Perry Rhodan 1992 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1992
Název:Nástup nad Thorrimem
(Aufmarsch über Thorrim)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:26.10.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Koncem roku 1290 NGL se drasticky vzrůstá seizmická aktivita v DaGlauši1). 1. ledna 1291 NGL předpovídají Alašanští vědci, že očekávané supertřesení galaxii zničí koncem dubna tohoto roku. Druhého dne sděluje Mondra Diamond, která se zcela stáhla z veřenosti do ústraní, Tess Qumishe a Benjameenu z Jacinty, že podle zprávy od jejího nenarozeného »rádce« ne supertřesení ale nějaký mnohem vyšší proces ohrožuje Alašan. Kromě toho prosí oba mutanty, aby její dítě chránili. Jakékoliv medicínské vyšetření jakož i telepatický kontakt s nenarozeným odmítá těhotná ale kategoricky.

Na žádost Stendal Navaja letí Benjameen z Jacinty a Tess Qumisha se space-jetem ke stanovišti Nisaaru, aby navázali telepatické spojení se superinteligencí. Ta ale neodpovídá. Ani další pokusy o kontakt se nepodaří. V Alašanu se rozšiřuje beznaděj a sekty pro zánik světa mají návaly.

20. února řekne Mondra Diamond Tess Qumishe, že ačkoliv uplynulo už devět měsíců těhotenství, její dítě se zatím nechce narodit a jak se zdá, čeká na návrat svého otce. Ve stejný den se materializuje další superinteligence v systému Thorrtimer. Skládá se ze čtrnácti, 1500 metrů dlouhých obelisků, které zaujímají plochou hvězdnou formaci. Rádiově se superinteligence představí jako »Hvězda z Baikoltu« z galaxie Gorhoon2). Znovu se přiblíží Tess Qumisha a Benjameen z Jacinty k Nisaaru, a tentokrát superinteligence telepatce sdělí, že její mocenská oblast je kolem centrální galaxie Chearth a jeden z jejich podporovaných národů jsou Gharrové, pátý národ Thoregonu. Nisaaru se označuje jako jen omezeně akceschopného, protože na jiném místě zanechal svůj odštěpek Sirku3), o kterém ovšem neví, jestli může způsobit něco »rozhodujícího«.

Mezitím existuje v DaGlauši současně 33.000 míst třesení, namísto obvyklých 3000. Vzhledem k utrpení, které pro mnoho národů nastává, chce Stendal Navajo, Benjameen z Jacinty a Tess Qumisha dá národům bez domova azyl na Thorrimu, ale Gia de Moleonová, energický odpůrce tohoto návrhu, ho postoupí parlamentu. 78 procent poslanců hlasuje proti Navajově žádosti a doporučují místo toho návrh de Moleonové, která chce sektor Thorrim hyperrádiově označit za oblast třesení, aby tak zabránila hledání pomoci.

27. února oznámí Nisaaru jako mluvčí tří v systému Thorrtimer shromážděných superinteligencí, že koncem dubna buď vznikne Thoregon nebo nikdo, ani superinteligence, nepřežijí zánik DaGlauše. Až do té doby superinteligence zabrání přeměně systému Thorrtimer v zónu třesení.

Ke slunečním soustavám, které jsou kotlotřesením zničeny, patří Por-Lata. Jen tři válcové lodi Porů se zachrání z planety Phyralo-Por. Porové jsou 1,20 metru vysocí kulovité bytosti se čtyřmi sadami očí na polokulovité hlavě. Na různých místech svého těla mají pseudopodie. Při bloudění DaGlaušem napadne jejich vrchního velitele Greinacha pošetilý plán. V hypervysílání potvrdí, že jeho lodi disponují intergalaktickým pohonem, a vyzve uprchlíky stejně vybavených křižníků, aby se s jeho svazem semkli. Když ze severní strany pocházející Engosianerové odpoví 28. února na jeho volání odpovědí, že vlastní dvacet diskovitých lodí, nechá na ně Greinach zaútočit, aby jim ty pohony sebral. Engosianerové, který měli podobný podvod v úmyslu, nasadí své zbraně a zničí flotilu Porů. Jen RAQZETT pod velením Worrhera unikne. Kosmická butva přiměje Stendal Navaja, aby svou žádost znovu přednesl před parlamentem, zejména když superinteligence ručí, že zabrání jakémukoliv boji v systému Thorrtimer. Tentokrát dostane se 68 procenty souhlas.

2. března dorazí čtvrtá superinteligence. Nisaaru objesní Tess Qumishe, že nad Alašanem vzniklá křiklavá světelná koule je »Dvojkanál äolentoru«4), ve kterém se dostavili beztělní Baolin-Ndaové4). Současně začíná mlžný »psionický déšť« nad Alašanem, jehož kontakt s Alašany vyvolává slabou elektrickou ránu, doprovázenou svěděním.

Poté co celkem 213 lodí tří různých hvzdných národů dosáhne Thorrimu, kde jsou Alašany a Thorrimany zásobeni, dosáhne 9. března planety také RAQZETT. Z aktivní posádky přežije zřícení jen Worrher a jeho těhotná družka Aya. Jsou zachráněni Benjameenem z Jacinty a Tess Qumishou, které s medoroboty probudí také 151 ze dvou set spících osob ve skladištích válcové lodi. Do 24. března se v oblasti planet Thorrim a Cletternam shromáždí celkem skoro osmdesát tisíc lodí. Teprve nyní dojde k vojenské roztržce, když Aggar-Ehz, velitel válečných Ipthů ze southside DaGlauše, kvůli nicotné příčine napadne cizí diskovitou loď. Přítomné superinteligence odvrátí připravovaný boj tím, že oběma stranám odeberou vůli pro boj.

14. dubna se objeví další superinteligence, která přísluší ke Tvůrcům. Znatelná je z ní ale jen krychle se stranou 14,5 kilometru, která je vyříznuta z časoprostorového kontinua. 19. dubna je v systému 350.000 uprchlických lodí, jejichž posádky mírumilovně reagují a vzájemně se podporují. Teprve nyní se dostaví konečně také ID. Na povrchu diskového světa Poutník, který zaujme pozici dva tisíce kilometrů nad Alašanem, stojí THOREGON ŠEST 5). Naděje Alašanů, že je Perry Rhodan z DaGlauše evakuuje, se ale nesplní. Místo toho vystoupí Reginald Bull a oznámí, že Rhodan s Cistolo Khanem letěl do ohrožené Sluneční soustavy a ID dovolila sebou vzít jen jednoho pasažéra. Tess Qumisha a Benjameen z Jacinty informuje ihned Mondru Diamond, a Bull zařídí, že pomocný člun mezitím už jedenáct měsíců těhotnou ženu odveze.

Stendal Navajo a ostatní Alašané nyní definitivně poznají, že nesmějí opustit Thorrim, protože jsou součástí plánů šesti superinteligencí.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál