Perry Rhodan 2000 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2000
Název:ID
(ES)
Autoři:Robert Feldhoff, Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:21.12.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 18 milionů let př.n.l./ kolem 14 milionů let př.n.l. – 4890 = 1303 NGL
Nová budoucnost pro Zemi - vzniká Solární rezidence
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Šestý posel Thoregonu chce vést Terru vstříc nové budoucnosti

Ahn-Visperon - Vojarid navštíví ostrov motýlů

Bostich - Vládce Krystalického impéria roztahuje svou moc

Monkey - Oxtorňana není srozuměn se všemi Rhodanovými plány

Lotho Keraete - Muž z kovu vypráví historii superinteligence

Protože většina členů vlády LSP při zničení HQ-Hanzy zahynula1), usiluje komisař LSP Cistolo Khan o brzké nové volby. Také Perry Rhodan2), který se vrátil na Terru, chce kandidovat na úřad Prvního Pozemšťana. Maurenzi Curtiz, 87 let starý velvyslanec LSP na Gatasu, který také o tu pozici usiluje, dá Rhodanovi nabídku, že úřad Prvního Pozemšťana do budoucna omezí jen na reprezentativní úlohy a místo toho přehodnotí úřad komisaře LSP. Rhodan se proto zřekne své kandidatury a Curtiz vyhraje volby 16. prosince 1291 NGL se dvěma třetinami odevzdaných hlasů. Zbaví Cistolo Khana jeho úřadu komisaře LSP a jmenuje Perry Rhodana Terranským Rezidentem. V nově vytvořeném úřadu má Šestý posel konat denní politická rozhodnutí, zatímco Curtiz, jako První Pozemšťan a reprezentant LSP, vede státní záležitosti.

S ROXY PRAHA, jednou ze 250 obchodních lodí Organizace TAXIT, odlétá Homer G. Adams a Monkey3) do systému Ceres, aby Camelot4) ve jménu Perry Rhodana vyklidil. Monkey ale podporu Cameloťanů využije ke svým cílům, aby si splnil vlastní plán, tajné založení Nového USO5). 260.000 z 500.000 obyvatelů Camelotu se připojí k Monkeyemu, 60.000 chce zůstat na Camelotu, který zase dostane svůj starý název Phoenix6). Ostatních 180.000 je odvezeno na Zemi nebo na jejich domovské planety. Adams podporuje výstavbu Nového USO hospodářsky. Společně s Monkeyem vyhledají Quinto-Centrum5), vyhloubený měsíc, který kdysi byl hlavním stanem Atlanem řízeného USO a po invazi Larů7) byl opuštěn. Technika staré základny požadavkům roku 1292 NGL už nevyhovuje, proto chce Monkey demontovat zařízení Camelotu a zabudovat je do Quinto-Centra8).

V roce 1292 NGL je Troubadou, navigační post mezi LSP a Arkonským Křišťálovým impériem, brutálně přepaden a vyloupen. Je při tom použit modifikovaný KorraVir, který je mnohem více vyvinutý než Korragský virus9), který Perry Rhodan přivezl k prozkoumání z DaGlauše na Camelot. Rhodanovi, který Galaktické Strážce10) činí za útok na Troubadouru odpovědnými, je jasné, že syntronická technologie se pro národy Mléčné dráhy stala nekalkulovatelným hazardem. K tomu přistupuje otevřené expanzní úsilí Bostichem I.11) vedené Křišťálové impérium.

Aby se arkonskému mocichtivému chování dala protiváha, je v Terranii postaveno nové sídlo vlády, »Solární rezidence«. Štíhlá stavba je 1010 metrů vysoká a vznáší se, držena antigravovými projektory, kilometr vysoko na osmi kilometrovým rezidenčním parkem, který byl založen na místě zničené HQ-Hanzy. Pět kývajících listům podobných článků, které jsou připojené jako květy ke středu, dává rezidenci vzezření obrovského květu orchideje. V naléhavém případě může kosmických letů schopná »ocelová orchidea« dokonce přistát, přičemž její okvětní lístky jsou zachyceny dvě stě metrů hlubokými pouzdry. Solární rezidence je nervové centrum LSP, ale kvůli neustálé přepravě návštěvníků je nechráněná. Kvůli nebezpečí KorraViru je LAOTSE, robotí mozek Rezidence konstruován jako hybrid syntroniky a pozitroniky. Je po NATHANOVI nejvýkonnějším počítačovým mozkem Sluneční soustavy.

