Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1260
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1260
Název:Poslední chronofosílie
(Das letzte Chronofossil)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Duel na EDENU II - Gesil proti Pánovi elementů
Hlavní postavy románu:

Gesil - hledá Pána elementů, aby proti němu mohla bojovat

V'Aupertir - Pán elementů na EDENU II

Shrou - bývalý lovec lidí

Tako Kakuta a Kitaj Išibaši - staromutanti ve víru negapsí

ID - superinteligence v nouzi nejvyšší

Perry Rhodan - Terranec opovrhuje všemi výstrahami

Poté co negapsí vyvolá u jeho protivníka ID šok, donutí ho se mentálně a materiálně projevit a vyzářit svá stvoření jako koncepty1), vzpomene si Pán Elementů, který je přípraven superinteligenci definitivně zničit, na historii starého národa, která je současně jeho vlastní:

Před sto miliony lety vznikl na Aupertu, druhé planetě slunce Aupertir v galaxii K'aan humanoidní národ V'Aupertirů. Poté, co po divokých letech »Období barbarství« vyvinou planetární kosmické lety a genotechnologii, nastane »Období dobyvatelů«, ve kterém se V'Aupertirové geneticky změní a podrobí si galaxii K'aan. V následujících desetitisících letech kolonizují sousední galaxie a uměle se zvýší inteligenci. Rozdíly mezi obyvateli Aupertu a dalších na jiné světy přizpůsobených potomků se prohlubují. »Období vědy« skončí stagnací a rozpadem, Aupert upadne v zapomnění a započne »období prvního ticha«. Zatímco se jejich potomci dále šíří kosmem, soustředí se praví V'Aupertirové v samoizolaci na filozofická témata. Nakonec opustí Aupert, křižují v milion let vesmírem v »období putování« v létajících městech vesmírem, dále si genetickými manipulacemi zvyšují inteligenci a navštěvují a ovlivňují hvězdné říše svých potomků. Populace létajícího města klesá2). Poslední milion V'Aupertirů, kteří získali tělesnou nesmrtelnost a zperfekcializovali své psionické schopnosti, a jako vrchol svého vědeckotechnologického vývoje vytvořili mocnou kosmickou loď ARCHA. Zatímco v »Období duchovna« hledají poslední poznatky, rozštěpí se na palubě ARCHY na dvě skupiny. Nakonec zaženou příznivci oduševnění své protivníky, kteří si chtějí ponechat těla. V »Období druhého ticha« dorazí ARCHA ke svému cíli, na okraj universa, a V'Aupertirové získají oddělením těla a ducha schopnost duševní cesty prostorem a časem. Protože všechny pokusy o urychlení vývoje v superinteligenci ztroskotají, následuje desetiletí rezignace. S objevením Negasféry3) začíná »poslední období«, »Období velikosti«. Po definitivním zřeknutí se těl vytvoří kolektivní vědomí V'Aupertir. Díky při rozpadu časoprostoru v negasféře vznikající energii získá V'Aaupertir schopnost absolutního pohybu a materializace na každém místě vesmíru. Protože jejich moc závisí na existenci negasféry, stanou se protivníky kosmokratů. Aby zabránili opravě morálního kódu a docílili rozšíření negasféry, vybuduje V'Aupertir »Dekalog elementů«4) a stane se mocností chaosu, neboli chaotarchem.

Po přistání na EDENU II potká Gesil Shrou. Umíněný koncept, který má tělo staršího, vousatého muže, doprovází Perry Rhodanovu ženu na cestě k centru planety. Přitom Gesil zpozoruje, že koncepti, přilákáni negapsí, která vytvořila prstenec kolem EDEN II, cestují ke kraji jejich světa. Gesil a Shrou jsou při průchodu krápníkovou jeskyní napadeni Brogy, balvany s chapadly, potkají Tako Kakutu, narazí na zvláštního robota a jsou nakonec konfrontováni s divadelním strojem, který vytváří hrozivou scénu. Gesil je přitom zachráněna psionickými silami své nenarozené dcerky. Poté co si promluví s Kitajem Išibašim, který se s ostatními staromutanty snaží odchýlit Pána elementů od ID, překoná Gesil s pomocí své dcery pokus chaotarcha jí mentálně převzít. S devolátorem nyní zničí psiklotron svého protivníka. Poté se sextagoniová špička spojí s Pánem elementů.

ID se probudí a přijme Koncepty opět do sebe. Superinteligence předá Gesil Ovaronův5) buněčný aktivátor, který přinesla a opravila6), oznamuje, že na zotavenou potřebuje šestiměsíční klid, aby získala sílu pro aktivaci chronofosílie, a vysvětluje že Rhodan nesmí EDEN II aktivovat bez její pomoci.

Protože ale doufá, že by přeci jen mohl zachránit Atlana a Jena Salika7), přejde Rhodan po Gesilině návratu na BÁZI toto varování. Gesil je svou dcerou donucena, aby se dotkla pararosy umístěné v hangáru BÁZE. Psionická hmota se rozpustí a Rhodanova žena se objeví na Zemi. Vstoupí na viroloď typu TAŽNÝ PTÁK8), která v vznikne z jednoho ze dvou posledních viromračen a opustí s ní Zemi9).

8. dubna 429 NGL začne Rhodan s aktivací chronofosílie EDEN II a zmizí přitom ve světelné auře.