Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1200
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1200
Název:Ordoban
(Ordoban)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 100 milionů let př.n.l./ 427 NGL = 4014
Záhada Armadosrdce
Hlavní postavy románu:

Ordoban - šéf flotily se stává legendou

Saddreyu - Ordobanův přítel a důvěrník

Heftergel - vesmírný žurnalista

Hortevon - robot

Perry Rhodan - Terranec se dozví historii Ordobana

Carfeš - Sorgone se opět objeví

Nachor z Loolandre1) vypravuje Perry Rhodanovi, Gesil, Atlanovi a Jenu Salikovi historii Ordobana:

Miliony let v minulosti se v galaxii Behaynien2) vyvinulo ze svazku tří hvězdných národů Impérium Nor-Gamaner (Vojsko mírumilovných), ke kterému ve 124. století Malkatu patřilo 17 hlavních a 146 přidružených civilizací. Jeho parlament, Konscensus národů, měl své sídlo v Tatmu-Sharrata, nejvýznamnějším městě Saddreykaru, planety slunce Saddrey v centrálním spirálním Ashshatském ramenu Beheynienu. Planeta je domovem Saddreykarů, člověku podobných bytostí s jediným rubínově červeným okem na čele, kteří tvoří nejstarší a nejváženější kulturu Nor-Gamarau.

V roce 12370 Malkatu je pětadvacet Saddreykarských flotil v kulovité hvězdokupě Nammuratu 38 v Nagu Nakira (periférie) pojmenované oblasti v halu Behaynienu, kteří se jako jediní starají o klid v impériu, ničivě zničeno Titally, ohňovými bytostmi3). Legendární velitel, hodně přes 300 let starý Ordoban, podlehne svým zraněním. Po smrti je jeho duch energeticky zakonzervován pomocí Tarkcierungů. Ve své poslední vůli přenese Ordoban blaho Zibbatuse, svého důvěrníka, hrbatého trpaslíka se dvěma různě velkýma očima, na stát a dá malému humanoidovi, jehož původ nikdo nezná, ke zděšení svých spoluobčanů jméno Saddreyu. Toto svaté slovo označuje zlomený vrchol vulkánu Na'ada, jehož výbuch podle stvořitelského mýtu Saddreykarů znamenal vyvržení matkou země uloženého zárodku myslících bytostí.

Ve stejné době se v halu začne se stavbou Loolandre4), gigantického monumentu o rozměrech a moci impéria Nor-Gamaner, z hmoty hnědého trpaslíka a kosmických trosek, kterého obklopují. Po dokončení obrovského kotouče v roce 12484 Malkatu je Ordobanův tarkciertovaný duch v hyperenergetickém kokonu uvolněn do »Haly hvězd«, tisíc metrů širokého a 1500 metrů vysokého kopulovitého prostoru, a dostane tak příležitost volně se pohybovat v Loolandre, do kterého je umístěn také Saddreyu. V následujících staletích se upevňuje moc Nor-Gamanerů, kteří zlomí odpor Nagu Nakira, vyšlou expedici do sousedních galaxií Behaynienu, a zároveň se zvětšuje uctívání Ordobana. Rok co rok navštěvují miliardy bytostí Loolandre, aby bájemi opředenému prokázali svou úctu. V roce 13752 Malkatu zemře Saddreyuovo tělo, a jeho duch vstoupí v Loolandre. Pozvolna se ale rozšiřují příznaky zániku impéria. V roce 18897 Malkatu se v Loolandre objeví poslední návštěvník. Impérium se rozpadne. V 21. tisíciletí Malkatu otřásají Behaynienem mocné bratrovražedné války. Aby překonal jednotvárnost života, odprostí se Ordoban od v Loolandre uloženého zobrazení saddreykarských dějin.

V roce 20188 Malkatu navštíví kosmokrat Tyric5) ve formě Saddreykarena Loolandre a vysvětlí Ordobanovi, že ve vesmíru už odpradávna stojí proti sobě síly řádu a chaosu. Protože tato polarizace je, stejně jako úsilí o vzrůst entropie, prapůvodní vlastnost vesmíru a jeho hybná síla, není korektní označovat moci chaosu jako špatné a moci řádu jako dobré. Nejdůležitějším pomocným prostředkem řádu je morální kód universa, který společně s energií a hmotou vnikl bezprostředně po velkém třesku a skládá se z dvojité šroubovice psionického pole nesoucího informace, které je označováno jako Nekonečná Armada6). Tyric pověří Ordobana vytvořením strážní flotily, která TRIICLE-9, toto psionické pole, bude hlídat a zabrání tak, aby mocnosti chaosu na něm mohli provádět mutace7). Následujícího dne přiletí k Loolandre flotila cizích robotských kosmických lodí, jejichž tělo se sestává z nízkého, nahoře a dole plochými kužely pokrytého válce a disponuje zatahovacíma, chapadlovitýma rukama. Jejich velitel Hortevon seznámí Ordobana s cizorodou technologií, které Saddreykare dá starosaddreykarské jméno Goon (síla, iniciativa)8). V roce 20189 Malkatu uvede s Goon-pohonem Loolandre do pohybu a po dvaceti dnech dorazí do 2.8 milionů světelných let od Behaynienu vzdáleného zhroucení v časoprostorové struktuře, za kterou se TRIICLE-9 ukrývá. Aby získal prostor pro výrobny, kontrolní centrály a ubytovny pro národy, které Hortevonem nainstalovaný psionický vysílač přilákává, jsou odstraněny z Loolandre nesčetné exponáty a jsou vyhloubeny obrovské dutiny. Jako první cizí bytost se k Ordobanovi přidá Skop F'durnadde9). Po ní přijdivších sto národů bude nazváno jako Klany10) a F'durnadde se stane jejich Klanovou matkou. Jako lingua franca pro národy strážní flotily vyvine Hortevon flotilní slang. Robotům, které jsou podle Hortevonova vzoru vytvořeny v obrovském počtu, dá Ordoban označení Montéři. S přibývajícím zvětšováním strážní flotily předává Loolandre stále více funkcí na ostatní. Podle Hortevonova plánu vniknou obrovské létající továrny, neboli Kovárny11). Na počest robotovi dá Ordoban první Kovárně jeho jméno12). Jako smetiště jsou na tisících místech ukotvena gravitační pole, energetické pastviny13). Protože volné Goon-bloky začnou sloužit také k odvozu nashromážděného odpadu, vžije se pro ně označení Tahač. Na svou ochranu je Loolandre Hortevonem ukryta v omezeném časoprostorovém zvrásnění. Čtyři kontrolní body, brány Loolandre14), vedou nejdříve do tisíc kubických světelných let velkého předsálí15), životního prostoru Klanu a Klanové matky. Chmekyr, energetická bytost, která ve své z koncentrované energie se stávající kosmické lodi jako jediný představitel svého druhu následoval psionické volání, je jmenován Ordobanem Vrátným Loolandre14). V roce 36512 Malkatu je deaktivován psionický vysílač, protože strážní flotila je s 500000 Jednotkami, jak Ordoban jednotlivé civilizace nazývá, kompletní a s miliardou lodí kolem TRIICLE-9 zabírá prostoror 32x11x4 světelné roky. Splýváním kompatibilních druhů se počet jednotek v následující době snižuje. V roce 37002 Malkatu se Saddreyuovi po dlouhých experimentech vypěstovat první Stříbrné16). Ordoban potenciálně nesmrtelného, ale sterilního syntetického tvora za svého syna a dá mu jméno Parwondov17) a učiní ho velitelem nad Kovárnou HORTEVON. V průběhu času vyrobí Saddreyu další Stříbrné.

Když v dalším roce dorazí intergalaktická saddreykarská expedice, která ve 127. století Malkatu vyrazila z Behaynienu, ale která byla zasažena relativistickými efekty18), nevšimne si Ordoban ve své euforii důležitého výstražného znamení, a TRIICLE-9 zmizí. Proti Saddreyuovým rozpakům19) se Ordoban, který už nedokáže zcela ovládat své duchovní schopnosti, vydá s celou flotilou, kterou nyní nazývá Nekonečná Armada, pátrat po zmizelém psionickém poli, i když má jen mlhavou šanci na úspěch.

Protože po dlouhém pátrání Armadojednotka 23871 arthoropoidních Vetti-Annů se svými 1500 loděmi opustí flotilu a zmizí v jedné galaxii, postaví Hortevon na Ordobanův rozkaz na základě psionického lokalizátoru utrasilný hypervysílač, který pomocí hypnotického rozkazu vyvolává kategorický impulz20) a který přinutí k návratu všechny velitele. Aby si zajistil celkový dohled nad Nekonečnou Armadou, materializuje Ordoban sedmdesát procent své mentální hmoty. Třicet kosmických lodi Puschtů21), mezi nimi MAGNO, VENDOR, ARSA a CICUS, jsou přestavěny pro produkci další Ordobanovy hmoty. V Loolandre usídlení Aytové22) dostanou rozkaz vytvořit jako policejní oddíly Bílé havrany vybavení Ordobanovou substancí23). Jako kontrolu nad členy Nekonečné Armady nechá Ordoban nakonec postavit Äondic-Twu, Armadopečeťoloď24), a vytvoří Armadoplameny, silná energetická pole, ve kterých tkví mikroskopicky malé množství Ordobanovy hmoty a která Saddreykarovi dovoluje individuálně dohlížet na více než bilion Armadistů. Kromě toho píše Ordoban dále, dávno před Tyricovým objevením započaté vylíčení historie, které nyní nazve Armadokronika, a kterou Armadomontéři v několika kopiích tajně uchovávají. Originál je ve formě miliard Wommů umístěn v pyramidovité kosmické lodi25). Aby se snížila reprodukční rychlost Armadistů a vyřešili se nedostatky v zásobování, jsou zavedeny Spací bóje26), ve kterých od nynějška vždy určitá část posádky každé Armadojednotky bude 10 let odpočívat v hlubokém spánku. Protože chce mít stroj, který předpovídá budoucnost, vytvoří Ordoban v rozmaru energetickou bytost jako Armadoproroka a vybaví ho asteroidu podobnou lodí, na které se nacházejí všechny myslitelné prostředky halucinogenní techniky27). Armadoprorok se ale jednoho dne vzepře moci Saddreykara. Po dvou bolestivých útocích cizinců ochrání Ordoban nakonec Nekonečnou Armadu pomocí vln Armadobarbarů28).

Toho, že Armadomontéři Hortevona v továrnách jedné Armadokovárny rozdrtí, si Ordoban sotva všimne. Když Ordobanova tkáň na Puschtských lodích začíná odumírat a degenerovat a z líheňských lodí se stanou Krusty21), vytvoří Ordoban z větší části své zbylé mentální substance Nachora z Loolandre jako svého nástupce, Armadoprince29), zakotví do jeho podvědomí všechny informace o Nekonečné Armadě, pošle ho ven do Armady a uloží Saddreyuovi, aby prince podporoval, a pokud se v určité době vrátí do Loolandre mu pomohl převzít nástupnictví. V průběhu tisíciletí shromažďuje Nachor kolem sebe nespokojence a stává se velitele Armadorebelů a protivníkem Armadokovářů, kteří se stále více odcizují od Ordobana a usilují o nadvládu nad Armadou. Ordoban, aby si ulevil, vybuduje mýtus, že mocnosti chaosu unesli TRIICLE-9, rozdělí zbytek své mentální substance do rezervoárů Aytů a do Armadopečeťolodí. V této formě může Ordoban nadále ovládat Nekonečnou Armadu, která po milionech letech hledání nakonec TRIICLE-9 objeví30). Protože se mezitím ztotožnil s vlastní teorií krádeže, vidí v galaktické flotile únosce psionického pole. Když proto nařídí Armadě, aby sledovala cizí flotilu pomocí pádu do časoprostorově nestabilního TRIICLE-931), slabé spojení jednotlivých Ordobanových elementů nepřekoná šok. Izolované fragmenty mentální substance sami zůstanou ale zachované32).

Bezprostředně po Nachorově vyprávění, kterým Armadoprinc současně zodpověděl dvě ultimativní otázky33), totiž podstatu Frostrubinu a počátek a konec Nekonečné Armady, se objeví Carfeš, který byl kosmokraty odvolán za materiální zdroje34). Prohlásí, že Rhodan musí všude tam, kde změnil historickou strukturu, tedy v Andromedě35), Magellanových mračnech36), na Světě sta sluncí37), v galaktické Eastside38) a na Zemi, zanechat nepatrnou část své mentální substance a tak vytvořit chronofosílie, které představují styčné body sítě univerzálního mocenského pole. Za esenci všech chronofosílii platí EDEN II39). Jak Armadoprorok předpověděl27), musí Rhodan provést Nekonečnou Armadu skrze Mléčnou dráhu, protože pokaždé, když se materializuje v blízkosti chronofosílie a ta se aktivuje, vznikne psionická vlna, která vždy neutralizuje část Frostrubin poutající rotační energie40) a současně v TRIICLE-9 spustí mechanismus, který Seth-Apophisino konání41) zrušilo a universální siločáry přeuspořádá tak, že se psionické pole vrátí na své původní stanoviště. Kromě toho by rázové vlny pomocí nárazové renovace vazebných linií mezi jednotlivými elementy měli vést k opětovnému probuzení Ordobana31). Než začnou přípravy pro odlet Nekonečné Armady, dá Rhodan Armadokovářům příkaz, aby pomohli národům, které v M 82 Seth-Apophis zotročila, při obnově jejich civilizací, a dá jim k dispozici Torkroty s 900000 kosmickými loděmi.

Svaz Kranů se pod vedením Tomasona vrací zpět do Vayquostu. Surfo Mallagan zůstává ale se SOL u galaktické flotily, se kterou Atlan odlétá do Mléčné dráhy, aby zde přichystal přílet Nekonečné Armady.