Perry Rhodan 835 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 835
Název:Návrat rozumu
(Rückkehr der Vernunft)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Byli přátelé - a znovu se stanou přáteli lidstva
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener a Jennifer Thyron - oba Terranci se postarají o návrat rozumu

Erger-Darg, Cornor-Lerz a Croor Ross - vůdci Haluťanů

Julian Tifflor - šéf NEI

Mutoghmann Scerp - důležitý muž GAVÖKu

Dříve než PHORA1) opustí soustavu slunce Terz-Tos, které leží u východního okraje Velkého Magellanova mračna poblíž počátku materiálního mostu k Malému Magallanovu mračnu, projeví Cornor-Lerz znovu svůj úmysl zničit raketami Kanibalské krystaly na Terzrocku. Ronald Tekener, Jennifer Thyron a Erger Darg se poté transmiterem vrátí na Terzrock a navštíví krystalické pole. Krystaly Tekenerovi zobrazí Nosar, na vulkány bohatou třetí planetu jen dvacet tři světelných let vzdáleného slunce. Nosarští obyvatelé, tuleňům podobní Brindorové, vedou mírumilovny, kontemplativní život. Protože se Tekenerovi podaří přesvědčit Cornor-Lerze o tom, že Brindorové jsou schopni záření Kanibalských krystalů absorbovat, přiveze PHORA a dvě další halutské lodě 24‘000 z nich na Terzrock a zachrání je tak před lávovými proudy jejich planety, kterým jsou kvůli jejich nefunkčnímu instinktu bezbranní. Pro Brindory jsou na Terzrocku u krystalických polí pod kopulemi tlumícího pole vybudovány biotopy s gravitací jejich rodného světa.

Jennifer Thyron a Ronald Tekener nyní paralyzují Croora Rosse a osvobodí ho od agresivity. Haluťan nařídí svým přívržencům útok na krystalická pole a přiláká je tak do tišící oblasti Brindorů. Haluťané získají zpět svou normální povahu.

O pět měsíců později, v prvních dnech října roku 3584, vyšlou Haluťané flotilu 112 kosmických lodí do Mléčné dráhy, která má být podřízena GAVÖKu2). Nositelé buněčného aktivátoru Ronald Tekener a Jennifer Thyron vejdou v TORGORTHU do časového záhybu, do antitemporálnímu slapovému poli3) podobnému paratronovému poli, které je ochrání před Mitózovým zářením4). Poté co je 11. října na okraji Mléčné dráhy na ledovém světě, druhé planetě rudého slunce, zničen mitózový vysílač, zaútočí Croor Ross s TORGORTHEM v novém návalu agresivity na larskou hlídku, jejíž tři SVE-křižníky halutskou loď zcela zničí. Třicet jedna z šedesáti Haluťanů přitom přijde o život. Přeživší, ke kterým patří Ross a oba Terranci v bezvědomí, jsou zachránění KRAGHATEM pod velením Cortan-Vorra. Když Terranci po probuzení zjistí, že Haluťan zapomněl jejich buněčné aktivátory, vydají se s Rossem v pomocném člunu zpět k TORGORTU. Aby na sebe neupozornili SVE-křižníky, které se stále ještě zdržují v oblasti boje, přiblíží se Tekener k vraku maskován za kus trosek. Najde neporušené aktivátory, ačkoliv paratronové pole už neexistuje, a pozná, že Larové Mitózové záření z důvodu úspory energie odpojili.

Julian Tifflor, který Mutoghmanna Scerpa o aktivitách Haluťanů informoval a nechal si od stále ještě vyčerpaného Harna5) překvapivě velkou halutskou flotilu ukázat, vyšle Ansona Argyrise s kosmickou lodí NEI. Také Scerp sám konferuje s Haluťany a dohodne se s Cornor-Lerzem na koordinaci budoucích akcí. Nakonec Vario-500 přivede Tekenera, Jennifer, Cornor-Lerze, Ergera Darga a Croora Rosse na Gäa.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál