Perry Rhodan 1990 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1990
Název:Stříbrovlk
(Silberwolf)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:12.10.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Když se dostane první anti-psí-reflekor-síť do rukou galaktiků1) začne 17. prosince 1290 NGL s devatenácti lety na Sigance ještě velice mladý a jen 8,03 centimetrů vysoký Rudyr Pinkor v MERLINU na vlastní pěst své vlastní pátrání. Je členem siganského týmu Domina Rosse a hyperfyzika Kirk Abada, kteří pracují na vývoji síťového neutralizátoru. U sítě jednoho Voranesena zjistí Pinkor, že veškeré ultra frekvenční záření mezi 664 terakalupy a 1,6 petakalupy je odraženo, s výkonem 0,940 petakalupu. Protože ale při pokusu 25. prosince, kdy dr. Julio Mangana síť zapojil, nebyl zjištěn žádný takový peak, vycházejí vědci z toho, že se vyskytuje jen při vstoupení do sítě. Po pokusu je kromě toho jasné, že síť může svého nositele zabít, pokud její řídící program bude zmanipulovaný. Siganci nyní postaví vejčitý vysílač neutralizujícící psionické záření, který pomocí modifikovaného minometu a přestavěného kosmického torpéda mohou vystřelit do blízkosti cílového objektu.

Začátkem února 1291 NGL2) vystřelí bývalý Skokanský patriarcha Kobo Reaumyr velící vesta-křižníku KORONA, ve kterém se nalézá psí-reflektor Mistr šedého Písku Shaivendon, tento neuralizátor proti uzlovité lodi, která přilétá na Wlatšidský svět Wheean. Působením psionického záření ale zamře čtyři sta Saggarů a tři sta Oschongů v lodi. Siganci jsou šokováni. Apel Ronalda Tekenera, zvláště ale skutečnost, že Smiler pracovní tým kolem dr. Liddy Ansund3) pověřil vývojem jednoho takového síťového neutralizátoru, pokračují dále v práci.

Teprve počátkem března4) na sítích, které byly určeny pro Saggarery a Tazoly, změří energetický peak, který se odchyluje od voranesenské sítě. Siganci pochopí, že sítě na mozky Algiotů specifickým způsobem působí, aby zabránili celebrálním škodám a psí-reflexe Gharrů zneutralizovali. Protože mozky několika národů spolu nejsou harmonické, bylo na základě Manganova pokusu zjistěné neutralizované záření zřejmě příliš vysoké. Při nové zkoušce síťového neutralizátoru s menší silou, jen v oblasti peaky zvýšeného záření, propadnou ale všichni algiotičtí členové posádky šílenství. Gharr Shaivendon už poté nechce dále spolupracovat. Také sami Siganci jsou otřeseni a chtějí to vzdát, ale nakonec znovu zahájí svůj výzkum, takže uprostřed dubna je k dispozici funkční síťový neutralizátor. 16. dosahuje KORONA s Ne-Ne vrhačem stanoviště SHE'HUANU.

V PYXISU zatím Vincent Garron 14. dubna ztropí rozruch. Když se jeho chování znormalizuje, je v lodi změřena silná psionická emise. Bez dalšího vysvětlování, oznámí Garron, že se s ním spojil Sirku, mužská bytost s vysokým psí-potenciálem. V pojmu »Gan Grango Ranka« objeví lingvista Alfredo da Wolkensteina nejasnou podobnost s jazykem Nonggů. Jako varianty překladu nabídne mezi jinými »noření přes věčnost« a »skok přes velkou nicotu«.

Po kosmické bitvě v systému Eleprysi GANIRANA s Ganzettou a Atlanem na palubě 14. dubna zachrání deset centimetrů dlouhou bóji s tajnými zprávami. Bóje obsahuje sdělení admirála Granschoka, že Enderrhome, jeden z posledních základnových světů Wlatšidů, bude ohrožen Algioty. Ganzetta je zděšen, protože na Enderrhome se nachází dějinný archiv s důležitými informacemi. K nim patří hlavně údaje o planetě Gunjar, na které se Wlatšidové vyvinuli, a která se mezitím stala hlavním světem Vlatšisů5). Až dosud byla tato planeta, která má pro Wlatšidy nesmírnou cenu, Algioty ignorována. V krystalické poušti Ginjaru si Wlatšidové pod vlivem Nisaaru vyvinuli svou inteligenci. Uctívání tohoto světa si ponechali, ačkoliv Gunjar nakonec opustili a planeta později byla osídlena Vlatšisy, kteří stejně jako Wylatšosové a Erenstelové pocházejí z Wlatšidů. Po stavbě Slunečního trezoru bylo v krystalické pustině pozorováno namodralé světlo, a objevil se šedesát metrů vysoký a u země 140 metrů široký krystalický elipsoid. Časem erodoval a v půdě tak vznikla prohlubeň. Po světotvůrci své mytologie nazvali Vlatšisy přivolaní Wlatšidové útvar Hernstalova brána. Nejdříve prozkoumávali Vlatšisové velice intenzívně bránu, která souběžně se zmizením Nisaaru klesala a rostla, když Gharrové pomocí psí-reflexe odehnali Algioti6). Nakonec se ale stáhnou všichni vědci z krystalické pustiny, až na starého hyperfyzika Vredentaicha, který už století krystalickou šachtu zkoumá, a Vlatšisové jí vyhlásí za zakázanou zónu. Bóje dále oznamuje, že Algiotičtí poutníci na Lynkoru, čtyřista tisíci Wlatšideny obydlenou čtvrtou planetu slunce Vhaust, budují školící centrum pro Wlatšidské misionáře. Ganzetta proto navrhuje, vyzkoušet nový síťový neutralizátor Siganců na Lynkoru. Jako psí-reflektory dá Mhogena k dispozici sám sebe a Mistry šedého písku Amithuso, Grelentho, Thaugis a Popaugin. Předtím se ale Pátý posel vzepře požadavku Haluťanů, kteří chtějí prozkoumat Gharry zapečetěný Gomrabianský hyperkopec, který je zřejmě cesta do minulosti mezitím zničené Hlubinozemě7).

Společně s QUANTHUZEM přilétá KORONA do systému Vhaust, a s Ne-Ne vrhačem vrhne 17. dubna šedesát malých a velkých vysílačů na orbitu Lynkoru. Ve společném psychobloku nechá pět Gharrů spojit své psí-reflexční síly a o málo později jsou Algioty, laskavě přivítáni a oznámí jim, že se vydali na bludnou cestu. Ganzetta, který s osmnácti vojáky přitane v Arsynelu, hlavním městě Lynkorsu, zděšeně zjistí, že Algioti sice zcela klidně reagují, ale Wlatšidové, které propadli víře v bohy Algionu, zuří, vzájemně bojují a vrhají se na bezbranné Algioty. Další Wlatšidové jsou vražděni Algiotskými roboty. Ganzeta nakonec objeví svého starého přítele Geraneta. Wlatšid je zcela zpustlý a zemře po krátké době na vysílení. Ganzetta zařídí jeho pohřeb na Gunjaru. Ačkoliv jeho nenávist k Algiotickým poutníkům ještě vzrostla, souhlasí Střibrovlk váhavě, když ho Atlan požádá po návratu na GANIRANU, aby doprovázel Vil an Desche na povrch Lynkorsu a Tazola ochraňoval. Jak Atlan očekává, podrobí se Algioti příkazům bývalého vrchního Scoctora. Aby se nedostal do rukou Dro ga Dremma, nechá Arkonidan Vil an Desche převézt zpět na MERLIN.

Mezitím je také v MERLINU zaslechnut silný mentální hlas Sirkuse, který zřejmě volal, aby uvedl Gan Grango Ranka. Je asi ještě příliš brzy, a přesto se to musí stát. Nikdo se mu nesmí postavit do cesty.

Když se QUANTHUZ 18. dubna vrátí zpět k SHE'HUANU a PYXISU, poví Amithuso Mylesi Kantorovi a Haluťanům, že Mhogena měl kontakt se svým stínobratrem8) a nemohl se proto spojit s okolím. Krátce na to objeví Vincent Garron Sirku, kterého vnímá jako kompaktní barevnou postavu. Monochrom-mutant se vyjádří, že má vzniknout něco úžasného, což nemá být spojeno s rizikem pro Galaktiky. Současně se objeví dvanáct tisíc šípovitých a uzlovitých lodí a přinutí SHE'HUAN, QUANTHUZ a PYXIS k ústupu.

Devět dnů poté, co Geranetovo mrtvé tělo dorazilo na Gunjar, opustí prastarý krystalový strážce Vredentaich Herstalsou bránu a pátrá po Poslovi. Janniko, hlava dějepisecké gildy si vzpomene na to, že Weissagung, Chearthská tvář, se změní, když Vredentaich projde Bránu9).

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál