Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1199
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1199
Název:Princ a Hrbáč
(Der Prinz und der Bucklige)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Stovky milionů hledačů a dva hledaní - vzpoura v Loolandre
Hlavní postavy románu:

Nachor z Loolandre - Armadoprinc si vzpomíná

Perry Rhodan - Nachorův společník v Loolandre

Parwondov, Halmsew a Quartson - Armadokováři triumfují příliš brzy

Waylon Javier - velitel BÁZE

Losridder-Orn - velitel Barbarovlny

Když jsou Perry Rhodan a Nachor z Loolandre napadeni Vendoori, kteří se mohou učinit neviditelnými a kteří jednají z pověření Armadokováře, vystupujícího jako hrbatý trpaslík, jsou Terranec a Armadoprinc přesunuti 3 miliony kilometrů daleko do Země bez stínu. Současně začne Nachor neúmyslně mumlat slova v cizí řeči. Z rajské Země bez stínu, která náleží k jiné realitě, jsou oba Ilsarenem, elipsoidickou bytostí z bledě modrých měsíčních kamenů, která má za úkol, Loolandre chránit před nežádoucími vetřelci, přesunuti do Kamene temnoty, další parareality. Tam jsou zdánlivě zasypáni skalami, ale Nachor, který si vzpomene na symbol zlomeného šípu a je si jistý, že žádné skutečné nebezpečí nehrozí, všechny zachrání a se svými společníky se dostane do bílé transmiterové sítě Armadosrdce. Nakonec se Armadoprinc, jehož vzpomínky se pozvolna vracejí, vydá pátrat po Tassauiech, technicky nadaném Armadonárodu, který stojí přímo ve službách Ordobana. Protože Armadokováři nemůžou ani s pomocí své kolektivní bytosti najít Rhodana a Nachora, přeruší Parwondov bezprostředně se blížící útok Armadobarberů na spojenou flotilu a nechá v Loolandre přistát sto milionů Torkrotů, aby ztracené hledali.

Když od Torkrotské hlídky osvobodí v Armadosrdci za recyklaci odpovědné, 1.5 metru vysoké, třínohé a trojruké Zanurry, jejichž šedou, vrásčitou kůží pokryté tělo připomíná neoloupané arašídy, upozorní na sebe Rhodan a Nachor neúmyslně Armadokováře. Parwondov jim přes komunikační kanály hrozí, že zabije vězně, pokud se do dvou dnů nevzdají. Sledujíce informace Zanurrů, dorazí Rhodan a Armadoprinc do 1 milion kilometrů veliké centrální zóny Loolandre, ve kterém se mají zdržovat Tassaui. Když si Nachor v návalu nových vzpomínek vzpomene na starou řeč Saddreykarů, objeví se Hrbáč a oznamuje, že Tassaui po zmlknutí Ordobana upadli do skleslosti a zemřeli. Sledováni Torkroty, dorazí Rhodan a Nachor nakonec k obrovské, krystalickou hmotou potažené »Bráně Saddreykarů«, na které Armadoprinc pozná vzpřímeně stojící lichoběžník, nad kterým visí zkosený rovnoramenný trojúhelník, zlomený šíp, symbol Saddreyů. Hrbáč se zdánlivě sloučí s Nachorem a otevře bránu. Armadoprinc vstoupí s Rhodanem do »Haly hvězd«, zvětší se, obalen aurou, na giganticky velkou, svítícím kabátem zahalenou postavu a požaduje, aby se národy a roboti Loolandre postavili na odpor proti Armadokovářům. Všechny Goon-bloky a Armadomontéři budou deaktivovány. Také kolektivní bytost, jejíž osamělá vědomí si už uvědomili kvůli Stříbrným spáchané zločiny1), se vzepřou a odpojí Parwondova, Halmsewa a Quarsona, vůdčí triumvirát Armadokovářů. Tokrotové se vzdají a vězňové jsou osvobozeni.

Poté co se situace v Loolandre stabilizuje, vysvětlí Nachor Rhodanovi, že je, jako syn Saddreykara, určitým způsobem Ordobanem, a začíná vyprávět dějiny Ordobana a Nekonečné Armady2).