Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1189
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1189
Název:Alaska Saedelaere
(Alaska Saedelaere)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Rozhodnutí v poutech Loolandre - fragment Cappina revoltuje
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere - Terrance potká neodkladné rozhodnutí

Carfeš - Alaskův společník

Kytoma - stará známá se objevuje

Ygaph - obyvatel Loolandre

Carfeš a Alaska Saedelere, kterého prudké pohyby fragmentu Cappina zevnitř mučí, a který se po ztrátě fragmentu ve tváři obává o svou osobnost a je postižen nočními můrami, se ve svém space-jetu přibližují k Loolandre. Fragment Cappina, který zdá být záhadným způsobem ovlivněn Armadosrdce, způsobí zřícení jetu. Napříště musí Carfeš Terrance opakovaně zachránit z nebezpečných situací, ve které fragment svého nositele dostal. Aby unikli Plegick-Trofům, flaškovitým bytostem s chapadlovitýma rukama, kteří na povrchu Loolandre osvobozují kráter od cizích těles, rozdvojí se Saedelaere a Sorgore.

Carfeš zjistí, že dno kráteru představuje obrovskou propust, za kterou zuří radioaktivní jaderný požár, a narazí na zobrazení, na kterém z této propustě Loolandre vysouvána Krusta1) pomocí paprsků, které vytvářejí spirálovité struktury.

Saedelaere je mezitím objeven. Plegick-Trofové, jejichž život probíhá ze tří fází, nezatížené fáze dětství, zlomyslnostní fáze mládí a existenční fáze dospělosti, považují v moci halucinací stojícího Terrance za fázově zmateného, který setrval v duševním zapouzdření meditativní přestávky mezi zlomyslnostní a existenční fází a který pendluje mezi snem a realitou. Krátce předtím, než Carfeš k Saedelaerovi dorazí, naváže Kytoma2) se smrtelně bledým kontakt a oznamuje, že nalezla svůj národ, a pozve Terrance na svůj svět. Pamětliv své špatné zkušenosti s Kytominým městem3) to Alaska zpočátku odmítne. Kytoma mu ale prorokuje, že mezi sobě rovnými dříve či později přijde o rozum. Když se Plegick-Trofeni chystají, otevřít propust, aby Saedelaereho a Carfeše dostali dovnitř Loolandre, což by způsobilo radioaktivní katastrofu, akceptuje smrtelně bledý nakonec Kytominu nabídku. Fragment Cappina, který podle Kytomina výroku není žádným obyčejným shlukem orgánů, ale částí energetického koncentrátu, jako když je Cappin při pedotransferu přemisťován z místa na místo, při pedotransferu ožije. Během skoku ke Kytomině domovině naváže fragment, který se probudil během průchodu Frostrubinem4), se Saedelaerem spojení a oznámí mu, že kdysi byl nedůležitým mladým Cappinem. U cíle pedotransferu, na světě plném sympatie a zázraků, zažijí Saedelaere a Cappin úchvatné přijetí a najdou pro ně určený úkryt, ve kterém mohou bez těla odpočívat5).

Carfeš unikne v chaosu vyvolaným Saedelaereho zmizením a vydá se pátrat po jiné propusti6).