Perry Rhodan 917 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 917
Název:Hranice v nicotě
(Grenze im Nichts)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
S BÁZÍ na stopách Mocného
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Atlan - Terranec a Arkonidan objeví kosmický Hrad

Pankhra-Skrin - Zdrojoznalec Loowerů

Ganerc-Callibso - Bezčasý začíná stárnout

Laire - bytost, která je více než robot

Cerveraux - bývalý stavitel Lorvorcova kosmického Hradu

V Lorvorcově Hradě upozorní impulzy Murcona, jehož doba života se krátí, Pankha-Skrina na černý blok, s jehož pomocí se dá nově vytvořit tělo Mocného. Přežívací systém ale selže a nože rozpárají trubici. Vedle buněčné hmoty Mocného, která se na vzduchu rozpadne, vypadne z trubice Pankha-Skrinem hledané přídavné zařízení Oka, dvacet centimetrů dlouhé a na nejtlustším místě deset centimetrů široké soudkovité těleso.

Zdrojoznalec opustí explodující transmiterovou halu, aby v troskách Hradu, který zničil sám jeho majitel, pátral po dalším klíči k materiálnímu zdroji. Vydá se do jedné ze čtyř osm set metrů vysokých a nápadně dobře zachovalých rohových věží, které osvětlují platformu hradu, čtverec s délkou strany deset kilometrů. Loowera ale zpozoruje Cerveraux, který se v Hradu ukrývá ze strachu před trestem, protože jako stavitel hradu způsobil statickou chybu. Během tisíciletí podlehl metamorfóze, která jeho tělo proměnila v obrovský, nepohyblivý útvar, který ale získal schopnost ovládat mobilní dceřiné systémy. Jedním z těchto dceřiných systémů paralyzuje Pankha-Skrina, aby ho mohl prozkoumat.

Loď, která se přiblížila ke SVĚTÉLKU Ganerc-Callibsa, se ukáže jako BÁZE1). Ani její přístroje nemohou zachytit Murconův Hrad. Poté co vstoupí na BÁZI, vysvětluje Ganerc Perrymu Rhodanovi, že stárne, protože ho návštěva PLOŠINY2) zřejmě stála nesmrtelnost. Bývalý Bezčasý je přesvědčen, že relativní nesmrtelnost nebo přinejmenším doprovod nesmrtelného je podmínkou pro vstup do Kosmického hradu. Proč Murconův Hrad není vidět, ale netuší. Strojní zařízení uvnitř svých Hradů nesměli Mocní nikdy zkoumat. Když Ganerc tvrdí, že Kosmické Hrady by neměli podle jeho názoru skýtat žádná tajemství, oznámí mu Perry Rhodan, že sedm Hradů skrývá klíč k hledanému materiálnímu zdroji.

Terranci následují Ganercovu domněnku, že Murcon použil transmiter svého Hradu, a odlétnou s BÁZÍ k Lorvorcově Kosmickému hradu. Ani na jeho stanovišti ale vyslané pomocné čluny nic neobjeví. Space-jet s Rhodanem a Atlanem pronikne ale neviditelnou bariérou, ztratí kontakt s BÁZÍ a proniknou do Lorvorcova Hradu. Ten je ale zcela zničen. Atlan a Rhodan se proto vrátí zpět na BÁZI. Aby prošetřili Ganercovu domněnku, že jen nesmrtelný může proniknout bariérou, podnikne Alaska Saedelaere a Balton Wyt potřebnou zkoušku. Její neúspěch ale ukáže, že jen speciální, na individuální impulzy svých nositelů nastavené buněčné aktivátoru Rhodana a Atlana3) dovolují přístup do Hradu.

Terranec a Arkonidan přistanou nyní s Ganercem na Kosmickém hradu. Pankhra-Skrin, jehož paralýza ochabuje, pozoruje, jak oba nositelé aktivátorů jsou překonáni deseti dceřinými systémy Cerverauxe, zatímco Ganerc zůstane na svobodě.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál