Perry Rhodan 993 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 993
Název:Bašta bestií
(Bastion der Bestien)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Garbešané a jejich poslední Horda - na stopách minulosti
Hlavní postavy románu:

Amtranik - Garbešan na planetě bestií

Arbogast Jafter - náruživý přírodovědec

Damon Iswolski - Jafterův společník

Mountvador, Callon a Karvist - tři muži na "Povyku bestií"

Julian Tifflor a Mutoghmann Scerp - šéfové LSP a GAVÖKu spustí lov na poslední Hordu

Když Amtranikova flotila GIR 1) dorazí k planetě Shourmager, prastaré, tajné baště Garbešanů, rozpadnou se krystaly z Imbusu1). Vůdce Hord, Laboriové a Orbiteři podlehnou proto znovu dezorientaci, kterou způsobuje Margorova peřej. Zatímco velká část klínových kosmických lodí nouzově přistane na planetě, podaří se Amtranikovi přistát s VAZIFAREM bez jakéhokoliv poškození. Chráněni planetární atmosférou před Margorovou peřejí, vydá se Garbešan a jeho Laboriové s VAZIFAREM hledat Baštu Hord, zatímco Orbiteři se zapletou do boje s bestiemi planety.

Nouzové přistání Orbiterských lodí a následný start VAZIFARU je pozorován Arbogastem Jafterem, jediným dědicem Jafter Incorporated z planety T'zalkaan, který se jako amatérský přírodovědec zdržuje na Shourmageru. Doprovází ho Damon Iswolski, který má svého šéfa na nátlak své milenky Henny Jafter, manželky Jaftera, zavraždit. Společně se brání bestiím planety a se svým space-jetem následují cizí klínovitou loď, která se přibližuje k loveckému klubu »Dračí krev«.

Amtranik je přesvědčený, že mnohotvárnost bestií a nebezpečné druhy na Shourmageru jsou způsobeny obrannými opatřeními starého vůdce Hord. Gurové jsou degenerovaní potomci bývalé strážní posádky bašty Hordy. Následujíce prastarou vzpomínku, poznají v Amtranikovi svého velitele. Garbešan je vystrojí paprskovými zbraněmi, aby mohli zaútočit proti loveckému klubu Callona a Karvisty, který se stejně jako Mountvadorova stanice nachází poblíž garbešanské bašty. Dříve než Supertěžký a Unithan vyklidí svou základnu, informují centrálu GAVÖKu. Později je vyzvednou Jafter a Iswolski. Společně s Mountvadorovými Arasy pozorují, jak Laboriové pronikají do jeskynního systému.

Přílet velké flotily k Shourmageru je ohlášen Julianu Tifflorovi a Mutoghmannu Scerpovi. Poté se spojení s planetou přeruší. Tifflor okamžitě informuje Jena Salika na Martapponu. Ten předpokládá, že Shourmager je důležitou základnou Garbešanů. Tifflor a Scerp vyšlou poté silnou flotilu LSP a GAVÖKu do systému Bullauge. Zaútočí na stále ještě bezmocně kolem Shourmageru kroužící Orbiterské lodě.

V podzemích zařízeních Shourmageru musí Amtranik zjistit, že bašta Hord z Garbeše byla zemětřesením, vodou a mrazem zpustošena a naplněna sutí a bahnem. Jedoucí na zádech Gurů se vrací s padesáti šesti zbylými Laboriemi zpět na VAZIFAR. Ve zmatku během bitvy LSP a GAVÖKu proti Orbiterům se VAZIFARU podaří utéct. Protože chce odstranit Margorovu peřej, vydá se Amtranik do Provconovy pěsti.

Po společně prožitém dobrodružství oznámí Arbogast Jafter Damonu Iswolskimu, že pikle jeho manželky od začátku prokouknul a že uz podal návrh na rozvod. Iswolski se rozhodne svého šéfa doprovázet také při další expedici3).

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál