Perry Rhodan 1991 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1991
Název:Mhogenovo rozhodnutí
(Mhogenas Entscheidung)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:19.10.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

19. dubna 1291 NGL vezme Mhogena Atlana a Amithuse s pomocným člunem na QUANTHUZ, který odlétá k Hlubinonádraží, aby prozkoumali Gomrabianský hyperkopec ve východním sektoru Chearthu. Žádnému jinému ne-Gharovi nechce Pátý posel odhalit to, co považuje za největší tajemství a taby Mistrů šedého Písku. Hlubinonádraží samotné zůstalo pro Gharry nepřístupné. Když Atlan a Mhogena vstoupí do deset metrů velké, krychlovité stavby na dvaceti kilometrové nádražní plošině, aktivuje Rytířská aura a buněčný aktivátor Arkonidana nouzové zapojení RACA-1212-prošlý, kterou Hlubinocelník And Reasdod po krádeži Nádraží pomocným národem Chaotarchů spustil. Telepaticky sděluje And Reasdod, že Hlubinonádraží kolem sebe vytvoří k jámě vedoucí šestidimenzionální tunel podle nouzových zažízeních nainstalovaných Časoprostorovými inženýry. Dodatečně se kříží s jeho nejdůležitějsími efekty a ochlazuje plamen Hlubinovýtahu1). Vize plamenu mají bytosti, které sem nebyli přilákány psionickým vábením, tak poplést, že už se nemůžou vrátit. Aby do librační zóny mezi pátou a šestou dimenzí přemístěné Nádraží mohlo být zásobeno energií, aktivuje Hlubinocelník hypertrop. Také přilákané objekty jsou po jejím rozpuštěním v jámě použity k energetickému zásobování stanice. Kromě toho mají zařízení Časoprostorových inženýrů vytvoři spojení mezi jámou a Hlubinou, pomocí čehož Mhogena uvidí představy z minulosti Hlubinozemě2).

Mhogena vede Atlana k dvanácti skleněným nádržím. Gharrové je vystavěli podle vzoru Hlubino-spací komory, ve které našli pozůstatky And Reasdoda. Pracují ale nespolehlivě a tak napůl rozpadlé tělo Mistra šedého Písku, které tam umístili, musí být doplněno četnými protézami a technickými implantáty. Způsobem, který odpovídá Maahky vyvinutému Zekrathu3) v Andromedě a Mhogena ho označuje stejně, mohlo uvolnit dvanáct Gharrů svého ducha z těla a pomocí společné psí-reflexe neutralizovat v okruhu padesáti světelných let vábivé volání. Uvnitř existuje pečeť Gomrabianského hyperkopce. Když jeden z dvanácti zemře, bude nahrazen jiným Mistrem šedého Písku, který je krátce před koncem svého života. Čím více umělých součástí tělo dostane, tím víc se rozpadá a tím víc se uvolňuje jeho duch. Atlan v tom vidí paralelu se Stínovými Maahky z Andromedy4), a ptá se, jestli Mhogenův Stínobratr nepředstavuje podobný fenomén.

Mhogena probudí prastarého spáče Deckeera, který ho ve své zmatenosti střídavě označuje za Magredu5), Bothago6) a Erwermel, a vyzve ho, aby pečeť rozlomil. Hned potom se vydají Atlan a Mhogena s QUANTHUZU, GANIRANOU, vesta-křižníkem KARTAUSE a halutskou lodí PATHU zpět.

Mezitím dosáhne Icho Tolot se SHE'HUANEM, velkou částí halutských kulových křižníků a s PYXIS a DOLAMO Slunečního trezoru. Dimenzionální trhlina dosahuje délky třicet dva světelných dnů a rotace Wlaschosu dosahuje 117 obrátek za sekundu. Haluťané dobyjí a obsadí řídící stanice Cassoth, Kauhriom7), Rhaukon a Vhakkal. Protože stanice Pokkark, Noskoth a Quathesk byly zničeny Algioty, existuje nyní, počítáno s Thagarumem, už jen pět z původních dvanácti řídících stanic, do kterých kdysi Nonggové zavedli svých šedesát Yagan-Robero modulů. Haluťané se snaží, Sluneční trezor pomocí nastavování svých Yagan-Robero modulů stabilizovat.

Kolo Marog, Arol Domes a šest dalších Haluťanů, kteří 21. dubna vletěli se čtyřmi kosmickými loděmi do oblasti Gomrabianského hyperkopce, nepodlehnou kvůli svému plánovacímu mozku vlivu Hlubinonádraží a mohou se bez újmy vrátit. Mhogena usoudí, že ho jeho spojenci oklamali a už dlouho plánovali, že Algiotické poutníky naládají do Gomrabianského hyperkopce. Podle Agathy Christie, autorky divadelní hry »Pastička na myši«, nazvou svůj úmysl »operace Christie«. Pomocí virtuálů vytvoří halutské lodi obraz Shabazzy ve formě boha Gaintanu, který Algiony volá a kromě toho exaktně září v hyperspektru Slunečního trezoru. Obraz je rozšiřován v celém Chearthu. Mhogena je plánem, poslat na smrt 120 miliónů živých bytostí, zděšen, i když se jedná o dobyvatele jeho domovské galaxie. Atlan argumentuje, že Algioti by při budoucím zániku Slunečního trezoru a při operacích proti Slunečním červům překáželi a Ne-Ne vrhače nebudou schopni dodat včas v dostatečném počtu. V neposlední řadě, aby Pátému poslu objasnil, že jediná alternativa by byla hrozná kosmická bitva, shromáždil Atlan a ostaní velitelé dvacet tisíc lodí spojenecké flotily u Gomrabianského hyperkopce. Mhogena nyní pochopí stínobratrem odevzdanou vizi, ve které se viděl jako masový vrah před svou smrtí na kyslíkové planetě. Navzdory své vnitřní rozervanosti se prozatím zříká, znovu zapečetit Gomrabianský hyperkopec.

Jak se očekávalo, objeví se 120.000 lodí Algiotických poutníků na okraji spojenci uzavřené psionické zóny. Dro ga Dremm počítá ale stejně jako jeho průvodce Corr re Venth8) s pastí a váhá. Dodatečně znejistí, poté co se objeví Sirkus. Teprve, když se objeví SHE'HUAN, který na Algiony zaútočí svými intervalovými kanóny a hned poté odletí do zóny, prolomí Algioti zdánlivou blokádu nepřátelů a dostanou se do oblasti působení psionického vábivého volání. Když tisíc pět set algiotských lodí mezi Gomrabianiským kopcem zmizí, vyrazí Mhogena naplněn zoufalstvím s QUANTHUZ k Hlubinonádraží a nechá obnovit pečeť. Než lákavé volání zmizí, vletí skoro deset tisíc lodí Algiotů do zkázy.

24. dubna se SHE'HUAN vrací ke Slunečnímu trezoru. Wlaschos se mezitím přeměnil na černou díru a symetrie Trezoru se stala nestabilní. Protože Skoghal svou zachytávací funkci částečně ztratil, skočí Guan a Varové na vnější slunce Trezoru. Dříve než se Sluneční trezor zcela otevře, podaří se ale Haluťanům, prozatímně obnovit gravitační a hyperspektrální centrum jeho energetické mřížky. Kromě toho Warthan Groynt vidí možnost, která na Skoghalu zajaté Sluneční červy pomocí modifikovaného hyperzáření Yaronagu přemístí do šokového stavu.

Současně se definitivně objeví v PYXISU Sirku a vytvoří s Avatara-tělem Vincenta Garrona stále se měnící chyméru, která vykazuje vlastnosti Gharra a člověka. Když Groynt Guan a Vary tak ochromí, že už nejsou s to absorbovat sluneční energii, objeví se chyméra v SHE'HUANU a vysvětlí, že Sluneční červové nesmějí být zničeni, protože Thoregon s nimi počítá pro důležitou misi. Hned potom se Sirkus znovu rozpustí. Také Mhogena, který se stáhl na planetu své vize, protože přispěl ke smrti deseti miliónů Algiotů, aby si vzal život, postřehne Sirkusovu zprávu a odloží svůj úmysl9).

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!