Velký nával pochází od »Heliotských dětí«, které Perryho Rhodana, Šestého posla Thoregonu v rituálních oslavách uctívají jako boha12).

Kvůli vzrůstajícím potížím, které způsobuje stále větší počet monochrom-mutantů13), jmenuje Perry Rhodan kosmopsycholožku Moharion Mawry Rezident-ministryní pro otázky mutantů. Rhodan věří, že právě ona si najde cestu k převážně mladým mutantům. Mawrey cítí, že Rhodan je problémem s mutanty osobně dotčený, ale nesmrtelný jí neprozradí, že také jeho syn Delorian14) je monochrom-mutant. Stejně jako Delorianova matka Mondra Diamond15) pocházejí také všichni monochrom-mutanti nebo jejich rodiče z terranské koloniální planety Horrikos, na kterou v Monosově éře16) byly odsunuty oběti jednoho programu, který měl za cíl stvoření rasy supermutantů. Z konkrétních příčin a z neurčitého odporu veřejnost odmítá mutanty, kterých je na konci 13. století na světech LSP již dvacet až třicet tisíc. Celkový počet je odhadován na šedesát až osmdesát tisíc. Moharion Mawrey se postará o to, aby prodej psí-izolačních sítí byl subvencován vládou LSP. PsIso-sítě, které zabraňují parapsychickému zásahu na mozek svého nositele, vycházejí z anti-psí-reflexčních sítí Algiotů17). Mutanti sami tyto sítě ale nesnášejí. Pro mladé monochrom-mutanty jsou zařízené speciální mutantí školy, sto na Zemi, devět set na dalších světech Ligy. Nejvýraznější je Moharion Mawrey osobně vedená škola »Flellmer Lloyd«18), ležící u Forum Andromeda na západě Terranie, třicet kilometrů od Solární rezidence. Nejednoznačné nadání má z Yorname pocházející Trim Marath, který v této škole má největší psionický potenciál. Ve třinácti letech se v roce 1299 NGL chlapec nečekaně zhroutí a oznámí poté, že viděl porod Morkhero Seelenquella, jedné nanejvýš zlé bytosti, která sice ještě není silná, ale s každou sekundou zesiluje.

Vzhledem ke hrozbě KorraViru explozivně roste poptávka na urychlenou výrobu pozitroniky a odpovědní LSP se soustředí na hvězdokupu Hayok, ležící na okraji mocenské oblasti LSP, kde ze sedmi terranských planet pochází velká část výroby. Rhodan ihned znemožní, aby 70 procent tam vyrobených P-čipů dodávali Křišťálovému impériu.

Aby unikli tlaku Křišťálového impéria, uzavře osm set slunečních soustav bývalého Velkého impéria Arkonidanů společně svaz Ark'Tussan. Jeho 20.000 bojových lodí se postaví Bostichovi I. v roce 1300 NGL v systému Keuterolovi hvězdy proti 20.660 jednotkám deváté Imperiální flotily a jeho trůní flotile ARK'IMPERIOR 19). Lodě Ark'Tussanu jsou napadeny KorraVirem a bezezbytku zničeny. Hned potom anektuje Křišťálové impérium hvězdokupu Hayok a odvolává se na to, že původně byla kolonizována arkonskými osadníky. Je tam přiděleno 200.000 bitevních lodí. I přes tuto vojenskou převahu odlétá Perry Rhodan se svou vlajkovou lodí ODYSSEUS do Hayoku. Oficiálně se zřekne hvězdokupy a jedná s Bostichem o volném odchodu pro všechny obyvatele a jednotky LSP, zatímco vyhrožuje, že aktivuje sebedestrukční zařízení výrobních středisek planet Hayoku.

