Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1512
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1512
Název:Skrytý rebel
(Der heimliche Rebell)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1170 NGL = 4757
Expanze do vesmíru - Topsiderové přicházejí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec v Humanidromu

Nassur-Gat - šéf eskadry Orphan

Gorgol-Nassur - Gatův protihráč

Meanda Freener - ředitelka kolonie z Orphanu

Buba Raspa - Meandin partner

Uprostřed dubna roku 1170 NGL se shromáždí delegáti galaktických národů v Humanidromu1), jehož horní polovina je od nynějška zasedacím místem Galaktika. Spodní část kosmické stanice je nadále vyhrazena Nakkům. Těsně pod vnějším obalem Humanidromu se nachází muzeum galaktických dějin. 240000 diskovitých robotů Vertigo s průměrem půl metru se stará o to, aby žádný návštěvník nezabloudil ve zmateném systému chodeb, které stanici vyplňují. Jako samotný zasedací sál slouží Chrám vibrací, půlkruh o poloměru dvou set metrů. Neviditelné pole přivádí každý zvuk z centrálního řečnického pedestalu k emporu, který je jako balkon umístěn podél stěn a který poskytuje místo představitelům jednotlivých národů.

Reprezentant topsidského svazu Enshgerd-Ahk2) je Nassur-Gat, který jako nelegitimní potomek Trukrek-Hunského imperátora Trukrek-Anura2) byl již jako dítě přiveden na dvůr aliance Guragkor-Gmen2). Kladl si za cíl jako reformátor spojit znovu tři státy Topsidu. Po několika zvratech si vybudoval značnou pozici v diplomatické službě Svazu a byl v roce 1169 NGL po popravě Shakian-Groda3) jmenován Triumvirem Koakard-Tronem na post galaktického rady. Teprve po svém odletu na Humanidrom se Nassur-Gat dozví, že impérium Trukrek-Hun a aliance Guragkor-Gmen plánují anexi několika planet. Aby neblahý osud mohl zvrátit, postará se diplomat o to, že se operace zúčastní také svaz Enshgerd-Ahk a vynutí si pro sebe vrchní velení nad eskadrou Orphan.

Jako čestný host pronese Perry Rhodan 17. dubna zahajovací řeč prvního zasedání Galaktika v Humanidromu. Následně si Ferrone Van'delme vehementně stěžuje na tvrdost a nespravedlivost na Homerem G. Adamsem zavedený systém, podle kterého si po konci Monosovy vlády rozdělili jednotlivé národy Mléčné dráhy různě velké, jasně ohraničené sféry vlivu. Když jeho kolega Akkora-Stou zdůrazňuje právo Topsidu na vedení války a požaduje4) zrušení zbrojního embarga3), požaduje Nassur-Gat jménem všech tří mocenských bloků Topsidu další planety a vysloví se nakonec pro okupaci dvaceti na vodu bohatých kyslíkových světů v cizí sféře vlivu, protože Topsidové dostali nabídnuty jen suché světy. Oficiálně mu předá Nassur-Gat poziční data dvaceti planet, ve skutečnosti ale pozve Perryho Rhodana, který politiku rozdělování rovněž odmítá, tajně na setkání na Orphan5).

Následně vysadí Nassur-Gat 15000 topsidských kolonistů na Orphanu v systému Srilan, dá planetě jméno Kranekt-1, a prohlásí se vojenským guvernérem a vyzve terranské obyvatele, aby planetu během deseti dnů opustili. Rhodan, který se space-jetem na Orphanu přistane, je Nassur-Gatem varován, aby se nepokoušel invazory odsunout násilím, protože přesně to mocipáni z Topsidu chtějí. On sám chce z Orphanu udělat vzorový případ diplomatického jednání. Klon Gorgola, který funguje jako Nassur-Gatův zástupce, který ale galaktického radu ve skutečnosti hlídá, ale obyvatele Orphanu tak vyprovokuje, že oni na Topsidery zaútočí. Nassur-Gat vyzve klona, který se ho pokusil zbavit moci, k veřejnému souboji a zabije ho.

Topsidští vetřelci zůstanou zpočátku necháni na pokoji, 30. dubna je ale z arkonské oblasti vlivu hlášeno, že Topsiderové byli napadeni neznámou velkou kosmickou lodí.