Perry Rhodan 738 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 738
Název:Hra Larů
(Das Spiel des Laren)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3581
Kolonizovaná planeta se stává testovacím místem - roztáčí se největší bluf století
Hlavní postavy románu:

Hotrenor-Taak - Lare vede podvodné manévry

Maylpancer - první Hetran galaxie

Atlan - šéf NEI

Perry Rhodan - falešný muž s falešnou lodí

Kerm Kutting a Volos Terdenbeenk - Atlanovi muži na Tomalkeynu

Alfen Baardenveen - řídící agent Larů na Tomalkeynu

Hotrenor-Taak, který v událostech na Olympu vidí akci tajného impéria Atlana, chce využít kult Vhratoa k nalezení svých protivníků. Při setkání na Hevara 3, sluneční výzkumné stanici akonského energetického komanda, prezentuje Maylpancer kopii MARCO POLO, která byla objevena během působení Leticrona, který ji ale skryl na tajné planetě. Hotrenor-Taak vybavil loď posádkou tvořenou lidmi, jejichž původní vzpomínky byly vymazány a kteří pomocí několika kosmetických operací na medo-planetě Tahun1) získali vzhled Perry Rhodana, Fellmera Lloyda, Mentro Kosuma a dalších osob z okolí Velkého administrátora.

Na Tomalkeynu, druhé planetě slunce Askamor obývané terranskými uprchlíky, testuje Apoštol Hetosanů vliv falešného MARCO POLO. Tam se Nil Herkenbosch, administrátor ilegální kolonie, musí právě zabývat Vhratošisty, protože tato radikální odštěpená skupina kultu Vhrato spravuje chráněný obelisk z Crandamu. Herkenbosch netuší, že na Tomalkeynu jsou aktivní jak špioni Larů tak i dva staří specialisté USO. Když falešný MARCO POLO přistane u hlavního města Julianatownu, je Rhodanův dvojník radujícími se kolonisty zdraven jako Vhrato. Netypický tón, s jakým se Rhodan obrací na obyvatele Tomalkeynu, vzbudí ale nedůvěru specialisty USO Kerma Kuttinga. Když se svým kolegou Volos Terdenbeenkem pronikne do MARCO POLA, všimne si nepřítomnosti zdrojů energie pracujících na bázi vyzařování protonů, místo kterých je použita reakce hmoty a antihmoty. Oba agenti jsou sice objeveni, ale stráž konající poručík je nechá odejít. Pomocí transmiteru na své tajné základně opustí Kutting a Terdenbeenk Tomalkeyn a informují Atlana.

Arkonidan před Kuttingem náhodou zmíní, že kvůli mlčení Cappinů2) akceptuje, že Ovaron nejspíš zemřel, protože jeho buněčný aktivátor byl poškozován dimenzionálně nadřazenými impulzy vznikajícími při pedotransferováníí3).

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál