Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1185
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1185
Název:Nepřítel kosmokratů
(Feind der Kosmokraten)
Autor:Thomas Ziegler
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Je Elementem vedení - a přináší snící smrt
Hlavní postavy románu:

Kazzenkatt, Snílek - Element vedení se probouzí

Taurec a Višna - kosmokraté jsou nalákáni do pasti

Reginald Bull a Ernst Ellert - společníci kosmokratů

Si'it - Bluesan v moci Elementu války

1-1-Quasog - velitel STROJE DVANÁCT

Dříve než se probudí ze Zerosnu, ve kterém může svého ducha oddělit od těla, cestovat statisíce světelných let daleko a ovládat tak ostatní Elementy, navštíví Kazzenkatt, který už více než 4 tisíce let pracuje jako »Element vedení«, Svět sta sluncí1), jednu z Chronofosílií. Ten je obklopen »Elementem zimy« ledovým valem, kterému padlo za oběť už několik důležitých světů Posbiů. Vápnitě bílé tělo Kazzenkatta, který pochází z národa Sarlengortů2), je 120 centimetrů vysoké, má dvě zavalité nohy, které jsou stejně jako ruce zakončeny osmi prsty. Hlava, která má formu na hranách zaobleného, plochého kvádru, disponuje dvěma skrze jako palec velkými chrupavkovitými zesíleními oddělenými, bezretými ústy, ze kterých pravé slouží pro příjem potravy, levé pro dýchání. Ústa jsou s tělem spojena dvěmi oddělenými, jako ruku dlouhými, chrupavčitými krky. Na celé hlavě se nacházejí narudlé pigmentové senzory, které jsou odpovědné pro vnímání. Vedle »Elementu zimy«, »války« a »techniky« může »Element vedení« použít »Element času«, »Element prostoru«, »Element masky«, »Element transcendence«, »Element ducha« a zvlášt nebezpečný »Element temnoty«, který se naposledy použil před více než třemi tisíciletími, a ze kterého má dokonce i Kazzenkatt strach. Aby mohl SYZZELU nalíčit past, odebere se Kazzenkatt tělesně do STROJE DVANÁCT, 1-1-Quasogem řízenou loď Elementu techniky, kterou vytvořili Anin Ani3), nadaní technici a vědci, kteří své organické tělo opustili a mozky transplantovaly do čtyři metry velikých těl z oceloskla a umělé hmoty. Protože se výroba LÍHNĚ4) teprve rozbíhá a obchodníci se zbraněmi z Mrillu5) a přípravy pro první ofenzívu stojí příliš mnoho sil, zamítne Kazzentak, který je přesvědčen o převaze nad protivníkem, prosbu 1-1-Quasoga o nasazení dalších Elementů proti kosmokratům. Místo toho budou Bluesané na TRÜLIT TYRR od Anin Anů vybaveni nivelátory, aby se tak mohli vyřadit Taureca, Višnu a jejich společníky. Když SYZZEL dorazí do systému Vrizin, je fiktivním transmiterem STROJE DVANÁCT přesunut na povrch Karrjonu. Reginald Bull, Taurec a Višna zavčas loď opustí, jsou ale stejně jako SYZZEL zahaleni do nivelátorem uzavřeného prostorového zakřivení. TRÜLIT TYRR odveze vězně do STROJE DVANÁCT. Ernst Ellert, který se díky decentralizaci svého těla dokáže osvobodit, zjistí Kazzenkattův úmysl zničit signální plamen sextadimmagentem Elementu techniky, a spáchá mnoho sabotážních aktů, aby plán zmařil. Si'it, jehož vědomí bylo Muurtskými červy skrze psionickou aurou odkloněno proti Elementu války, se připojí k metamorfovi. Když se červ s homérským smíchem dematerializuje, pochopí Bluesan, kdo se za záhadnou bytostí skrýval6). Kazzenkatt musí prchnout a ztratí přitom svůj neutralizátor, s jehož pomocí se Bull a oba kosmokrati dokáží osvobodit. Dříve než STROJ DVANÁCT koliduje se sextadimmagnetem, kotoučovitou koncentrovanou energií o tloušťce 2 kilometry a průměru 30 kilometrů, a je přitom zničen, zachrání se Ellert, Bull, Taurec a Višna se SYZZELEM. Signální plamen zahalí soustavu Vrizin do časoprostorového záhybu a vydá se, zatímco za sebou zanechává stopu o šířce deset světelných let, do systému Verth7), do centra chronofosílie Eastside. Bull se rozhodne, vyslat tam kosmické bazary LÜBECK, ROSTOCK a NOVGOROD a informovat GAVÖK.

Kazzenkatt mezitím v zerosnu dorazí do Negasféry, na místo, kde neplatí žádné přírodní zákony, logika ani kauzalita8), a předstoupí před Pána Elementů9), který se ukáže ve formě Sarlengorta, a je kvůli své pýše pokárán a pověřen, aby aktivoval celý Dekalog.