Perry Rhodan 1993 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1993
Název:Výpad do Kotle
(Vorstoß in den Kessel)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:2.11.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Uprostřed dubna 1291 NGL se vypraví 18 virtuálních lodí1) na kraj Kotle DaGlauše a Salmenghestu, který svým energetickým vířením připomíná povrch oceánu při bouři. Když Alaska Saedelaere se svou VIRTUA/18, kterou pojmenoval KYTOMA2), 17. dubna pokusí podniknout výpad do vnější zóny Kotle, zpozoruje neznámý létající předmět. Pojem UFO mu přitom přimomen, že tak kdysi označovali kosmické lodi Accalauriů3) a později disky Demontérů4). Neznámý létající předmět v chaosu Kotle je šedestá kilometrů velký útvar, který obklopuje dvou set kilometrová zóna klidu. Ssedelaere ho ale nemůže následovat. 19. dubna zavolá Toricelly Pozemšťana a sděluje mu, že očekávaný »pasažér« už dorazil.

V systému Thorrtimer oznámí Lotho Keraete Reginaldu Bullovi bezprostředně po přistání Mondry Diamond na Poutníkovi, že až vznikne Thoregon před kotlotřesením, tak paranormální potenciál Alašanů, bude superinteligencemi využit. Alašané a uprchlíci, kteří tu nalezli azyl, budou mít v budoucnu zárodečnou buňkou pro multikulturní svaz. Wechselbalg, Nisaaru, Krychle, Hvězda z Baikoltu a äolenkugel nyní sestoupí na Poutníka a vytvoří se strojním městem diskového světa obraz Thoregonské plástve. Vědí, že konstituční rok Thoregonu musí být dokončen v Pulzu, že to pak stvoří život za Proto-bránou a tím zanikne překážka, což je nutné pro transformaci.

V jen hodinovém letu dosáhne Poutník stanoviště virtuálních lodí na okraji Kotle5). ID vysvětlí, že se superinteligence musí do 29. dubna dostat do přesného hyperfyzikálního centra, cestu by ale bez pomoci nedokázaliii, protože exotické podmínky v Kotli jsou v interakci s jejich bytostnou strukturou. Nemůžou tu manipulovat s časoprostorem, protože by v průsečíku kosmických čar vývoje libovolné rozvojové varianty konce museli vytvořit relativní všemocnost. Virtuální lodě se rozdělují podél kulovité misky s průměrem deset tisíc kilometrů kolem Poutníka, aby pomocí UHF emisí svých síťových obalů vniklo společné silové pole, které bude udržováno pomocí přispění strojního města na Poutníku. Alaska zjistí, že je k dispozici jen osmnáct virtuálních lodí, protože pro budoucí projekt jich bylo plánováno dvacet6). Piloti VIRTUA dostanou pomocníky, Na palubu Seadelaereho KYTOMY přijde Gucky a Blo Rakane. V rozhovoru s nimi nositel bílé kůže usoudí, že pozorované UFO je zřejmě kosmická továrna jako MATERIA. Ve čtyřech Virtuálních lodi se vynoři jako pomocníci gharrům podobní Saarové, manifestace Nisaaru7), a tři další Klauni superinteligence Wechselbalg8). V ostatních se materialuzují bytosti z poolu vědomí ID. Tak se přidruží k Toricelly ve VIRTUA/1 Betty Toufryová8), k Dirkess na VIRTUA/2 Kitaj Išibaši9), k Trekarri na VIRTUA/3 André Noir8), ke Koonz na VIRTUA/5 Tama Jokida10), k Zuthanakawanathe na VIRTUA/6 Ralf Marten9), k Diger Chfer na VIRTUA/11 Son Okura9) a k Ald Klemproo na VIRTUA/15 Wuriu Sengu9). Vedle těchto bývalých Second-Genesis mutantů10) se materializuje také Ribald Corello11), Merkoš12) a Balton Wyt13).

Do KYTOMY přijde kromě toho Guckyho dávno zesnulá manželka Iltu14). Vysvětlí překvapenému Iltovi, že ID přijal nejen Myšoby zahynulé při zániku Trampu15), ale také Guckym zachráněné16) a jejich potomky17) pro jejich paranormální potenciál do svého vědomého rezervoáru. Iltu dále vysvětlí, že s Thoregonem bude dosaženo obratu, a proto jí ID dovolil vidět znovu Guckyho.

