Krynové

Krynové byli wyngerští kněží Všehokolského náboženství. Všechnu svou práci koordinovali v souvislosti s »chozením-přes-kolo«. Určovali také všechny aspekty wyngerské kultury.

Centrální chrám Krynů

Na Wallzu se nacházela správní centrála Krynů, v centru sídliště Toykan. Zde stálo impozantní chrámové zařízení Krynů. Tento hlavní chrám byl oklopen prstencem domů. Chrámové zařízení bylo rozděleno rozsáhlými parky, a neustále zde byl slyšet tichý monotónní zpěv věřících, kteří přicházeli k obřadům. Parky ale vzbuzovali spíše dojem neprostupné džungle nežli pěstěného parku.

Chrámy jsou kupolovité stavby s mnoha věžovitými pomocnými budovami. Obloukové brány jsou opatřeny portály, jejichž hlavní sloupy představují obrovští Wyngerové nacházející se v hluboké meditaci. To všechno propůjčuje chrámům hrozivou, tajemnou a cizorodou atmosféru. Postavy v nadživotní velikosti, groteskní skulptury monstrózních bytostí umístěné v chrámu tento dojem jen zesilují. Osvětlení je uzpůsobeno tak, aby rafinovanou souhrou světla a stínu vyvolávalo strašidelné efekty.

Vnitřek chrámu

Vestibuly jsou zlatě nasvícené, podlaha je pokryta vzácnými kůžemi, nad kterými se vznáší šedý kouř. Ve svatyních chrámu se nachází na osvětlených podstavcích zmenšený model systému Torgnisch s Välgerspäre a jeho 12ti nejdůležitějšími měsíci. Z pozemních otvorů vychází barevná pára, která zakrývá podlahu až do výše kolen. Věřící sedí na červených houbovitých polštářích, které se v svatyních zdarma přidělují.

Věřící poslouchají písně Krynů, kteří klečí na miskovitých podstavcích ve výšce 2 až 3 metry na vnitřní stěně svatyně, na stěně proti vchodu z vestibulu. Před nimi se nachází model Torgnische.

Krynské úřady

Na všechny Wyngery obývaných planetách se nacházejí úřady Krynů, prosté místnosti se zpovědními budkami, ve kterých věřící mohou mluvit s Kryny mezi čtyřma očima. Stejně tak jsou úřady opatřeny pozitronikou, ze které mají Krynové přístup ke všem datům věřících na dané planetě.

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál