Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1457
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1457
Název:Bomby pro Topsid
(Bomben für Topsid)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731 / 491 NGL = 4078
Místo srazu Orion-Delta - jeden muž zemře dvakrát
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec má schůzku

Galbraith Deighton - starý přítel se ohlásí

Shrukmes - písmoznalec

Garkmarn-Pit - špión se stává kancléřem

Keisha - sekretářka Garkmarn-Pita

7. listopadu 1144 NGL přistane CIMARRON na Topsidu. Použití robospór1) uvrhlo vzkvétající civilizaci Topsiderů před asi šesti sty lety do předatomárního věku. Planeta je rozdělena do mocenských bloků a nachází se na okraji ničivé války.

Vysoký kněz spolku Enshgerd-Ahk udělá z písmoznalce Shrukmena strážce amuletu hvězdy, který je ve skutečnosti minizaměřovacím zařízením. Zařízení je tak pro Topsidera neustálou hrozbou, protože tradice vyžaduje, aby se vydal na desetitýdenní cestu a nosil nenahraditelný amulet na veřejnosti. Shrukmes se později ztratí jako stavební dělník v Hunnaku, rezidenčním městě říše Trukrek-Hun. Po čtyř týdnech padne do rukou tajné policie. Mezitím se špiónu Garkman-Pitovi podaří stát se druhým kancléřem říše Trukrek-Hun. Když se dozví, že astronauti imperátoru Trukrek-Anurovi prodali atomovou bombu výměnou za zajatce, které potřebují pro pokusy, rozkáže mu Triumvirát spolku Enshger-Ahk se s astronauty rovněž spojit. Garkman-Pit osvobodí Shrukmese z moci tajné policie a s pomocí amuletu najde CIMARRON. Protože Gucky jeho dvojroli telepaticky prokoukl, je Topsider ochoten s galaktiky spolupracovat a umožní myšobovi zjistit, že Trukrek-Anur 14. listopadu očekává přistání lodi ANUBIS. Místo transportéru, který Galbraith Deighton odvelel jinam, přistane ale na Topsidu ODIN. Deighton nechá svých 510 Hyguphotů odejít z paluby a přijme Perryho Rhodana o samotě. Až na mozek je celé tělo Prvního galaktika umělé. Jeho tvář je tvořena kovem, oči jsou z modrých čoček a vlasy nahradil bezpočet antének. Deighton tvrdí, že zničení topsiderské kultury robospórami byla nehoda, a pokusí se Rhodana přesvědčit, jak lehké by bylo podřídit se »systému« a zaujmout své místo ve velkém plánu. S odkazem, že se Terra stala rájem plným štěstí a světem bez hranic2), láká svého přítele, aby sám a neozbrojen navštívil Sluneční soustavu3). Lidstvo se k vlastní bezpečnosti uzavřelo a protože se ID už staletí neohlásil, rozhodlo se lidstvo vyvinout se samo v superinteligenci. Rhodan ale zůstává skeptický. O potomku Gesil nebo jejím místě pobytu Deighton nic neví. Odpoví ale na jednu Rhodanovu otázku, že NARVENNE4) byla s celou posádkou zničena v sektoru Shuungar5). Když se chce Rhodan dotknout Deightonova aktivátoru, cyborg se zhroutí, koktá, že by se jen rád vrátil ke starým přátelům, a nakonec upadne do snu.

Když v lednu roku 491 NGL uloupil stín Deightonův buněčný aktivátor6), slíbili mu Cantarové záchranu za cenu jeho duše, a on jim v zoufalství uvěřil. Droidi mu v následujících letech nahradili nejdříve pravou ruku, později nohy protézami, vyměnili játra, ledviny a srdce za multiorgán a získávali tak nad ním stále větší kontrolu7).

Deighton nemůže zabránit, že jeho tělo opustí určitá informace a o několik málo sekund později přijme smrtící impulz. Před explozí droidského těla zachrání Rhodana Gucky pomocí teleportace. Rhodan a jeho společníci zajmou opuštěný ODIN. Zatímco je loď pečlivě prozkoumávaná, předá Gucky Shrukmesovi antigravitační opasek. Autorita, kterou mu toto zařízení propůjčuje, dovolí nositeli amuletu přimět imperátory Trukrek-Anuru a Kmurko-Kimu a diktátora aliance Guragkor-Gmen k mírové dohodě. Koncem listopadu opustí ODIN a CIMARRON Topsid8).