Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 965
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 965
Název:Spórové lodě
(Die Sporenschiffe)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Šest gigantů v systému Drink - nebezpečí pro BÁZI
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - objevení spórových lodí postaví Terrance před těžký problém

Reginald Bull - kontaktuje amoniakový kolektiv

Tobias Doofy - Bullův společník

Maina - koncept z EDEN II

Servus - velitel spórové lodi

Perry Rhodan přijme vědomí Tako Kakuty a teleportuje s Rasem Čubajem a Guckym do oblasti dolního pólového zaoblení Kemoaucovy HORDUN-FARBAN, která v čele spórových lodí vlétá do systému Drink. Zatímco obrovské skladovací prostory spórové lodi jsou prázdné, objeví v hangáru deset diskových lodí demontérů1). Když Rhodan a jeho společníci o něco později narazí na androida s modrou kůží, zabrání Gucky svými telekinetickými silami útoku. Terranci a myšob se poté vrací na BÁZI.

Mezitím objeví Reginald Bull a Tobias Doofy na Ammonu další v krystalech uzavřený plod a zachrání ho. Poté s MEGALIS odletí zpět na BÁZI.

Bezprostředně poté se 1.40 metru vysoký demontér Servus spojí s nosnou lodí a požaduje Rhodana, aby se od spórových lodí držel dál, protože je má odvést na určitou pozici. Roboty řízený space-jet, který se k obrovským, do ochranného štítu zahaleným lodím přiblíží, je sestřelen WESTEN-GALT.

Vědci z BÁZE mezitím zjistili, že plod se sestává z amoniakových krystalů a obsahuje dědičnou informaci, která se ale v postupně se rozpadajícím krystalovém komplexu ztrácí. Nejasné je, zda tyto psionicky nadané krystalické bytost reflektují myšlenky Terranců nebo zda je Kemoauc použil jen k odvezení pozornosti.

S podporou mutantů začíná Perry Rhodan znovu experimentovat s Lairovým okem. Stejně jako Rhodan tak i Gucky, Ras Čubaj, Ribald Corello, Takvorian, Irmina Kotčistovová, Lord Zwiebus, Fellmer Lloyd, Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu, Merkoš a Balton Wyt v něm vydí pohybující se propast. Rhodan proto požádá Laireho o vysvětlení. Robot kosmokratů, jehož prázdný oční důlek byl restaurován, označí propast za materiální propad, za zaniklý materiální zdroj2).

Rhodanovu ideu, že se jedná o pozůstatky Pankha-Skrinem hledaného materiálního zdroje, ale Laire vehementně odmítne a dodává, že tento materiální zdroj stále ještě existuje. Perry Rhodan si vzpomene na nouzové volání ID3) a domnívá se, že se superinteligence zřítila právě do tohoto zaniklého materiálního zdroje.

Mezi Guckys Inn a Drink VI vytvoří spórové lodě pravidelný šestiúhelníků o poloměru šedesáti tisíc kilometrů. Protože demontéři překážejí terranským výpravám, které na planetách soustavy hledají Kemoauca, nechá Perry Rhodan, který si chce svou pozici v systému Drink udržet, nechá vyslat flotilu pomocných lodí BÁZE proti UFO. Zatímco se lodě demontérů stahují4), vytvoří se ve středu šestiúhelníku spórových lodí planoucí aura.

Na EDENU II projde vícenásobná konceptka Maina navzdory varování Dommerjana na cestě do Askosanu přes zemi Parabolien, která svému jménu vděčí tvaru údolí, které v centru nahromaděné koncentrované energie ID působí jako konkávní zrcadlo s anténou ve svém ohnisku. Na podnět koncepta Thara vstoupí Maina na dvacet metrů vysokou anténu a ocitne se ve spojení s rezervoárem superinteligence. Když ale Thard Keyilon, Antia a Promig, tři její vědomí, dostanou vlastní tělo, pozná Maina nebezpečí zpětného vývoje a opustí zemi dutého zrcadla. Konference v Askosanu, na které se má projednat další vývoj EDENU II, se zúčastní také Dommerjan a Herkas, jehož počet přívrženců se mezitím stonásobně zvýšil. Thard Keyilon propaguje návrat k individualitě. Oskuner Fothus je naproti tomu pro spojování vědomí na základě soubojů. Herkas se svým návrhem na záchranu ID sice strhne vlnu nadšení, ale koncepti se nakonec na rady Dommerjana a Mainy rozhodnou neuvádět EDEN II do nebezpečí a trpělivě čekat na znamení superinteligence5).