Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1110
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1110
Název:Operátoři pro Kruste Magno
(Operatoren für Kruste Magno)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1982
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426 NGL = 4013
Jsou zajatci - jejich kosmická loď už neexistuje
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan, Taurec a Jercygehl An - chtějí rozluštit tajemství Kruste Magno

Krendgh Hahl - velitel Armadojednotky 7381

Bozar Fungur - velitel kogge RANAPUR

Ercy Barrang - Terranka má sloužit jako operátorka pro Kurte Magno

Taurec, kterému je jasné, že Gesilino zdánlivé opětovné poznání jeho osoby1) je stejnou reakcí na jeho mocenský potenciál, jako nastala i u Atlana a Perryho Rhodana, podnikne s tajemnou ženou let se SYZZELEM a pozoruje přitom krystalům podobné rybí lodi Ptemo-Ogaidů na jejich svatebním letu. Lodě připomenou Jercyghl Anovi informace ze zfalšované Armadokroniky, do kterých se kdysi jeho národ zapletl s Ptemo-Ogaidy. Protože pravá Armadokronika2), o kterou se Rhodan začne okamžitě zajímat, není přístupná pro nearmadisty, radí Cygride, obrátit se na bílé havrany, protože ti by mohli opatřit Armadoplamen.

RANAPUR objeví před Kruste Magno dvanáct kilometrů dlouhý a šest kilometrů tlusté, struskovité těleso, jehož rozeklaný povrch je pokryt tlustou, namodrale transparentní umělou vrstvou, a kterého chrání 33000 flaškovitých kosmických lodí Puschtů (Armadojednotka 7381). Puschtové, 1.5 metru vysocí, kulovití, zeleně kožešinaté bytosti se dvěma tenkýma, kostěnýma rukama a nohama, dvojitým rypákem a svítícím okem na horní straně, rozmontují RANAPUR a z 50 členů posádky udělají pomocí hypnoškolení operátory. Pomocí speciální přilby řídí operátoři, jejichž úkol mohou zastávat jen nearmadisté, život udržující systémy Kruste Magno, monstrózního, v okrajních oblastech zkostnatělého organismu. Jako Kruste Cicus, Kruste Vendor, Kruste Arsa a podobné útvary vnikl Kruste Magno z orgánů Ordobana, které po jejich oddělení3) mutovaly a obrovsky zbytněly. V současnosti je potřeba jeden tisíc operátorů, ale jejich počet klesá. Puschtové jsou proto nuceni stále nové oblasti kropit umělými hmotami a dělat z nich komatózní zóny. Kromě toho potřebují prostor k ubytování vzrůstajícího počtu unavených druhů, protože CKAGHOOR, spací bóje4) Armadojednotky zmizela během Konfetových efektů.

Rhodan, Taurec a Jercygehl An se na SYZZELU přiblíží ke Kruste Magno. Zatímco se Cygride, který se vydává za zmocněnce Armadosrdce, pokouší s Krendghem Hahlem, velitelem Armadojednotky 7381, vyjednat vydání nových operátorů, je Rhodan zajat Armadomentéry a stane se z něj také operátor. Dříve než ale může proniknout k původnímu orgánu Magno, Taurec ho osvobodí. Také padesát bývalých členů posádky RANAPURU se dostane do bezpečí. Rhodan se od Krendgh Hahla dozví, že bílého havrana by mohl najít u malých letců, a předá veliteli jako odškodnění za ztrátu vzácných operátorů souřadnice spací bóje CKAGHOOR, kterou mezitím objevil jeden z pomocných člunů BÁZE.