Krystalická kamarila

Za krystalickou kamarilu jsou označovány kruhy u arkonidanského imperiálního dvora, které se snaží ovlivnit politiku takovým způsobem, aby vyhovovala jejich záměrům, nebo se přímo pokouší získat nadvládu nad imperátorem.

Gonozal VIII.

Atlan v době, kdy vládl Velkému impériu jako Gonozal VIII., označoval reakcionářské síly v nejvyšších mocenských kruzích za kamarilu, protože ho ustavičně tlačily k tomu, aby se podrobil nesčetným nenapsaným zákonům dvora a v impériu vládl tvrdou rukou (Modrá řada 15)

13. století NGL

Ve 13. století NGL vládla nově ustavenému Krystalickému impériu imperatrix Ariga I. Moci se však hodlala zmocnit ultrakonzervativní klika, složená ze zástupců nejvýznamnějších šlechtických rodů. Tak se chtěla zbavit současné císařovny a na její místo dosadit vlastního, lépe ovladatelného kandidáta – Gaumarola da Bostich.

Koncem roku 1239 NGL se na Issanu, měsíci planety Tynoon, zřítil prototyp nové bitevní lodi, zkonstruované v Orbanašolově loděnici. Nejednalo se o nehodu, nýbrž o atentát, jemuž padlo za oběť mnoho prominentů, mimo jiné Gaumarolův otec a jeho mladší bratři, dvojčata Secla a Hiab. Mrtev byl i Kassian da Orbanašol. Jako strůjkyně takzvané issanské intriky byla později odhalena Dimeria Ta-Senkara, už dva roky mistryně khasurnů v Radě dvanácti Arigy I.

25. února 1240 NGL byla císařovna zavražděna – zdánlivě Atlanovým dvojníkem – a na trůn nastoupil Bostich I., loutka krystalické kamarily. Plán spiklenců však nevyšel zcela dle jejich představ, neboť se Atlanovi podařilo získat důkaz o skutečných pachatelích vraždy. Za takové situace nemohla šlechtická frakce zcela převzít moc. Přesto prostřednictvím loutkového imperátora Bosticha I. fakticky kontrolovala dění v říši.

Jak se nakonec ukázalo, volba Bosticha byla fatálním a osudným přehmatem. Imperátor se nehodlal smířit se svou rolí a během let vmanévroval do klíčových pozic své důvěrníky. Dělal to přitom tak obratně, že krystalická kamarila nepojala podezření. Za krvavé noci z 10. na 11. listopadu 1289 NGL pak Bostich udeřil – nechal zavraždit 49 společensky vysoce postavených Arkonidanů a chopil se skutečné vlády nad Krystalickým impériem (PR 2039). Stovky dalších spiklenců byly popraveny později. Moc krystalické kamarily tak byla zlomena.

Členové kamarily ve 13. století NGL:

Zdroje

PR 2039, T 409, PRAR 11, AHC 15

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Kristallkamarilla« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál