Bitva u Keuterolovy hvězdy

Bitvou u Keuterolovy hvězdy vyvrcholilo soupeření mezi konkurenčními říšemi ArkonidanůKrystalickým (Gos’Tussan) a Arkonským impériem (Ark’Tussan).

Pozadí

Když se po krvavé noci z 10. na 11. listopadu 1289 NGL chopil moci na Arkonu I imperátor Bostich I., dosud pouhá loutka v rukou Krystalické kamarily, nastolil v Gos’Tussanu nový, krajně expanzivní kurz. Bostich hodlal obnovit říši v rozloze, kterou měla za časů Velkého impéria (Tai Ark’Tussan).

To se samozřejmě nemohlo líbit některým z menších států, na něž se Velké impérium už před mnoha lety rozpadlo. 800 světů – v případě 400 z nich se přitom jednalo o vyspělé průmyslové planety – se spojilo v Ark’Tussanu v naději, že se společně lépe ubrání Bostichově vojenské moci. Do čela spolku se jako protiimperátor postavil Kentorol da Orbanašol, kdysi Bostichův spolužák a dobrý přítel.

Ačkoli Bostich dle vlastního mínění projevil vůči bývalému příteli dostatek shovívavosti a vůle ke smíru, imperátor Ark’Tussanu se nehodlal podrobit. Situace tedy nezadržitelně dospěla do bodu, kdy došlo k přímému vojenskému střetnutí.

Bitva

Kontingenty obou soupeřících stran se nakonec setkaly 19. března 1300 NGL v soustavě Keuterolovy hvězdy, náležející k Ark’Tussanu. Proti 20 000 jednotkám Arkonského impéria, vedených imperátorem Kentorolem, se postavil stejný počet bitevních lodí 9. flotily Krystalického impéria. Begam Bostich, který akci osobně velel ze ZHYM'RANTONU, vlajkové lodi trůnní flotily ARK'IMPERION, mohl na bojiště snadno přivést desetinásobnou armádu, jeho záměrem však nebylo protivníky pouze porazit. Chtěl je pokořit, a to takovým způsobem, aby to v budoucnu posloužilo jako příklad a varování pro další potenciální odpůrce.

Bitva začala útokem prvních sledů. V jediném momentu detonovalo několik desítek tisíc transformačních náloží. Obě strany musely odepsat stovky plavidel. Následné otřesy časoprostoru dosáhly takové intenzity, že narušily oběžné dráhy místních planet. První dvě planety přitom dokonce byly rozervány na kusy, což však Bosticha nedojímalo, neboť na zničených světech žili nepřátelé Krystalického impéria. Propletené klubko plavidel se následně rozdělilo, aby uvolnilo cestu druhým útočným vlnám.

Na Bostichův rozkaz v tu chvíli všechny jednotky 9. flotily deaktivovaly palubní syntrony a přešly na pozitronický provoz. Bojová síla loďstva nyní klesla na pouhou pětinu. Nebylo to bez rizika, tento postup byl ve skutečné bitvě použit poprvé. O deset vteřin později radiostanice plavidel Gos’Tussanu odvysílaly modifikovaný korravir.

Bitva tím byla rozhodnuta. Zatímco armáda Krystalického impéria díky pozitronickému řízení ztratila velkou část úderné síly a nezvykle ztěžka manévrovala, protivník byl zcela ochromen. Lodi Ark’Tussanu jako by přišly o duši, staly se z nich mrtvé ocelové koule, nekontrolovatelně prolétající prostorem. Nebyly ani schopny odvysílat nouzové volání. A hned se vzápětí se proměnily v pohřební hranice svých posádek, neboť Bostich nařídil zahájit na zneškodněné bitevníky palbu. Loďstvo Arkonského impéria bylo během pouhých pěti minut zcela zničeno.

Důsledky

Po vítězné bitvě Bostich zvažoval exemplární potrestání členských planet Ark’Tussanu. Pak tuto myšlenku zavrhl, nikoli ze soucitu, ale z ryzího pragmatismu. Ve svazu bylo 400 průmyslových světů a takový hospodářský potenciál nebylo možné zahodit.

Kentorol padl do rukou Bostichovým vojákům. Bostich s bývalým přítelem nemohl mít slitování. Protiimperátor byl obžalován z velezrady a dopraven k procesu na soudní planetu Celkar. Zde ho odsoudili k neomezenému trestu smrti a celkem devětkrát popravili. Až devátá smrt byla definitivní.

Zdroje

PR 2000, PR 2039, PR 2239

Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!