Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1186
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1186
Název:Dekalog Elementů
(Dekalog der Elemente)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Na Gatasu je peklo - chronofosílie je ohrožena
Hlavní postavy románu:

Kazzenkatt - Element vedení útočí na centrální svět Bluesanů

1-1-Schoerg - velitel STROJE JEDENÁCT

Ume Azyun a Kizem Yib - Gatasané

Achotus a Tatokus - dva falešní Haluťané

Julian Tifflor - vede lodě LSP v boji proti Dekalogu Elementů

U pulzaru v systému Sarg, zakázaném sektoru Eastside, svolá Kazzenkatt »Dekalog Elementů«.

V transmiteru jedné lodi Anin-Anů se materializuje z okraje Negasféry pocházející Chronimale, osminozí, černí hlodavci se šupinatou kůží a ještěrčí hlavou, kteří se svým hejnem tvoří »Element času«. Mohou ovlivňovat časovou osu a měnit celé časové roviny, potřebují ale na základě nepatrné inteligence neustálé vedení.

Přes transmiterové spojení dorazí také »Element transcedence«, velcí, tuční, holí, červení a jen málo inteligentní červi. Tyto bytosti Negasféry jsou schopny svou oběť zahalit do sféry, ve které panují rajské poměry, takže dotčení zapomenou na své původní úmysly.

Gruuthové, »Elementy prostoru«, připomínají se svým sto metrů dlouhým, ocasu podobným tělem, které má na předním konci dvacet metrů dlouhou příčník, připomíná ve vesmíru plavající rybu. Pod jeho poloenergetickým, transparentním pouzdrem pulzují barevné orgány. Nesčetné štětiny slouží k příjímání energie, které Gruuthe může vystřelovat přes šest polokulových orgánů na předku. Ačkoliv jsou, stejně jako »Elementy války«, umělými tvory, dávají sí Grutthové poetická jména jako Plachtaři, Sluneční tanečníci, Stínotkalci, Purpuropěvci, Stranokmitači nebo Mlhonořiči.

Tjanové, »Elementy ducha«, jsou neviditelné, nemateriální bytosti, které vzešli z oduševněného národa, jehož individua se ale nespojili k multivědomí a zůstali hašteřivými, agresivními, osamělými vědomími. Jako nositel jim může sloužit vedle živé také mrtvá látka, kterou mohou molekulární restrukturalizací změnit. Protože jsou ohniskem nepokojů v Dekalogu Elementů, musí být stále kontrolováni »Elementem vedení«.

Jako »Elementy masky« ovládají Margenani schopnost dokonalých mimikry. Mohou imitovat velmi malá těla stejně jako jakákoliv malá a pomocí vario-sekretu také další věci, například kosmické lodě. Protože se bojí, že by je někdo mohl poznat, vyskytují se stále v různých formách, ve kterých se ale vzájemně poznávají podle charakteristického pachu. Jsou-li ale Margenani donuceni přijmout svůj skutečný vzhled, vypadají jako člověk vysoké bytosti se zlatožlutým kožichem, protáhlým tělem, jehož horní končetiny představují přechodnou formu mezi křídly a ploutvemi, ale jsou ukončeny jemnýma chápavýma rukama. Také nohy se podobají zalomeným ploutvým. Čelist přečnívá dopředu jako čumák, a malé špičaté uši jsou napůl ukryté v kožešině1).

Nakonec očekává Kazzenkatt už jen obávaný »Element temnoty«, který je víc fenoménem, než formou života, který se zřejmě vyvinul miliardy let před vznikem života.

Mezitím se v soustavě Verth shromáždí kromě Reginaldem Bullem vyslaných kosmických bazarů flotily Topsiderů, Skokanů, Supertěžkých, Akonanů, Neoarkonidanů, Antiů, Posbiů, různých Bluesanských národů, Kosmické hanzy a RAKAL WOOLVER s flotilou LSP. Když Posbiové vypráví o útoku »Elementu zimy« na jejich území, vysvětlí Taurec, že Nekonečná Armada musí proletět všemi chronofosíliemi, k nímž vedle systému Verth a Světa sta sluncí patří také Arkon a další klíčové světy Mléčné dráhy. To je ale možné jen, když chronofosílie, které neznámým způsobem tvoří nerozlučně s cíly kosmokratů spojené celoživotní dílo Perryho Rhodana, všechny zůstanou v rukách pozitivních mocností2).

STROJE »Elementu techniky« vysadí fiktivními transmitery válečnické elementy na Gatasu, kterým se postaví na odpor Posbiové s blokovanými plazmatickými komponentami. Krátce na to přiletí do systému Verth svaz Gruuthů. Na nichž jedoucí Tjanové způsobí v útočící galaktické flotile těžké ztráty, dokud se nezjistí, že »Element ducha« jde neutralizovat anti-psí silami Antiů. »Elementy prostoru« jsou následně zahnáni na útěk gravitačními bombami. Zatímco dva Margenané Achotus a Tatokus v masce Haluťanů v napodobené halustké kosmické lodi přistanou na rodném světě Gatasanů a propašují Transcendenty a Chronimale do bloku páté ostražitosti, neboli do vládního centra. Ernst Ellert sice pozná, že domnělí halutští velvyslaci jsou představiteli Dekalogu, ale mnoho Bluesanů je překonáno »Elementem transcendece«, a »Element času« přivede do přítomnosti válečnické Bluesany z časů Druhého impéria3). Teprve když Taurec paralyzuje oba Elementy masky, zneutralizuje Transcendenta a Chronimaleho, kteří tak přijdou o své vedení. Kazzenkatt, který se svým PRIMÁTEM ROZUMU musí zachránit před prostor drtícím fenoménem v systému Sarg, který již kdysi dávno planety systému zmenšil na velikost asteroidů, je přinucen přijmout porážku. STROJE »Elementu techniky« se stáhnou ze systému Verth. Nakonec nasadí »Element vedení« »Element temnoty«, aby Margenani, Transcendenti a Chronimale mohli během dezorientace protivníka, kterou vyvolala kompletní temnota, prchnout z Gatasu4).