Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 909
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 909
Název:Past Krynů
(Die Falle der Kryn)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Let do léčky – prorok v nouzi
Hlavní postavy románu:

Roi Danton, Hytawath Borl a Payne Hamiller - trojice rivalů se vydá hledat Demeter

Plondfair - posel Všehokola káže novou teorii

Damantys a Hyrrepe - vrchní Krynové ze Spälterloge

Karz, Drondmuur a Arka - zajatci trestanecké planety Roschor

6. ledna 3587 se Roi Danton, Payne Hamiller a Hytawath Borl se space-jetem BÁZE 26 nazvaným SOMERBRISE vydají na Spälterloge, devatenáctý měsíc planety Välgerspäre, na které se mezitím zdržuje Plondfair. Lufke pochybuje po odjezdu své společnice na BÁZÍ o tom, že by svou misi mohl úspěšně dokončit. Ze strachu, že by mohl uvrhnout civilizaci Wyngerů do zkázy, působí rezignovaně a rozšíří pověsti o tom, že je Demeter zřejmě mrtvá. Krynové Hyrrepe a Damantys chtějí využít příletu Terranců k oslabení Plondfairova vlivu a zinscenují vraždy a teroristické útoky. Danton, Hamiller a Borl jsou za útoky učinění zodpovědnými, zatčeni a odvezeni na vězeňskou planetu Roschor, třetí planetu žlutočerveného slunce Guschora.

Když se Plondfair postaví na stranu Terranců, obrátí se veřejné mínění proti němu. S hrozbou, že zabijí trojici vězňů, se Krynové pokouší posla Všehokola vydírat, aby přestal bojovat proti starému řádu.

Na Roschoru, mladém, džunglí pokrytém pekelném světě, který se nachází uvnitř pětidimenzionální sítě tvořené čtrnácti slunci a jehož gravitační konstanta se v nepravidelných intervalech mění, se Dantonovi, Hamillerovi a Borlovi mezitím společně se starým Drondmuurem a deseti dalšími wyngerskými vyhnanci podaří dobýt základnu Krynů. S rychlou lodí odletí zpět na Spälterloge, přistanou na kosmodrumu u Vylvare a přinutí Kryny, aby se přiznali k podvodům a zneužívání moci. Vztek veřejnosti se poté obrátí proti kněžské kastě. Od Plondfaira, jehož pozice je nyní neotřesitelná, se Terranci dozvědí, že Demeter je na BÁZI.

Když SOMMERBRISE pozdě večer 15. ledna, devadesát minut před odletem BÁZE ke kosmickým Hradům, přistane v nosné lodi, padne Demeter kolem krku Roie Dantona. Počátkem 16. ledna 3586 se BÁZE vydává na cestu1).