Perry Rhodan 2039 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2039
Název:Čas snů
(Traumzeit)
Autor:Rainer Castor
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:19.9.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 12121303 NGL = 47994890
Imperátor má cíl - chce božskou říši
Hlavní postavy románu:

Gaumarol da Bostich - mladý Arkonidan se stává vládcem Křišťálového impéria

Aktakul - mladý koloniální Arkonidan se stává přítelem budoucího imperátora

Kiz da Bostich - šlechtic souhlasí s plánem svého syna

Jasmyne da Ariga - dcera Imperátorky sleduje vlastní životní cíl

2. listopadu 1303 NGL tvrdí Bostich I. před delegáty galaktika, že za zničení GILGAMEŠE1) jsou nepochybně zodpovědní Ertrusané, a ospravedlňuje tím arkonskou trestní expedici proti systému Kreit. K zajištění reparací bude nutné, aby Ertrus zůstal pod Arkonskou správou. Repliku Juliana Tifflora si imperátor ani nevyslechne a odlétá okamžitě zpět na Subtor. Přitom si připomene celý svůj život:

Gaumarol da Bostich se narodil 13. Trantoru 21.345 da Ark (27. srpna 1212 NGL2)) s výsadami a povinnostmi Arkonidana vysoké šlechty přiměřené Arkonu I. Své dětství ale strávil v paláci svého Khasurnu na Bak Jimbany, čtvrté planetě Bakovy hvězdy v kulovité hvězdokupě Cerkol (M 92).

V říjnu 1217 NGL otevírají Hamamešané své tržiště TIRARIM na hranicích soustavy Arkon3). K Arkonidanům, kteří se díky Hamamešanskému zboží stanou závislí na imprintu, patří také Gaumarolova starší sestra Gomia.

Krátce před svými šestými narozeninami doprovází Gaumarol svého otce Kiz da Bostich na Arkon I, který má být 5. července 1219 NGL jmenován imperiálním radou pro školení a výchovu, a zároveň šéfem všech »malých kol« pěti zkušebních planet ARK SUMMIA. Návštěva »haly dějin« v Křišťálovém paláci ovlivní mladého Gaumarola tak hluboce, že se v budoucnosti intenzívně zajímá o imperátory bývalého Tai Ark'Tussan.

Krátce před tím, než se Perry Rhodan v říjnu 1222 NGL vrátí s BÁZÍ z Hirdobaanu a přiveze s sebou možnost vyléčení pro závislé na imprintu4), vezme si Gomia ve své pomatenosti život. Toto zdánlivé selhání Rhodana vytvoří zárodek pro averzi Gaumarola da Bostiche proti Terrancům.

Paralelně k vojenskému zbrojení LSP budují Arkonidané opět svou monarchii. 11. Eyilonu 21.355 da Ark (1. června 1223 NGL) Theta da Ariga, která je od 30. listopadu 1215 NGL prezidentkou republikánsko-demokratické Nové říše, jako první imperátorka nové arkonské říše nazvané Křišťálové impérium nastupuje na trůn5). Politická situace Arkonu je ovládána dvěma proudy. Mírní, ke kterým patří také Kiz da Bostich, jsou pro paralmentaristickou monarchii, u které je jen 128 členů Tai Than, Velké rady, jmenováno, zatímco obyvatelé svobodně volí Thi Than, která jako Vysoká rada přednáší vlastní legislativní schůze a zodpovídá se jak před dvanácti člennou radou tak před Imperátorkou. Radikální frakce usiluje naproti tomu o absolutistickou koncepci a tím spíše posiluje postavení šlechty než imperátora.

Garmarolovým přítelem je o vědu se zajímající Aktaku, který pochází z Thargdhonu, první planety Thargovy hvězdy v Cerkolu. Když se Gaumarol na procházce zraní při sesuvu skály, zachrání mu Aktakul život.

V patnácti letech se Gaumarol da Bostich na přání svého otce stává kadetem Galaktonautické akademie v Iprase6). Kvůli nezájmu o vojenskou kariéru končí výcvik jako prostý Tharg'athor (Měsíční nositel). Aktakul mezitím studuje na Arkonu II a pracuje jako asistent ve výzkumném oddělení Orbanascholovi loděnice.

Když se má zúčastnit zkoušky ARK SUMMIA, postaví se proti svému otci a 25. Ansooru 21.363 da Ark (13. srpna 1233 NGL), a chce aby ho jeho přítel Aktakul doprovázel na zkušební svět Largamenia, druhou planetu slunce Larga7), ačkoliv jako koloniální Arkonidan platí za druhořadého. Po těžké zkoušce je jim oběma 26. září 1233 NGL ve Faehrlu na Largamenii propůjčena ARK SUMMIA. S nimi obstojí také Sargor da Progeron8), Hyrion da Caesmol9), Gyona da Brogaaze, Kentorol da Orbanašol10), Dimeria da Senkara, prapravnučka vlivného Jahara da Quertamagin11), jakož i Jasmyne da Ariga, dcera imperátorky, u zkoušky, která je podmínkou pro aktivování extramozku.

Gaumarol da Bostich čeká ale po aktivační proceduře marně na první kontakt od svého extramozku. Místo toho se vidí v »čase snů« v Bmerasathské konferenční místnosti, tradičním zasedacím místě Berlen Than, Rady dvanácti, kde před ním stojí Gonozal III. To byl imperátor, který kdysi realizoval projekt Tiga Ranton a vytvořil soustavu synchronních světů Arkon I, II a III12), který byl jeho nástupci, hlavně ale Metzatem III.12) vědecky silně kamuflovaný, a průkopnický čin byl od té doby označován za přírodně vzniklou konstelaci.

V dalším snu se Gaumarolovi na stejném místě zjeví Yobilyn I., zvaný spravedlivý, sedmý imperátor, první který měl na své straně Tai Zhy Fan, Velkou matku ohně14). Radu hledající Gaumarol se nyní obrací na Bak Jimbanyho na osobního lékaře svého otce, Kymalthorana, posledního Gijahthrakose15). Kymalthoran mu vysvětluje, že jeho extramozek je asi mnohočetně personalizován a nefunguje jako tichý rádce, ale vyvine si vlastní život ve smyslu rozštěpené osobnosti.

Ve svých časech snů potká Gaumarol da Bostich v následujících letech velkou sérii Arkonských imperátorů, od Gwalona I.16) až po Zotrala XII., který byl roku 18.958 da Ark (1978) sesazen robotem Regentem17). Velcí rádci ze skoro devatenácti tisíciletí jsou jeho poradci a učiteli:

Jeden z nejvýznamnějších byl Barkam I., zvaný Veliký, jehož život byl prodloužen buněčnou sprchou na Poutníku a za kterého takovéto prodloužení života rovněž dostali další významní Arkonidané: významný parafyzik Belzikaan18), Sogmanton Agh'Khall, objevitel po něm pojmenované Sogmantonovy bariéry19), jeho léčitel Mantar da Monotos, později Golteinskými léčiteli uznávaný jako »Moudrý Mantar«20), velitel flotily Mascant Rhazun Ta-Zoltral, který rozhodující částí přispěl k obraně proti vědomí přebírajícím Vecoratům21), velmistr Dagoru Khazunarguum, jakož i Chariklis, Arkanta z Hocatarru22), který vstoupil do kolektivu vědomí první Velké ohnivé matky a o kterém se později na Hiaroonu vyprávěla Pověst o Chariklisovi, nemilosrdném23). Během Barkamovy vlády se k instituci Largamenia přidala jako třetí ARK SUMMIA zkušební svět Iprasa v soustavě Arkonu a Goshbar ve hvězdokupě Cerkol.

Buněčnou sprchou byly prodlouženy i životy dalších tří imperátorů Hozariuského Khasurnu, kteří vládli tak dlouho, že vládli jako Hozarius I. až Hozarius XXVII.. Kvůli diktátorovi Nardonnu I., vrahovi posledního Hozariuse, se vědomosti o ID, prodloužení života díky buněčné sprše a kontaktní planetě Zhygor24) ztratily. Zůstala jen legenda o světě věčného života25).

Také bývalý hudební skladatel Upoc da Gonozal, který po pádu Orbanascholse III. přijal jméno zavražděného bratra a říkal si Gonozal VII.26), patří ke Gaumarolově »konferenci vládců«, k jeho Than Zhdopanthi, »Radě nejvyšší šlechty«. Starý Imperátor prorokuje Gaumarolovi, že jednou také usedne na Arkonský trůn.

Na Bak Jimbany dostane Gaumarol da Bostich návštěvu od Jasmyne, která se narodila 15. června 1213 NGL a podle zvěstí je Atlanovou dcerou27), ačkoliv Theta da Ariga jméno jejího otce nikdy neprozradila. Je doprovázena svým mentorem a osobním střážcem Catto da Calur28). Mezi Gaumarolem a Jasmyne dochází k vášnivé romanci, která je ale náhle ukončena překvapivým odjezdem vnitřním nepokojem poháněné mladé ženy. Gaumarol da Bostich se stává obyčejným správním odborníkem v Thektranu na Arkonu II.

Koncem 1239 NGL se na Issan, první měsíc planety Tynoon, zřítí prototyp v Orbanasholově loděnici postavené nové bitevní lodi a exploduje. Atentátu padnou za oběť příslušníci rodin Zoltral, Ragnaari, Monotos a Anlaan také ale Gaumarolův otec a jeho bratři Secla a Hiab jakož i Kassian29), hlava státu Orbanaschols. Mocenské postavení vlivných Orbanascholů je na desetiletí ztraceno. Ženou tahající v pozadí za drátky v případě Issanských intrik je označována Dimeria Ta-Senkara, od roku 1237 NGL paní Khasurnu. Krátce na to, 25. února 1240 NGL, je zavražděna imperátorka Theta z Arigy I.30). Její dcera Jasmyne zmizí bezestopy.

V Gaumarolu da Bostichovi najdou po moci dychtící vysocí šlechtici Arkonu rychle vhodného, slabého imperátora bez mocenského domu. Gaumarol, který intriky prohlédne, nechce být pouhou loutkou Křišťálové kamarily, ale »konference vládců« v jeho čase snění mu radí přijmout imperátorskou důstojnost.

4. Prago Tarmanu 21.369 da Ark (5. března 1240 NGL) vstupuje jako Bostich I. na trůn Arkonu. V Arkantě, ctihodné Velké matce a vysoké kněžce mrtvého světa Hocatarr, která u něho stojí u korunovací ceremonie, věří, že znovu poznal Jasmyne da Ariga. Bostich je jen podle jména imperátorem Gos'Tussanu, opravdová moc leží v rukou jeho poradců, předně v rukou Dimerie Ta-Senkara, které ho cíleně odrazuje od důležitých rozhodnutí a veřejného vystupování. Jeho nespokojenost s touto situací je rok od roku větší.

V noci z 8. na 9. března 1246 NGL dochází v Mléčné dráze k »Skorgon Taion« (zastřenému obru), mocné hyperbouři31). Ve stejné noci se Bostich a »konference vládců« rozhodne pro plán k vybudování »Huhany'Tussan«, Božského impéria, které by dokonce překonávalo i Velké Tamanium Lemurů32).

Imperátor začíná pomalu vmanévrovávat do klíčových pozic osoby, kterým důvěřuje, zejména pak jeho přátele z ARK SUMMIA. Hyrion da Caesmol vstupuje do Thektranu na Arkonu II. Gyona da Brogaaze se dostává do nejvyššího soudcovského kolegia na Celkaru33). Sargor da Progeron, se stane nejdříve velitelem Kralasenů, pak šéfem tajné služby Arkonu I, a v roce 1277 NGL z něj Bostich udělá proti vůli svých poradců Cel'Mascanta, vrchního velitele Tu-Ra-Celu. Vnuk Kassiana da Orbanaschol Kentorol podporuje imperátora jako hospodářsko-kosmický odborník. Také postup nešlechtického Has'athora Kraschyna34) je Bostichem cíleně podporován, stejně jaké kariéra Aktakula, který se spojí se SENTANZA35).

Zkušenost s bezmocí, do které se Arkon v roce 1289 NGL díky filozofu Dreurovi a s ním spojeným poblouzněním36), je pro Bostiche impulzem k definitivnímu jednání. V »krvavé noci« z 10. na 11. listopadu 1289 NGL je v Krystalickém paláci zavražděno čtyřicet devět vysoce postavených Arkonidanů, mezi jinými i Dimeria Ta-Senkara, a Bostich I. převezme skutečnou moc. Před veřejností zůstává tento tichý puč skryt, ale na Celkaru dochází v následujícím roce k tisícům soudních procesů, které všechny skončí rozsudkem smrti. Arkanta z Hocatarru zmizí, stejně jako Kymalthoran, který nechce s Bostichem spolupracovat. Nakonec dokonce tento Gijahthrako vystoupí proti imperátorovi.

Bostich I. spustí bezpříkladný program budování flotily. Jako prostředek pro reprezentování je pro trůnní flotilu postaven ARK'IMPERION. Staré kolonie jsou opět včleněny do impéria. Jako zvláštní diplomatický úspěch si může imperátor připsat to, že se galaktikum v roce 1290 NGL přesune do Mirkandolu chráněného Aktakulem rozvinutým neviditelným štítem37), který byl dříve předpovězen v původních plánech Sargora da Progeron. Aby Arkon opatřil něčím podobným jako je terranské ASP-pole38), rozhodne se Ka'Marentis Aktakul pracovat na projektu »Křišťálový štít«. Jeho pokusy oživit Dakkarskou techniku, ke které náležel legendární dimesexta pohon39), ale ztroskotá, protože se nepodaří vytvořit stabilní Sextagonium, což je zřejmě následek přeměny DORIFERU40).

Stále rychleji rozšiřuje Bostich moc Křišťálového impéria a používá přitom cíleně KorraVir aby v Mléčné dráze vyvolal potíže41). Kentorol da Orbanaschol se ale od Bostiche odvrátí a dokonce se stane kontraimperátorem v Ark'Tussanském svazku42). Po bitvě u Keuterolovy hvězdy je na Celkaru odsouzen k neomezenému trestu smrti a popraven.

Po Bostichovu příchodu na Subtor předá Aktakul Imperátorovi první KrIso-síťku. Křišťálová-izolační síťka, která je vyráběna z právě získaného CV-Embinia, má účinkovat jako terrranská PsIso-síťka, kterou Bostich ze strachu před Morkhero Seelenquellem a monochrom-mutanty neustále nosí.

Protože nyní je konečně aktivována poslední z hyperkonových gravitačních stanic na Subtoru, může imperátor stanovit termín pro vznik Huhany'Tussan na 1. Prago Tarmanu 21.423 da Ark (26. prosince 1303 NGL). Tento den má být planeta Subtor přesunuta ze své oběžné dráhy, aby jako nový svět války Arkon III doplnila Bluesany zničený Tiga Ranton43).

Ovlivněn »konferencí vládců«, zabije Bostich I. v čase snů následující noci všechny staré imperátory pomocí svého dagorského umění. Následně poprvé zaslechne hlas svého extramozku. Následujících dne, 3. listopadu 1303 NGL, znovu opustí Subtor.

Imperátor netuší, že Aktakul tajně odváží Juliana Tifflora na dvacátou planetu Arkonu, až jeho starý přítel z dětských dnů je stejně jako Terranec »rukou« Morkhero Seelenquella a že všechny nové KrIso-síťky jsou zcela neúčinné44).

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál