Perry Rhodan 916 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 916
Název:Zdrojoznalec a bestie
(Der Quellmeister und die Bestie)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Loower v jeskyni Kukelstuuhra, nestvůry
Hlavní postavy románu:

Ganerc-Callibso - Bezčasý čelí Loowerům

Pankhra-Skrin - Zdrojoznalec v hlubinách Murconova Hradu

Kulhající Tantha - společník Pankha-Skrina

Hajlik a Tolle Vollei - zajatci Kukelstuuhrových kněžích

Kukelstuuhr - bůh a bestie

Pankha-Skrin a kulhající Tantha se dostanou do centra Schleierkuhle. Zatímco jsou Hajlik a o něco málo později i Zdrojoznalec, který prozkoumával terasovitě založená plantáže, zajati kněžími Kukelstuuhra a mají být obětováni jejich bohu, propašuje se Tantha jako čekatel Ogalvain do řad kněžích. Teprve když se i Tolle Vollei ocitne v zajetí a Tantha odhalí, stane se i on obětí. Před ceremonií ale duchové Arqualova, Parlukhiana, Tanniserpa, Sinqualora a Lauridiana převezmou tajně těla obětních kněžích, aby mohli vykonat pomstu Murconovi.

Oběti jsou odvedeni do jeskyně Kukelstuuhra. Gigantické tělo netvora spočívá na šesti nohách vyztuženými drápy. Dlouhý krk je ukončen obrovskou hlavou se skoro dva metry velkýma, planoucíma očima, jako strom tlustými rohy a zobákovitou tlamou s řadami ostrých zubů. Mezi rameny nestvůry objeví Tantha vyvýšeninu, která se svou zlatou září odlišuje od špinavě šedivé barvy kůže Kukelstuuhra. Pankhra-Skrinovi se podaří po jedné svalnaté noze vyšplhat na záda bestie. Mezitím Arqualov a jeho společníci napadnou Kukelstuuhra paprskovými zbraněmi.

Když se zraněná nestvůra zhroutí, rozpustí se kupolovitá vyvýšenina na šíji a objeví se otvor, ze kterého Loower vytáhne metr dlouhý a šestnáct centimetrů širokou trubici, která je naplněna medově žlutou, vysoce viskózní hmotou. Jsou to pozůstatky Murcona, který stvořil Kukelstuuhra, aby se udržel tělesně naživu. Hodiny na konci trubice mu ukazují zbývající dobu života.

Arqualov a kulhající Tantha padnou za oběť smrtelné agónii Kukelstuuhra1). Pankha-Skrin se dostane, veden mentálními impulzy Murcona, k transmiteru, který Hrad Mocného spojuje s Lorvorcovým. Zatímco přístroj zabrání kněžím s duchy čtyř zbylých Freibeuterů projít a zabije je, stačí Zdrojoznalec s Murconovými ostatky projit, než přestane fungovat.

Mezitím dosáhne Ganerc-Callibso2) se svým SVĚTÉLKEM stanoviště Murconova Hradu. Přestože ho nemůže objevit, cítí ale mentální impulz, který ho vede k Murconovi. Stopy polového pohonu vedou bývalého Mocného k planetě Erskriannon3). Ganerc-Callibso pozná, že Loowerové, kteří tam vybudovali kolonii, jsou identičtí s Troskolidmi, které zná jako bývalý vazalský národ Mocných. Kerm-Tzakor, mluvčí kolonie, Basir-Fronth a sedm dalších Loowerů informují svého hosta, na kterého pohlížejí jako na zasvěcence, o misi RIESTERBAAHL a zajetí Pankha-Skrina3). Bezčasý se před svými hostiteli prezentuje jako Callibso, služebník Mocného Ganerca4).

Když se znovu vrátí ke stanovišti kosmického Hradu, zachytí znovu mentální impulzy Murcona, které ale náhle zmizí. O něco později se velká kosmická loď přiblíží ke stanovišti jeho SVĚTÉLKA.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál