Perry Rhodan 994 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 994
Název:Problém dlouhodobé zbraně
(Problem Langzeitwaffe)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Nebezpečí pro Rytíře - Margorova peřej se mění
Hlavní postavy románu:

Jen Salik - Rytíř v nesnázích

Vario - osobní Orbiter Jena Salika

Julian Tifflor - První Pozemšťan čeká na návrat Perryho Rhodana

Perry Rhodan - nechává změnit kurz BÁZE na Svět sta sluncí

Amtranik - Garbešan se nevzdává

Noo-Len - nový velitel Martapoonu

Na Martapponu1) se Jen Salik a Vario-500 snaží nalézt chybu, která spustila ZAŘÍZENÍ kvůli vesmírotřesení2). Když Salik použije magicky nabitá jádra atomů zlata, aby přezkoumal subsystémy poplašného zařízení, vzpomene si Vario na zprávu kosmického zvěda Algonkin-Yaata3), kterou v roce 2649 obdržel Perry Rhodan, a která byla později uložena do pozitroniky robocísaře. Kvůli výpadku čas urychlujícího zařízení jeho časové kapsle byli Algonkin-Yatta a jeho společnice Anlytha3) vrženi do antického Říma. Třicet gramů magicky nabitých atomových jader, které k opravě potřeboval, musel kosmický zvěd psionicky vyfiltrovat z tří set kilogramů rizího zlata4).

Na Zemi se mezitím Gäajští mutanti Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan5) zabývají parapsychickými experimenty a podporují vyšetřování kriminilistických úřadů. V »Synthesis District«, bývalé Rýnsko-Vestfálské průmyslové oblasti objeví, že firma Transynth ltd. v Ramscheid Memorial Areal odebírá orgány z lidských mrtvol, na místo aby je synteticky vyráběla. Tři Gäajští mutanti zachytí náhlou změnu Margorova peřej a informují Juliana Tifflora a skrze Varia okamžitě Jena Salika aby ho o svém pozorování informovali.

Změna Margorovy peřeje způsobí Jenu Salikovi boleti hlavy a výpadky vzpomínek a blokuje jeho Rytířskou auru, která mu zajišťuje poslušnost Orbiterů. Salik příliš pozdě pozná, že aktivoval kontinuální zapojení hyperradiomajáku, který sloužil ke stabilizaci Margorovi peřeje.

Protože rozkazy Rytíře nepřicházejí, začínají být velitel flotily TUR Brack-Orbiter Noo-Len, velitel flotily BEL Treffern-Orbiter Vergaaner, Poener z flotily BEL a další velitelé na Martapponu netrpělivý a nedůvěřiví. Psychologickými triky může ale Vario nedůvěřivé velitele uklidnit. Shakana, Goonerbreka a Sheltra6) ale robocísař a Salik zasvětí do aktuálních problémů.

Jen Salik, který počítá s útokem Amtranika na paraplazmatickou sféru, je rozhodnut odletět k Provconově pěsti. Protože mu ale shromážděnými veliteli zvolený nový velitel Noo-Len zakáže vzít si kosmickou loď, obrátí se Rytíř Hlubiny na loajálního Quiryleinena7) ve Sluneční soustavě. Protože ani ten Salikovi nepomůže, doprovází Vario-500 oslabeného Rytíře do podzemních zařízení Martapponu, aby našli Orbitery nekontrolovanou kosmickou loď. Přitom objeví robot a Salik obrovský materiální transformer. Jeho existence objasní, jak si Orbiteři mohli postavit tak obrovskou flotilu. Salik chce cenné zařízení předat lidstvu, ale Vario je přesvědčen, že by to Orbiteré nedovolili. Křeče podmíněné změnou Margorovi peřeje začnou být tak silné, že Vario musí Rytíře paralyzovat.

Ve VAZIFARU se mezitím probudí Amtranik a jeho posledních padesát Laboriů z naprogramované hibernace. Triumfálně konstatuje, že Margorova peřej už svou úlohu neplní a Garbešané jsou zbaveni dezorientace. Jak Salik očekává, je Amtranik rozhodnut odstranit Provconovu pěst pomocí »Zbraně zatracení«.

Během programované zastávky potká VAZIFAR flotilu dvaadvaceti fragmentálních lodí Posbiů8). Amtranikovi se nepodaří polapit jednu z nich s pomocí Yesevi Atha9), Usilfe Eth9) a pěti bojových robotů s pomocným člunem třídy LUUFIR. O něco později unikne vůdce Hord na jednom temném světě jen těsně útoku pozitronicko-biologických robotů. Yesevi Ath přitom přijde o život. Telepsimatický vrhač VAZIFARU nemá proti útočícím fragmentálním lodí žádný účinek. Jen Kriecher, supervysokofrekvenční hyperenergetický náboj, může Garbešanská loď použít na obranu před křižníky Posbiů. Nakonec znovu nabere kurz do Provconovy pěsti.

V BÁZI10), která se blíží k Mléčné dráze, zachytí Gucky, Ras Čubaj, Fellmer Lloyd, Irmina Kotčistovová a Alaska Saedelaere Margorovu peřej jako paramentální maják a zpozorují také jeho náhlou změnu. Neznámý fenomén přiměje Perry Rhodana, aby se před vletem do galaxie zastavil na Světě sta sluncí11) 12).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál