Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 968
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 968
Název:Exodus mutantů
(Exodus der Mutanten)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Přinesou oběť - pro budoucnost vesmíru
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec musí přinést oběť

Laire - robot pronikne do materiálního propadu

ID - nesmrtelný je osvobozen

Ellert/Ashdon, Ribald Corello a Balton Wyt - oni a několik dalších odnesou vinu lidstva

Jane a Last - poslední koncepty na EDEN II

29. září 3587 vstupují Perry Rhodan a Ras Čubaj pomocí distančního skoku do materiálního propadu. Čubaj se teleportuje do vnitřku zářícího mraku, ve kterém se nachází ID. Ačkoliv pokus, zachránit superinteligenci teleportací, selže, splní mu jeho nevýslovné přání a ukáže mu projekci nekonečné mnohotvárnosti multiversa. Když se teleportér vrátí k Perry Rhodanovi, uplynulo pro něj jen pět sekund.

Při druhém marném pokusu o záchranu přemístí ID Guckyho v projekci nakrátko na Mystery, planetu posledních Iltů1).

Nakonec se Laire rozhodne zapojit se do záchrany superinteligence. S pomocí oka se přesune do HORDUN-FARBAN. Ve stejném okamžiku spórové lodě náhle zmizí. Perry Rhodan se domnívá, že pronikli do materiálního propadu. Když se po čtyřiadvaceti hodinách znovu objeví, vrátí se Laire zpět do BÁZE a předá oko Rhodanovi.

Robot kosmokratů oznamuje, že ID se nyní nachází na palubě HORDUN-FARBAN2), ale že jen koncept Ernst Ellert/Gorsty Ashdon smí vstoupit na palubu Kemoaucovy spórové lodi. Poté co je tam Gucky konceptem přenesen, oznámí mu superinteligence, že se musí přesunout na EDEN II a že koncepti se sice nacházejí v centru její mocenské oblasti, ale bez jeho přítomnosti jsou bezmocní. Protože vytvářením fragmentálních světů strávil své rezervy, potřebuje ke splnění svého úkolu pozitivní energetickou substanci paranormálního původu, jakou disponují koncepty a mutanti.

Když Ellert/Ashodn v BÁZI předá zprávu, odmítne Rhodan spontánně nevyslovený požadavek superinteligence a odmítá mutanty obětovat. Mutanti obývající PEZ-kov projeví ale ochotu vstoupit do superinteligence ID. Po nové návštěvě spórové lodi předá Ellert/Ashdon prosbu superinteligence, zda by nemohla být přesunuta na BÁZI. Když Laire poté distančním skokem vstoupí na HORDUN-FARBAN, odpoví ID na otázku robota ohledně svého osudu, že se jeho nejtoužebnější přání splní, a nabádá ho současně k loajalitě k Terrancům.

Na BÁZI přijme ID do sebe staromutanty Betty Toufryovou, Tako Kakutu, André Noira, Wuriu Sengua, Sona Okuru, Tama Jokidu, Ralfa Martena a Kitaje Išibašiho.

Mezitím správce hangáru Drikon a padesát dalších nespokojených astronautů, kteří už ztratili všechnu naději na návrat BÁZE do Mléčné dráhy, obsadí křižník CASSANDRA, kterému velí Barenter, a vydají se na cestu k Zemi. Barenter se chce orientovat podle proudu bílé energie, který z Erranternohre ční dvě stě tisíc světelných let daleko do prostoru a ukazuje přesně k Mléčné dráze. Atlan následuje křižník s S-18, kosmickou lodí třídy STARDUST. Vysvětlí vzbouřencům, jaké závazky má ID vůči lidstvu, prohlašuje ale zároveň, že nikdo nebude CASSANDŘE bránit v návratu domů. O něco později se křižník dobrovolně vrátí zpět k BÁZI.

ID, kterému stále ještě chybí paranormální energie, se vlastní silou přesune do HORDUN-FARBAN, prosí ale, aby BÁZE zůstala na své pozici. Koncepti Kershyll Vanne a Ellert/Ashdon se rozhodnou vzdát se svých těl a vstoupit do ID3). Také Ribald Corello, Balton Wyt, Lord Zwiebus, Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu, Takvorian a Merkoš následují volání superinteligence a odhmotní se4). Oba buněčné aktivátory, které zanechají Ribald Corello a Balton Wyt, si vezme Perry Rhodan k sobě5).

Dříve než superinteligence ID transituje na EDEN II, rozloučí se s Perry Rhodanem se slovy: »Věř, že zaplatíš příliš vysokou cenu, možná až příliš vysokou. Ale nesmrtelný, který skoro všude byl, by tak neměl myslet a nikdy by neměl upadat na mysli. Nezapomeň na to6)

Na EDENU II třicet let stará Jane a čtyřicet let starý Last mezitím přijali do sebe všechny obyvatele umělého světa. V Kantrovu se oba poslední koncepti setkají. Spojí se a jsou následně přijatí superinteligencí, která se jako energetická koule vznáší nad povrchem poloviční planety. Mocenská oblast superinteligence ID tak dostane stabilní centrum jako duševní ochranný štít proti zlu7).