Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 895
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 895
Název:Páni PAN-THAU-RA
(Herren der PAN-THAU-RA)
Autor:William Voltz
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Suskohni u cíle – v boji s Anskeny
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – velitel žoldnéřů LARDU

Konter Damm – odpadlický Ansken

Körter Bell – velitel Anskenů

Alaska Saedelaere – Transmiterem poškozený má potíže se svým fragmentem Cappina

Ganerc-Callibso – Bezčasý poruší tabu

Alaska Saedelaere (Kasaidere) podnikne s Augustusem (Nimroff) navrhovaný transmiterový experiment. Průchod transmiterem je ale přerušen Kytomou1), která transmiterem poškozeného už delší dobu sleduje ze svého n-dimenzionálního stanoviště. Zapřísahá ho, aby našel Mocného Kemoauca2). Od něj očekává energii, se kterou se bude moci vrátit do reálné vztažné soustavy. Když se Saedelaere s Augustusem materializují v protistanici transmiteru, je odstraněno poškození jeho fragmentu Cappina.

Protože Körter Bell nechá zničit Konter Dammem objevenou laboratoř, Konter Damm na něj zaútočí. Přitom Mimořádný Silovytrvalec uvrhne nepohodlného Anskena v přesvědčení, že se tím odsoudil k smrti. Konter Dammovi se ale podaří proniknout až ke skupině Perryho Rhodana. Vhled Anskenů připomene Rhodanovi a Atlanovi insektoidní obyvatele planet v okolí First Impression3). Vedeni Konter Dammem se Suskohni navzdory útokům biofórových bytostí přiblíží centrále na několik set metrů. Teprve nyní zasáhnou do boje samotní Anskenové. Jeden z ostřelovačů zabije Damma. Zatímco ostatní Suskohni zapletou útočníky do klamného boje, pronikne Rhodan a Atlan s pancéřákem k centrále. Roboti LARDU jim ale zabrání pozorovat vykládání tajuplných řídících elementů.

Ve zprávě, kterou 1-DÄRON předá na SOL a na BÁZI, oznamuje Rhodan, že insektoidi z planety blízké First Impression ovládají PAN-THAU-RA. Ačkoliv mu roboti LARDU dají rozkaz k ústupu do Quostohtu, rozhodne se Rhodan se svými zcela vyčerpanými lidmi opevnit se proti útočícím biofórovým bytostem a Anskenům4). Když insektoidi znovu získají centrálu pod svou kontrolu, naleznou už jen opuštěný Pancéřák.

Na BÁZI se mezitím mezi Payne Hamillerem, Roiem Dantonem a Hytawathem Borlem prohlubuje rivalita o přízeň Demeter.

Ganerc-Callibso5) chce navštívit zbytky »Plošiny«6) doufajíce, že v ní nalezne informace o poloze materiálního zdroje, ze kterého vychází nebezpečí pro tuto část univerza. Zjistí ale, že z vraku »Plošiny« se stalo obrovské staveniště. V kosmické lodi, která se sestává ze sto metrů tlustého a pět set metrů velikého prstence, který je spojen s jádrem o průměru třiceti metrů a délce sto metrů, přijde Bezčasý do duševního kontaktu s houbovitým organizmem, který se jmenuje Skrinus a který velí bezpočtu kuželovitých robotů, kteří pracují na částech vraku. Skrinus, který nezná svého zadavatele, dovolí Ganerc-Callibsovi na krátkou dobu navštíví Plošinu. Tím se ale bývalý Mocný proviní proti starému zákazu a spustí alarm, který mu oznámí, že jako trest za to je vyloučen ze spolku Bezčasých a že ztrácí přístup do svého Hradu7). Přesvědčen, že Hrady Mocných tvoří klíč k materiálnímu zdroji, chce nyní Ganerc-Callibso prozkoumat svůj Hrad, ale ten zmizel8).