Po ztrátě hvězdokupy Hayok se objeví Adams a Monkey s ROXY PRAHA na Zemi a nabídne Rhodanovi 4,8 miliónu pozitronických čipů výměnou za padesát kulových křižníků třídy NOVA, které potřebují pro výstavbu svého nového USO. Kromě toho chce využívat Camelotské kanceláře20) na světech Ligy, aby mohl rekrutovat specialisty pro nové USO. Ačkoliv se cítí podveden, Terranský rezident souhlasí. Tajný scan Monkeyeho poskytne překvapivý důkaz, že Oxtorňan nosí aktivační čip21).

Kvůli hrozbě expanzivní politiky Křišťálového impéria žádá mnoho autonomních systémů o připojení k Lize svobodných Pozemšťanů. Do roku 1303 NGL naroste LSP na 2483 slunečních soustav. K nim patří ještě 1211 asociovaných světů a systémů. Tautmo Aagenfelt ukončí v květnu 1303 NGL práce na K-hrázi, který se skládá z 5D polí a různých materiálů a syntrony ochraňuje před KorraVirem. Jako první jsou NATHAN a KNÍŽE ROGER, velká syntronika Olympu, tímto způsobem ochráněni proti útokům KorraViru. Kromě toho je vyvinuta Aagenfeltova bariéra, která má zadržet lodě pronikající do Sluneční soustavy a sama působí v hyperprostoru. K jejímu zřízení je vybudována vlastní třída kulovitých lodí, lodě STRÁŽCE22).

Vedle všech těchto událostí vypráví Lotho Keraete, posel ID, epizodicky v prosinci 1291 NGL, v červnu 1295 NGL, v červenci 1297 NGL, v lednu 1299 NGL, v únoru 1300 NGL a květnu 1303 NGL Perry Rhodanovi vznik superinteligence:

Aby mocní S-Zentrantenové v této oblasti vesmíru mohli převzít kontrolu, musí Mun-válečníci vyhladit na Jovinaru žijící humanoidní Modré. Když Mun-válečník čtvrté třídy Rezzaga poslední Modrou Blond zabije, uvidí jak z rukou mrtvé vyletí bezmateriální motýl, který stoupá k nebi a přitom se stále zvětšuje23).

Před skoro čtrnácti milióny lety dorazila zesláblá, mladá duchovní bytost, která cestovala vesmírem24), do galaxie Ammandul na třetí planetu deseti planetárního systému jednoho žlutého slunce, na kyslíkový svět, který byl zahalen do mocného kosmického silového pole jako do šestidimenzionálního drahokamu.

Protože se mu ani jedna válečná rasa z Ammandulu pro jeho účely nehodí, vydá se poutník, který kolem té sluneční soustavy vytvořil zónu míru o průměru tisíce světelných let, do malé galaxie Laxaron, vzdálené od Vojarida 550.000 světelných let. Tělo němého cestovatele je pokryto transparentním a vlhkým filmem. Čtyři ruce mají stejně jako obě nohy sedm článků. Jednotlivé multifunkční orgány na přední straně hlíze podobné hlavě jsou v neustálém mimickém pohybu. Vojarid zpozoruje četné motýly na třetí planetě a objeví opicím podobné bytosti, kteří, měřeno podle stupně jejich vývoje, vykazují překvapující kognitivní schopnosti. Teprve ale když Vojarid Ahn-Visperon vstoupí do životního prostoru opičích bytostí Gun, Ruu a Che, může navázat telepatický kontakt s motýly.

Když moudří Vojaridé, kteří se radí ve sférickém měsící svého mateřského světa Ambur, žádají důkaz pro pozitivní působnení poutníka, začne se duchovní bytost silně mentálně smát a slíbí jim, že budou moci spoluutvářet kosmickou strukturu této části vesmíru. Celý národ Vojaridů se dostane do kompletní závislosti na poutníkovi, kterému, nemaje jiný nápad, daji jméno ID. Ahn-Visperon, kterého zvolili za prostředníky, přijme od ID odštěpek vědomí.

Je seznámen s cibulovitým modelem vesmíru25) a pozná, že ID se skládá ze dvou rozdílně uvažujících vědomí. Vedle ID, mužské části, obsahuje také o něco starší sestru ESTARTU, která se svým bratrem uzavřela účelové spojenectví a zakrněla v druhořadý odštěpek vědomí. Jako třetí síla je kromě toho opouzdruje škodlivý a nežádoucí exemplář onoho vědomí, kterým ID prolétla před miliony lety. Nebezpečí, které z něj vychází, se projeví, když se pokusí ovládnout Ejn-Golarusa, velitele vojaridské strážní stanice u třetí planety desetiplanetárního systému, který chce opicím podobné bytosti zničit. Nakonec ho zabije, protože se mu zprotiví.

ID ví, že jen evoluční skok k superinteligenci může nesnesitelnou situaci ukončit, negativní část vědomí ale zpomaluje inicializační proces. Při přeměně na superinteligenci poslouží Vojaridé jako "porodníci" tím, že přijmou psionicky nabité látky morálního kódu a stanou se katalyzátorem. Zatímco z ID vzniká superinteligence, promění se Vojaridové na membránovité bytosti z pětidimenzionálně kmitajících křemenů, na instinkty řízené Nocturny26). Ahn-Visperon, designovaný posel ID, je označí za "kosmické kronikáře". Vojaridskou planetu Ambur rozdělí ID na dvě půlky. Jedna půlka se přemění na energii, aby drouhou, ze které chce ID vytvořit duchovní centrum své mocenské aglomerace, transportoval do Ammandulu. Její povrch přetvoří mladá superinteligence podle vzoru své vyvolené třetí planety a vybuduje strojní město Karbush. Ambur-Karbush přenese ID na eliptickou oběžnou dráhu, jejíž oběh trvá dva miliony let.

Ostrov motýlů na třetí planetě dostane jméno Talanis a stane se místem pobytu diplomatů z Ammandulu. Pokud motýli na Talanisu tančí, říká legenda, je v galaxii zajištěn míř.

Po čtyři miliony let pátrá Heliot27), který jak se zdá vznikl z umělého slunce Ambur-Karbush, po ID a sdělí superinteligenci, že v místě střetu DaGlauše a Salmenghestu vzniká PULS, do kterého je zakázán vstup kosmokratům, a nabídne ID, aby se připojila k dlouhodobému plánu jménem Thoregon. To proto, že PULS nabízí úkryt pro šest superinteligencí. ID návrh neodmítá, ale ESTARTU ho vehementně odmítne s poukazem na tajné vědomí28). Dojde k hádce, a nakonec se ID rozhodne k separaci. ESTARTU naštvaná odletí a založí o čtyřicet milionů světelných let dál svou vlastní mocenskou oblast29).

Negativní superinteligence STROWWAN, která stojí před přeměnou v materiální propad30), rozežírá pomalu mocenskou oblast ID i s jejímy vazaly. Diplomaté na Talanisu pozorují, jak se motýli na ostrově přoměňují zpět v housenky, a v Ammandulu propukne válka. Nakonec dojde k přímému boji mězi oběma entitami, který Ahn-Visperon přirovná k duelu mezi drakem a stejně silným motýlem. ID předstírá porážku a STROWWAN zahájí přeměnu na materiální propad. Pokusí se získat potřebnou substanci ze svého soupeře, nalétne ale na reflektující přelud, který vytvořil ID, zasáhne sám sebe a vypaří se v právě znikajícím materiálním propadu.

Zánik STROWWAN a mocenské vakuum s tím spojené, dává Nisaaru v galaxii Chearth možnost, vyvinout se v superinteligenci31). Heliot znovu vyhledá ID a ptá se ho na rozhodnutí přidat se k Thoregonu.

