Perry Rhodan 963 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 963
Název:Mise Flibustýrů
(Mission der Flibustier)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Orbiterové ve Sluneční soustavě - chtějí vyhnat lidstvo
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - První Pozemšťan vydá závažné rozhodnutí

sedm Flibustýrů - fungují jako agenti Terry

Dr. Coburn - kriminalistický psycholog rehabilitačního centra

Quiryleinen - velitel Orbiterské flotily

Pamela Tisson - žena, která sbírá data

Ve druhé polovině roku 3587 zabere flotila Orbiterů dvacet dva slunečních soustav a vyzve domnělé Garbešany, aby Mléčnou dráhu do 20. září opustili.

Flotily klínových lodí se skládají ze čtyř základních typů: velmi rychlí Pátrači jsou 110 metrů dlouzí a na zádi stejně tak širocí. Vyjasňovači jsou čtyři sta metrů dlouzí a širocí. Průzkumníci mají délku devět set metrů a na stejně široké zádi jsou 300 metrů vysocí. Vykonavatelé mají délku a šířku 1500 metrů. Na zádi přídi jsou dvě stě metrů a na zádi pět set metrů vysocí. Svou zobákovitě působící dolů ohnutou přídí a rezavě červenou barvou připomínají lodě obrovské útočné ptáky. Klínovité lodě jsou vybaveny iregulátorovými zářiči, které na šestidimenzionální bázi ruší pozitroniku a elektronické proudy, jakož i Anti-M-zářiče, které bez obtíží překonají většinu ochranných štítů a vytvářejí antihmotové pole. Protože to okamžitě vejde do vzájemné interakce s normální hmotou, zasažený objekt exploduje.

Politický soupeř Juliana Tifflora Merten Tabrizianja využije napjatou situaci k masivním útokům na Prvního Pozemšťana a požaduje stažení flotily LSP do Sluneční soustavy.

23. srpna vletí 25‘000 klínových lodí flotily NEL do Sluneční soustavy1). Také její velitel Axe-Orbiter Quiryleinen požaduje, aby Garbešané opustili Mléčnou dráhu. Protože chce zahájit jednání a získat tak čas, vyzve Julian Tifflor všechny Terrance, aby se vyhnuli boji. Ve svém V-409 pozoruje prospektor Odgen Veirhuz a Rimini el Berida, jak strážní křižník LSP narazí do irregulátorového paprsku, a zavolá na pomoc záchranný křižník.

Sedm Flibustýrů2) je mezitím v rehabilitačním středisku GOLDEN SUN v péči krimi-psychologa dr. Coburna připravováno na opětovné začlenění do lidské společnosti, trpí ale nepřátelským chováním ostatních lidí. Po příletu Orbiterů se nabídnou jako agenti, protože věří, že by tímto způsobem mohli získat respekt ostatních lidí. Na palubě u Titanu čekající vlajkové lodi, vykonavatele BARDER-NEL, se zpočátku neúspěšně pokoušejí přesvědčit velitele flotily Quiryleinena o tom, že Terranci nepatří ke Garbešanům. Poté se podrobí dobrovolnému vyšetření v psycholaboratoři Orbiterů. Přitom vyjdou najevo vzpomínky na kriminální a násilnickou minulost Flibustýrů3), což jen potvrdí Quiryleinenův názor na brutální a bezohledné Garbešany. Velitel flotily NEL proto obnoví ultimátum4) a pošle Flibustýry zpět na Zemi. Krach jednání je pro Merten Tabrizaianja důvodem k novému prudkému útoku na Tifflora.

První Pozemšťan odlétá se space-jetem k BARDER-NEL, aby znovu vyjednával. Když Quiryleinen na jet bez komentáře nechá střílet iregulárními paprsky, otočí Tifflor loď a prosí vysílačkou Orbitera, aby nepřekážel lodím přípravné evakuační flotily. Quiryleinen souhlasí. Tifflor tím chce ale jen získat volnost pohybu, aby se neznesnadnilo hledání centrálního světa Orbiterů.

30. srpna dorazí Mutoghmann Scerp, předseda GAVÖKu, na Zemi, aby se poradil s Julianem Tifflorem. S pomocí 202 let staré Terranky Pamely Tissont, která už sto padesát let vášnivě shromažďuje data, si mohou politici udělat obrázek o situaci. Po skončení Operace Otec poutník5) žije na Zemi 8.2 miliardy lidí, z toho 55.2 milionu v Terranii. Tři sta milionů lidí obývá ostatní světy Sluneční soustavy, 55 milionů z nich žije na Měsíci. K bývalým 213 koloniálním světů existují těsné hospodářské, k 48 také těsné politické vazby. Na těchto vesměs slabých světech žije 3.8 miliardy lidí. K nim se musí připočítat ještě Olymp s 45 miliony lidí a 32 milionů představitelů dalších národů. Další bývalé kolonie Terranců jsou samostatné a jsou připojeni ke GAVÖKu, vedle Plophosanů zejména 14.7 miliard Epsalanů, 18.4 miliard Ertrusanů a 1.1 miliardy Oxtorňanů.

Kvůli NATHANEM provedenému omezení na rozkaz ID6) disponuje LSP ale jen 10‘000 bojovými loděmi o průměru dvou set nebo více metrů, ze kterých ale celých 9000 patří do třídy těžkých křižníků. Nově byly do služby dány tři ultrabitevní lodě třídy GALAXIE a šedesát křižníků s průměrem 1500 metrů. Šedesát dalších pochází z doby před založením LSP. K nim patří ještě několik starších lodí různých typů jako pěti set metrová třída.

Epsalané mají 251 bojových lodí, Ertrusané 192 a Oxtorňané 22. Celkem členské národy GAVÖKu, které stejně jako LSP stále ještě trpí následky vlády Larů7), disponují 141‘000 bojovými loděmi, přičemž 95 miliard Bluesanů jich má asi 22‘000. Flotila Orbiterů tak mnohokrát převyšuje flotilu Mléčné dráhy. Kromě toho Scerp upozorňuje, že mnoho národů GAVÖKu s odůvodněním, že invazoři nepřišli z vnějšku Mléčné dráhy, není připraveno poskytnout pomoc. I přes nepatrnou šanci na úspěch vkládají proto Tifflor a Scerp celé své naděje na Varia-500 a lodě, které v centru Mléčné dráhy pátrají po světech Orbiterů.

Na přání dr. Coburna je sedm flibustýrů přiděleno k jedné pátrací lodi, těžkému křižníku ATLANTIS, jehož velitelka Bojana Czugalla je známá jako tolerantní a prozíravá. Aby Orbitery oklamala, vydá se ATLANTIS po opuštění Sluneční soustavy nejdříve k M 13, a pak se teprve vydá k centru Mléčné dráhy. Při přiblížení se ke hvězdokupě sestávající se z 21 sluncí se ale ocitne v poli temného slunce a ztratí velkou část svých energetických zásob.

Když ATLANTIS přistane na druhé planetě neznámého žlutého slunce, aby obnovila zásoby Nugasu, využijí Flibustýři příležitosti a opustí loď se dvěma Shifty. Protože je jasné, že Flibustýři chtějí zůstat sami ve zvoleném exilu, dá Körn Brack planetě jméno Solitude, a ATLANTIS nakonec opět odstartuje8).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál