Perry Rhodan 1187 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1187
Název:Cíl srdce Armady
(Zielgebiet Armadaherz)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Konkurence je rychlejší - Terranci a Armadokováři na nebezpečné misi
Hlavní postavy románu:

Parwondov, Carwanhov, Quartson a Halmsew - Armadokováři u cíle

Vzill a Skrull - Srdcoscout Loolandre

Eric Weidenburn - velitel kolektivní formy života

Atlan - Arkonidan zažívá porážku

Perry Rhodan - jeho galaktická flotila je zastavena

Když ICCUBATH1) v květnu 427 NGL dosáhne Loolandre, která je identická s Armadojednotkou 1, Armadosrdcem, už se tam nachází větší část zbývajících Armadokovářů. Hyperzáření světelné sféry ale brání jakékoliv komunikaci. Quartson a Halmsew letí s Armadotahačem k Loolandre, aby pro transport kolektivní bytosti, které Parwondow dal, vzhledem k její budoucí úloze, jméno Ordoban, získal podporu Trygazů. Tito 1.40 metru veliké, černě až šedě kožešnaté, netopýrovité bytosti slouží v Loolandre, které má rozlohu jako velká sluneční soustava, jako Srdcoscouti neboli průvodci návštěvníků Armadosrdce. RAMADEV nakonec odveze množství Srdcoscoutů k ICCUBATHU. Trygazové nalákají ale Ordobanův transport v sektoru Crait do pasti. Zde slouží v materiálním mraku skrytá materiální projekce planety Zyub jako kulisa pro činohru útoku Dodachů, vedenou účinnými zbraněmi, s jejíž pomocí mají být Parwondow, Quartson, Halmsew a kolektivní bytost zničeni. Parwondow ale zavčas nebezpečnou simulaci pozná a přinutí Srdcoscouty, aby se vzdali zrádného plánu a Armadokovářům nadále loajálně sloužili.

15. května dorazí SOL, která sledovala od Quartsona a Halmsewa vyslaný, zdánlivě od Armadosrdce pocházející impulz2), v čele spojené Barbarovlny k lodím Armadokovářů. Atlan, Tomason a Losridder-Orn, kteří se space-jetem letí napřed, jsou zajati. Parwondov dá Torkrotům příkaz, aby se podrobili rozkazům Armadokovářů3).

890‘000 lodí Armadobarbarů se postaví galaktické flotile a svazu Kranů4), kteří se později ukáží před Loolandre. Rhodan, Ras Čubaj, Gucky a Nachor z Loolandre, kteří space-jetem THE REAL MACCOY pod velením Andrewa Denkbara5) pronikli do oblasti Barbarovlny a Loolandre, zjistí, že SOL je přísně střežena deseti tisíci loděmi Torkrotů.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!