Element zimy

Element zimy byl v roce 428 NGL součástí Dekalogu elementů. Pochází z paralelního universa. Vypadá jako třpytivé mračno. Může vyplňovat objem až několika krychlových světelných let.

Element zimy je fenoménem, který pochází z počátku universa, ve kterém leží absolutní nula na -961°C (Mínus-svět). Má schopnost v oblasti o průměru několika světelných let vysávat tepelnou energii pomocí toho, že prostřednictvím psionických sil vymazává entropické proudění teploty. Tímto způsobem může zmrazit dokonce i celé planety. Když objektu klesne teplota pod -273°C, pak se tento objekt dematerializuje a zmizí z našeho vesmíru.

Živí tvorové jsou přesunuti do Mínus-světa a pokud se vrátí, označují se jako Ledoví respektive jako Ledový houf. Adaptují se tělesně a duševně na poměry v Mínus-světě. Jejich těla mají teplotu -961°C a jsou pokrytá jinovatkou. Nepotřebují už výživu nebo vzduch. Přijímají energii, kterou potřebují životu, z rozdílu mezi Meekorahem a Mínus-světem. Při přehřátí nastupuje fenomén Rosa amoku, stanou se agresivními a začnou trpět bolestí.

Nezávisle na jejich původu se Ledoví považují za příslušníky nové rasy, kterou pokládají za nejlepší ze všech možných forem života. Nemají prakticky žádné vzpomínky na předchozí život a rozšiřují vliv, kterou se označuje jako Psychomráz.

Historie

V roce 427 NGL působil Element zimy poprvé v Mléčné dráze, když se pokoušel odstínit planetu Gorgengol a potom jí zničil, aby zabránil, že moci pořádku ho použijí jako naváděč pro Nekonečnou Armadu.

Později byl nasazen společně s generátorem uzavíracího pole, aby zamezil přístup posilám k dobytému Světu sta sluncí.

Když Nekonečná Armada chtěla letět od chronofosílie Andro-Beta k Magellanovým mračnům, zúčastnil se Element zimy velké bitvy Dekalogu proti Armadě. Musel se ale stáhnout zpět, když Armadisté použili energetické pastviny.

Koncem června 428 NGL opustil Element zimy náš vesmír, aby na rozkaz Pána Elementů přivedl Ledový houf. Tvořilo ho celkem 12 milionu živých a 20‘000 neživých objektů (většina kosmické lodi) a bývalá posbijská planeta Chort. První z Ledového houfu se materializovali 10. července během živého vysílání na palubě mediálního tendru KISCH. Prvním poukazem na hrozbu bylo, že moderátor nepřetržitě opakoval tytéž věty, doku se o den později nezhroutil. Několik Akonanů se pokoušelo vstoupit na loď, byli ale několikrát zahnáni na útěk, ještě než se na palubu dostali.

O týden později se materializoval velký počet Ledových na Hanenské planetě Zülüt, zatímco se KISCH vydal na cestu tam. Ochladili celou planetu až téměř k absolutní nule a proměnili několik Hanenů rovněž v Ledové.

Asi 20. července se materializoval Chrot, kosmické lodě a zbytek Ledových ve hvězdném tunelu, který vytvořil signální plamen. Ledoví na Zülütu opustili planetu a usadili se na Chortu. Chor rozšiřoval psychomrazovou auru do vzdálenosti 10 světelných let, čímž se hvězdný tunel stal pro Nekonečnou Armadu uzavřeným. Velitelem Ledových byl Tormsen Vary, který v poetickém hyperradiogramu oznamoval zničení Gatasu, protože ten představoval největší zdroj bolesti pro Ledové.

Několik dnů na to nabralo 100 ledových lodí nabralo kurz na Gatas. Byl s nimi i KISCH s Tormsenem Varym na palubě. Bluesané spustili operaci Termoštít: se dvěma miliony min vytvořili ohnivou stěnu, která u Ledových vyvolala šílenství. 17 ledových lodí bylo zničeno, zbytek chaoticky poletoval prostorem. V této situaci se SYZZELu podařilo napojit se na KISCH, takže Taurec a Višna mohli unést Tormsena Varyho. Krohn Meysenhart zůstal na palubě KISCHU, aby se stal Ledovým. Jeho záznamy z té doby jsou jedinými poukazy na myšlení Ledových.

Ostatní ledové lodě se vrátili zpět na Chort, kde ostatní Ledoví požadovali návrat Tormsena Varyho. O několik dní později navázal Kazzenkatt s Ledovými kontakt a poslal k nim jako posily zbylé Elementy prostoru, války, masky, transcedence a ducha, kteří se kvůli psychomrazu stali také Ledovými. Taurecovi se podařilo Tormsena Varyho přesvědčit, aby se stáhli do intergalaktického prostoru, dokud nebude nalezeno řešení. Tormsen Vary se vrátil zpět na Chort, kde přes odpor Elementu masky získal zpět svou pozici velitele.

Koncem července nebo počátkem srpna roku 428 NGL byl Ledový houf a všechny elementy, které se k němu jako posily přidaly, byly zneutralizovány. S pomocí zařízení Selphyr-Fataro byli všichni v rámci operace Ranní rosa přesunuti do Mínus-světa.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál