Perry Rhodan 1197 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1197
Název:Psionická rána
(Der Psi-Schlag)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Mentální energie v akci - Stříbrní útočí
Hlavní postavy románu:

Parwondov, Halmsew a Quartson - Armadokováři ve vůdčí úloze

Gorlanew a Schuschschow - doprovází Ordobanovu karavanu

Eric Weidenburn - Terranec se pokusí o vzpouru

Perry Rhodan - Stříbrní ho chtějí přelstít

Irmina Kotčistovová, Jercygehl An a Leo Dürk - členové Patroly Loolandre

Když Ordobanova karavana1) 27. května 427 NGL dorazí do centra Loolandre, propadne Weidenburnem pečlivě strachem živená kolektivní bytost, která je rozebraná na jednotlivé části, panice. Bytost vzniklá splynutím Weidenburňanů ovládne ve své nouzi svou mentální energií neúmyslně energetická pole centrálního sektoru a odpoutá Goon-bloky ze svého transportního pouzdra. Ve stejném okamžiku jí neznámá síla katapultuje do regenerační stanice.

Zároveň transportují Armadokováři celý svůj Wettness2) k Loolandre, aby s ním mohli definitivně přemoci Terrance a kontrovat nesčetné obyvatele Armadosrdce. V jedné z nádrží se vytvoří trhlina, a uniklá psionická energie nechá lodě kvůli poruchám jejich pozitronik kolidovat, vyvolá změny průběhu času, manifestuje se ve formě obrovských ptáků a cizorodých rostlin, a převezme dočasně tělo Armadokováře Quartsona. Po vyhasnutí matoucích fenoménů zaplaví Parwondov Loolandre paranormální mentální energií.

Irmina Kotčistovová a Jercygehl An3), kteří ve svém mini space-jetu prolétají Armadosrdcem, prozkoumávají mezitím úvar sedmdesátkrát větší než Terra, který je vůli své formě a charakteristickým otvorům nazván Plástová cihla, a objeví zbytky stejné organické substance, kterou Aytové nalévali do Armadomontéra, který se měl stát Bílým havranem3). V tomto okamžiku ztratí kvůli psionické ráně Stříbrných vědomí.

Leo Dürk4) potká na jednom Armadotahači Uury, malé humanoidní trpaslíky s tvářemi, které připomínají gorilí mláďata. Dříve než ho také zasáhne čelo psionické vlny, objeví Terranec společně s Uury, kteří jsou zodpovědní o čištění Loolandre, kolektivní bytost a pozorují, jak ji Armadokováři opět získají do své moci.

Stříbrní rozloží plazmatickou bytost a rozdělí ji na řídící stanice Armadosrdce, zatímco Weidenburn má právě kvůli psionicky řízenému snu úplně jiné starosti. Stejně jako Irmína Kotčistovová, Jercygehl An a Dürk se Fellmer Lloyd, Jen Salik, Icho Tolot, Tanwalzen a Carfeš5) a další členové Patroly Loolandre, které se zdržují v Armadosrdci, dostanou pod vliv mentální energie Armadokovářů a jsou odvedeni do vězení, ve kterém se zdržuje Atlan a Tomasaon6). Carfeš ale zmizí, když se dematerializuje7). Zatímco chce Parwondov vězně usmrtit, navrhuje Halmsew použít je jako návnadu pro Perryho Rhodana.

O něco později zachrání BÁZE jednu ostřelovanou Torkrotskou loď. Na palubě se nachází Armadomontér s poselstvím, ve kterém Salik a Tolot Rhodana zapřísahávají, aby okamžitě přišel do Loolandre, protože jen on sám může zabránit převzetí Loolandre Armadokováři. Terranec ale počítá s pastí Stříbrných.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!