Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1198
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1198
Název:Čas snů
(Traumzeit)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Rozhodnutí se blíží - Weidenburnovy elementy se bouří
Hlavní postavy románu:

Eric Weidenburn - Terranec ztěžuje Stříbrným situaci

Perry Rhodan a Nachor z Loolandre - proniknou k Armadosrdci

Parwondov - Armadokovář, který převzal vedení nad sobě rovnými

Halmsew, Quarson a Akronew - Parwondrovovi kolegové

Když se lodě Armadobarbarů začnou formovat k útoku na spojenou flotilu, odstartuje Perry Rhodan a Nachor z Loolandre se svými mini space-jety k místu, ve kterém se mluvilo v poselství Jena Salika a Icho Tolota. Tam ho očekává imitace Salika a Haluťana, které z pověření Armadokováře vytvořili Taikunové. Protože ale cítí Rytířskou auru, prozradí Taikunové klam Rhodanovi a Nachorovi. Přesto Armadokovář Quartson zajme Terrance a Armadoprince, kteří jsou ale jen robotickou napodobeninou.

Mezitím postupuje Halmsew proti revoltujícím komponentám na stovkách řídících stanicích rozdělené kolektivní bytosti. Na svém Armadoplameni pozná Armadokovář Weidenburnovi elementy. Plazmatická bytost skryje ale svou substanci mezi elektronickými a pozitronickými řídícími elementy a zabije 130 Zulinů, neomalených humanoidů s kočičí postavou, které Halmsew pověřil jejím zničením. Kromě toho Weidenburn znefunkční Wettnessové projektory, které Parwondov chce použít proti Rhodanovi a Armadoprincovi. Armadokovář je donucen vyklidit nouzovou centrálu. O něco později se Akronew snaží chirurgicky odstranit Weidenburnový element. Weidenburn ale přelstí chirurga a přiměje ho, aby místo něho strávil výživnou kapalinu, než ho Akronewem pro jistotu naprogramované sebezničení zahubí. Protože ostatní elementy kolektivní bytosti už byly infikováni, nepodaří se ale Weidenburnovi získat je pro svůj cíl, vyhledat pro všechny národy Nekonečné Armady jejich vlastní STAC1). Nakonec Parwondov vypustí tekutý dusík do napájecí větve rebelanstkých elementů. Umírající pozná Weidenburn, že se jednalo o spojení lidského ducha s kosmokratickým duchem Taureca2).

Rhodan a Nachor prolétnou mezitím do Loolandre, objeví kvadratickou loď, jejíž posádka se po Wettnessové šoku vzájemně zabila, a jsou napadeni Armadomontéry, kteří jejich člun zničí a odvlečou je do transmiteru. Nakonec potkají 2.40 metru vysokého, přibližně humanoidního Gevanendry, jejichž tvář je z poloviny bledá jako lidská a z druhé poloviny působí jako robotská. Ačkoliv jsou také psionickou ránou zmateni, poznají Armadoprince a odvedou ho a jeho průvodce k obytným a výrobním centrům. Odtamtud se Nachor a Rhodan vydají k oblasti Loolandre, o které má Armadoprinc mlhavé tušení, že tam nalezne pomoc.