Před čtyřmi miliony lety přichází Sirku, odštěpek vědomí Nisaaru32) ve formě opici podobného humanoida s holou hlavou, na Laxaron, a ID posílá Ahn-Visperona a člověku podobného androida na setkání na malé planetě rudého obřího slunce, na kterém stojí nejstarší Nocturn "Mudrc z Laxaronu". Sirku oznamuje, že Nisaaru a superinteligence Wechselbalg34) přislibují účast v Thoregonu, ale ID zatím nedává žádné informace o svém rozhodnutí. Po Sirkově odletu splní ID Ahn-Visperonovi dlouho toužené přání a přemění ho v Nocturna. Později ID pozná po Wechselbalgovi čtvrtého člena Thoregonu Hvězdu z Baikoltu35).

Před asi 2 miliony lety navštíví ID ESTATRU na Etustaru, centru její mocenské oblasti36). Ačkoliv si ID cenní, že mu kosmokrat Tyric krátce před tím svěřil dva buněčné aktivátory37), je stále přesvědčen o dobru Thoregonu a vyzve svou sestru ke spoluúčasti. Ta ale odpoví mentálním výbuchem odmítnutím. Nyní se poslední superinteligence Tvůrců38) a Baolin-Nda39) přidávají k Thoregonské skupině. Mezitím vzniká také PULS.

Protože jeho negativní složka vědomí začíná revoltovat, ID se pokusí za pomoci kosmokratů oddělit od této složky oddělit, což ho přivede až na hranici sebezničení. Tím vznikne Anti-ID jako samostatná entita. Boj s Anti-ID stojí ID cenné síly a trvá dlouho, než je nebezpečí konečně s pomocí kosmokratů zažehnáno40).

Mocenská oblast ID přečká útok Hord z Garbeše41), Suprahetu42), a ohlupujícího Roje43). Z IDových opičích chráněnců se vyvinou Lemurové. Zakládají Tamanium, které později zanikne v ohromné válce44). Z rozstříštěných skupin povstanou Akonané, předkové Arkonidanů. Talanis, ostrov motýlů, se jako Atlantis stane zárodečnou buňkou nového lidstva45). Kromě toho ID konecně objeví Atlana a Perryho Rhodana, pro které jsou určeny oba aktivátory buněk46).

Unavený ID nyní odpočívá s ostatními superinteligencemi v PULSU. ID je zklamaný, že se na konci Kostitučního roku neobjeví Heliot, ale je přesvědčen, že pro šest galaxií Thoregonských superinteligencí nastává přeslavná budoucnost.

V květnu 1303 NGL vyhledává teleportér Startac Schroeder47) v noci Moharion Mawreye a odvede jí k Trim Marath. Tomu se zdá, že se Morkhero Seelenquell znovu objevil a chce Perry Rhodana. Zároveň se Tautmo Aagenfelt pokusí ve své laboratoři v Solární rezidenci zavraždit Perryho Rhodana48). V tvrdém boji Šestý posel fyzika přemůže. Aagenfelta postihne srdeční infakrt a umírá.

Ještě pod tlakem atentátu se Perry Rhodan odebere na Měsíc, kde se staví 1800 metrů veliké kulovité kosmické lodě nové třídy ENTDECKER (objevitel). Několik z nich, mezi nimi i Rhodanova nová vlajková loď LEIF ERIKSON, je již hotových.

Ve stejné chvíli je ohlášeno, že 38‘000 bitevních lodí 17. Arkonské imperiální flotily obsadilo jen 815 světelných let od Slunce vzdálenou soustavu Orion-Delta, domov Topsiderů49), který jako enkláva leží v dosahu LSP. S Rezidentským ministrem pro obranu Ligy Reginaldem Bullem, který se právě nachází s Hanzovní delegací na Topsidu, je přerušen jakýkoliv kontakt.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál