Menu

Jako uzlová loď se označuje jeden z typů plavidel Algiotských poutníků. Vybavení "uzlu" je založeno na poloprostorové technologii.

Uzlové lodě existují v nesčetných variantách: liší se nejen vnitřní strukturou (nákladní nebo bitevní loď), ale i zvnějšku. Jsou uzly, které vypadají jako dva kruhové disky vtlačené do sebe, ale také jednotky, které připomínají dva do sebe zapletené torusové prstence.

Technické detaily

Třída bitevních lodí má délku 306 m a je diskového typu.

Tento článek obsahuje základní informace převzaté ze stránky »Knotenschiff« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org) a v budoucnu bude rozšířen