Perry Rhodan 1111 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1111
Název:Moc jedenácti
(Die Macht der Elf)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Setkání v M 82 - Gucky se stává tvůrcem chaosu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec chce najít „bílého havrana“

Gucky a Les Zeron - myšob a multivědec na pekelné planetě

Ok Müppelheimer - xenopsycholog

Zok-Trojsvětlo - velitel Armadojednotky 1111

Hakn a Clda - části fantastického kolektivu

Při vyšetřování Cygridů je xenopsycholog Ottoker-Gottlieb Müppelheimer 7. června 426 NGL zhypnotizován současným pohledem na jedenáct Armadoplamenů. Ve svém poblouznění, ve kterém musí bojovat proti kolektivní hysterii kolem bílého havrana, unese a zhypnotizuje Müppelheimer několik členů posádky, mezi nimi také archiváře a textaře Shelly W. Ogata, který je zodpovědný za jazykovou dokonalost zpráv o servisních zásazích. Na krátko zkříží bílý havran kurz BÁZE, bezruký Armadomontér, v jehož nitru se nachází cosi živého a který je upevněn na špičce kvadratické, deset metrů dlouhé a pět metrů tlusté plachty, jejíž přední strana je bílá a rubová zlatá. Ras Čubaj a Gucky dostanou rozkaz najít bílého havrana a Müppelheimer připevní tajně na kůži myšoba mikrosondu, s jejíž pomocí chce získat informace o hysterii kolem bílého havrana. Protože poslouchá moc stojící mimo cibulový model, zmanipuluje Hamillerova trubice analyzátor tak, že pomocí zpětné vazby zesiluje a umocňuje Guckyho duševní síly. V určitých časových úsecích se ale začnou objevovat negativní vlastnosti myšoba. V těchto vlkodlačích fázích způsobuje Gucky pohromu v mnoha jednotkách Nekonečné Armady, mezi nimi i ve štítových lodích Zock-Trojsvětla, který velí Armadojedotce 1111. Mezitím objeví Čubaj, který ztratil kontakt s Guckym, v blízkosti obrovského útvaru koggy PARTHER, OSSAN a LOPO a karraku FROST, jejichž posádky zmizely, a vrací se zpět na BÁZI.

O něco později se v BÁZI objeví také Gucky a oznamuje, že zajal bílého havrana na Gucklonu, druhé planetě rudého slunce. Společně s Les Zeronem přistane gucky na obří planetě a vstoupí tam do duševního kontaktu s kolektivem jedenácti jsoucen Clda, Dgwi, Ervl, Hakn, Hgew, Hgfr, Kahas, Kuma, Masy, Pegr a Wivo, které ovlivnily Hamillerovu trubici, aby vyvolali setkání s Guckym, a jako návnadu přitáhli pomocí svých telekinetických sil bílého havrana na povrch pekelného světa. Jedenáct eminencí, kterým se společně podařilo dosáhnout vyšší formy existence a jako čistě duševní moc ovládají prostor a čas, vyvolali setkání s Guckym, aby se dozvěděli, zda se naplnily jejich před dvěma tisíci lety vyřčené prognózy obhledně budoucnosti lidstva. Poté co se Gucky ale dozví celou pravdu, která zcela zničí jeho světonázor, uvrhne ho Jedenáctka do bezvědomí a vezme mu vzpomínky na rozhodující poznatky. Nakonec dopraví Guckyho, Zerona a bílého havrana, jehož plachta byla zničena, v auře mimo dosah planetární atmosféry. Když se objeví třicet dalších bílých havranů, kteří chtějí zachránit svého druha, zasáhne Jedenáctka znovu a zabrání nedorozumění. Pomocný člun BÁZE odveze Zerona a myšoba v bezvědomí.

Krátce na to se ukáže jeden z bílých havranů před BÁZÍ a oznamuje, že čtyři Čubajem objevené Hanzovní lodě se nacházejí v blízkosti Armadokovárny. Jercygehl An vysvětluje, že v Armadokovárnách se vyrábí technika Nekonečné Armady, a varuje před Armadokováři, kteří platí za syny Ordobana1) a označují se za nepřemožitelné a obrovské. Po telepatickém kontaktu s jedenácti jsoucny z Gucklonu uvolní Shell W. Ogat Müppelheimera, jehož intriky byly mezitím rozpoznány a který se nyní sám považuje za bílého havrana, z oblouznění vyvolaného jedenácti Armadoplameny. Přes heslo »Praotec Curd Bernard« zařídí, aby Hamillerova trubice vysvětlila účast kolem Guckyho a Müppelheimera, a předá Rhodanovi poselství Jedenáctky: »Přišli jsme a viděli, že se naše práce podařila! Teď můžeme jen v míru dosáhnout vyššího stupně plnění. Žijte dlouho a dobře, postupujte dále po předem vytýčené cestě.« Nakonec pozitronika vymaže všechny informace o procesech na Gucklonu. Současně se Gucky probere z bezvědomí.

Objeví se další bílý havran a sděluje, že zástupci jeho druhu se s galaktiky setkají později2).

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!