Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 983
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 983
Název:Místo ticha
(Der Ort der Stille)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Kauzální most se rozpadá - a velké mizení začíná
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec otálí s návratem na Terru

Reginald Bull - potká strašidlo

Gucky - myšuk jako zachránce v nouzi

Harno - energetická bytost na "místě ticha"

Aztekon, Kuman a Prontos - trojice žijících projekcí

Poté co přivedl koncept Ellert/Ashdon na cestu k Místu ticha1), vzdálil se Harno2) z Tacintherkolu a vyhledal na okraji Erranternohre modré obří slunce, aby načerpal energii, kterou potřebuje k prolomení bariéry kolem materiálního propadu. Aniž by si toho všiml, byl hyperenergetickou rázovou vlnou modrého slunce vržen o několik týdnů do minulosti. Energeticky nabitá se kulovitá bytost odebere do hyperprostoru a dorazí zpět k Tacintherkolu. Strážce se tam ale už nenachází. Proniknul do temné trubice Místa ticha a dorazil na základě časového posunu do materiálního propadu před Ellert/Ashdonem a Perry Rhodanem.

Na jednom ID vytvořeném fragmentovém světě, nepravidelném kvádru, padne Harno vyčerpáním do spánku podobného stavu, ze kterého se probudí teprve, když ID opustí materiální propad3).

Quetzkoatls, okřídlený had, který je chycen v obrovském křemenném krystalu, který stejně jako oni sám představuje ID vytvořenou projekci, naváže s Harnem telepatické spojení. Zatímco se fragmentální světy rozpadávají, protože kvůli nepřítomnosti superinteligence ztratí stabilitu, je Harno přemístěn do obřího křemene.

S ním se dostanou na jiný, kulovitý fragment, na kterém žijí Kenutové, projekce pravěkých lovců. Blok křemene praskne, a Harno a Quetzkoatls se dostanou na svobodu. Jeden a půl metru dlouhá hadovitá bytost, která už není schopna letu, se odplazí a padne za oběť zvířatům fragmentálního světa. Harno se dostane ke Kenutům, kteří jsou vedeni stařešinou Aztekonem a knězem Kumanem. Dostane se s lovci k nebeskému ohni, protože věří, že tímto způsobem získá novou energii.

Také tento fragmentální svět se po nějaké době začne rozpadat. Harno dorazí na Segmenter, sto kilometrů velký fragment ve formě dvou osmihranných pyramid, jehož humanoidní obyvatelé jsou rozděleni do šestnácti národů. Harno se zde dozví o zradě Segmentrea Mendese a využije jeho vědomí, aby ve fúzním reaktoru získal novou energii. Její velikost ale ještě nestačí na opuštění materiálního propadu.

Když se všechny fragmentální světy rozpadnou, zachytí Harno negativní mentální impulzy, které pocházejí od bytosti jménem Jarmithara4). Nakonec kulovitá bytost pozoruje, jak se pseudovědomá živoucí projekce přemění na mlhovitý útvar. Její energie přejde na Harna a dá mu možnost vrátit se do normálního vesmíru.

V okrajové části Erranternohre je Harno zaměřen Guckym, který ho teleportací přesune na palubu BÁZE. Energie Quetzkoatlse, Kenutů a ostatních projekcí opustí kulovitou bytost a krátkou dobu jako polomateriální jev straší na BÁZI, dříve než jako pozitivní části ID odtečou na EDEN II5).

BÁZE znovu zahájí lineární let, ale po čtyřech tisících světelných letech je gravitační vlnou po explozi novy odhozena zpět do normálního prostoru. Harno se rozloučí s Perry Rhodanem6) a nechá se vysadit v blízkosti této novy. Tam chce absorbovat energii pro skok na EDEN II, kde zamýšlí vstoupit do ID, aby pomohl stabilizovat mocenskou oblast superinteligence.

BÁZE se s pomocí svého transferdimového dálkového pohonu vydá definitivně na cestu zpět do Mléčné dráhy7).