dozvědět se něco o pohonu lodi, a zničí ho, pokud není po roce znovu obnovena. Na GANJOHA MASSO, které velí Hatelmonh, odlétají ganjaští vědci Volschymon, Shynnandon, Terkamon a Jertaime na planetu Vecchal v systému Shuty, aby Wesakenům4), kteří se nepovažují za součást ganjaské říše, z pověření Ganja aplikovali Ovaronovu plombu. Ačkoliv Ganjasené nasadí psízesilovač, aby Wesakeny přesvědčily, jejich mise selže, protože Wesaken Ingwaron, starosta Veccahalia, jehož otec pocházel ze spojení Terrance Ingwara Bredela5) s Wesakenem, disponuje přirozenou imunitou proti hypnosugestivním vlivům.

Po návratu na rezidenční svět Hätvrinssan, šestou planetu slunce Zaytgraver, hrozí Volschymonovi, Shynnandonovi, Terkamonovi a Jertaimovi v hale Černého Gerkvara odsouzení za selhání, ačkoliv se za ně postaví mladý ganjaský právník Keltraton, který je následníkem senilního, progresivní svalovou atrofií trpícího Ganja Skorvamona. Čtveřice je ale zachráněna, protože Dakkarkomová centrála ukrytá na kontinentu Gantakver zachytí Atlanovou vysílání. Ovaron, jehož monstrózně změněné tělo je udržováno naživu v zakázané zóně vládního paláce ve výživném roztoku4), vyzve Skorvamona k pomoci lidstvu, ale pletichářský na smrt nemocný Ganjo to odmítne. Protože má pochybnosti o radikálním útlumu kosmických letů, navštíví Keltraton tajně Ovarona. Je doprovázen Hatelmonhem, který jako synovec Yvorschona, zakladatele zakázané zóny, dokáže překonat bezpečnostní opatření. Na Ovaronovu žádost je jeho tělo transportováno do Hatelmonhovi GANJOHA MASSO. Krátce na to strhne Keltratonův protihráč Tarjighon Ganjasan z klanu Toschtoner, se souhlasem vlivného kultu Lupicran, na sebe moc a nechá své rivaly adepty kultu jako zrádce zatknout. Mladý Ganjasan je ale vědkyní Jertaime osvobozen a odvezen na GANJOHA MASSO. Ovaron, který už dlouho bojuje se smrtí, zemře6), poté co mu Keltraton odpřísáhne, že vytvoří hnutí odporu a vyvede Cappiny z planetární izolace6).

Atlan, Julian Tifflor, Ronald Tekener a Coal Xenopl marně čekají na odpověď z Gruelfinu.