Fyzik Tautmo Aagenfelt dostane mezitím návštěvu svých bývalých kolegů Arno Hieronyma Kalupa18) a Geoffry Abela Waringera19). Zanechají mu update legendárních Waringer-files. Mondru Diamond mezitím navštíví Perry Rhodanova druhá manželka Mory Rhodan-Abro20) a jejich dcera Suzan Betty Rhodan-Waringer20). Dalaimoc Rorvic22) a Tatcher a Hainu22) vstoupí do koule SENECY a vybudují tam stabilizační pole pro jeho buněčnou plazmu. Reginald Bull se ve stejnou dobu znovu setká s hrdinou s revolverem, který se mu při návštěvě Poutníka opět postaví do cesty23). Protože jemá k dispozici žádný Colt Peacemaker, zaštřelí ho Bull svým prstem. Poté zpozoruje útěk pseudo-neandrtálce Lorda Zwiebuse24). Před odjezdem svazu zdůrazní Lotho Keraete, že za žádnou cenu nesmí SOL zapnout svůj paratron. Alaska Saedelaere je s KYTOMOU hlavní koordinátor výpadu do Kotle. Je mu přitom dána k dispozici kulovitá bytost Harno25) pro své televizionářské schopnosti. Zatímco podivný svaz lodí ve stále kratších etapách do strašného chaosu Kotle pronikají, si Saedelaere vzpomene na Kytomu a tajemný sloup ve městě Tapura26), na Cyna Schmitta27) a Oblek zmaru28), na časový pramen Mocných29), na Ganerc-Callibso30) a jeho panenky31) a na mnoho dalších epizod svého života.

SOL je současně teleportačním fenoménem přesouvána sem a tam po povrchu Poutníka. Z caritu vycházejí emise, které nejdou fyzikálně měřitelné, ale na 3500 členů posádky působí subjektivním žárem, který vychází ze všech kovů kolem. 23. dubna je psychické přehřátí tak nesmesitelné, že Reginald Bull nechá vyklidit SOL. Zatímco Solánci pochodují rozžhavenou pouští Poutníka k oáze, zemře 97 z nich na selhání srdce. Přeživší zásobuje vodou Tako Kakuta9), a na hřbetě kentaura Takvoriana32) se objeví Earl Guye of Llandrindrod, kterého kdysi potkal Atlan na Zemi33) a Perry Rhodan a Reginald Bull se s ním později potkali na Poutníku34). Narozdíl od ostatních, které se zachránili v oáze, dostane Bull od ID příkaz, vydat se do SOL, který má být přesunut na jiné místo. S posledními silami projde Pozemšťan vražedným horkem pouštního písku, najde hromadu zničených buněčných aktivátorů, věří, že potkal jednorožce, a narazí na Rase Čubaje35), Fellmera Lloyda36), Johna Marshalla37) a Allana D. Mercanta38), kteří zjevně také přísluší k poolu vědomí ID. Vidí své tělo obrovskou rychlostí stárnout a rozpadat se a opět se objeví v bezrozměrné tmě, která se skládá jen z jeho vlastního vědomí. Hnán ID bojuje shod po shodu se shodištěm, které zrcadlí jeho vlastní existenci. Současně s dosažením posledního stupně 26. dubna, dosáhnou virtuální lodě s Poutníkem svého cíle. Bull se materializuje s lidmi z oázy na SOL a usoudí, že celou dobu byl zajatý ve snu.

Když pekelně hyperfyzikální a konvenční záření Kotlocentra hrozí zničním SOL, aktivuje Bull navzdory rozkazu Lotho Keraete paratron. Náhle se SOL objeví ve zcela bezhvědném, černém prostoru. Světelnou sekundu od něj se vznáší 104 kilometry dlouhý Hřib, jehož základ měří 23 kilometrů a klobouk 89 kilometrů. Pod kloboukem ční z kmenu 120 metrů široké a dvanáct vysoké ochozy, na kterých jsou stavby. Také povrch nesymetrického klobouku je pokryt až sto metrů vysokými stavbami39).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál