Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1458
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1458
Název:Stopa Haluťanů
(Die Spur der Haluter)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731
Překvapení na Big Planet - co se v posledním století stalo...?
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot - Haluťan na stopě svého národa

Teravatos - palubní systém s iniciativou

Domo Sokrat - Haluťan mezi Terzrockany

Pantalon - Posbi jako Orbiter

Kranar - velitel skupiny Gurradů

Poté co 30. září 1144 NGL opustil Heleios, dorazil Icho Tolot1) po mezipřistání na Phoenixu 16. října na Terzrock. Stovky fragmentálních křižníků tvoří kolem planety kruh. Posbiové přerušili hledání Perryho Rhodana 2, aby se postarali o Terzrockany, ze kterých se stali letargické bytosti. S podporou upovídaného Posbie Pantalona najde Tolot Domo Sokrata3), který se stáhl do ústraní v horách. Bývalý Atlanův orbiter4), který sám kdysi sledoval stopu čtyřrukého proroka5), aniž by tušil, že jde o Tolota, zná několik si odporujících legend o osudu Haluťanů, neví ale, co se s nimi doopravdy stalo.

Také Tolot začíná být stále více letargický, dokud ho Taravatos pomocným člunem nenechá převést do HALUTY, která stále ještě krouží na orbitu kolem Terzrocku a ve které se teprve 17. listopadu znovu vzpamatuje. Když se Tolot nyní, howalflektorovou síťkou6) chráněn proti omamnému záření Kanibalových krystalů, vrátí na planetu, nemůže už Sokrata najít. Protože ho náčelník Kranar s tvrzením, že se Sokrat nachází v jednom z fragmentálních křižníků, pokusí nalákat do pasti, začne se Haluťan věnovat Gurradům. Zatímco spolupracuje s jedním apatickým Terzrockanem a nechá ho, aby ho během několikadenní jízdě na voru nechal odvést k sousednímu kontinentu, dozví se, že skupina Gurradů lhostejné Terzrockany systematicky evakuuje, aby mohla zabrat jejich životní prostor. Kranar se zmíní o plánu odvést Terzrockany do Andromedy k planetě Singan-Dor, tefrodskému veteránskému světu v soustavě Singan, kde se měli usadit i Haluťané. Společně se Sokratem, který se nachází rovněž v gurradském táboře se Tolotovi podaří Kranarův názor, že přílišné rozmnožení Brindoru8) vedlo ke změně Kanibalských krystalů a vyvolalo to letargii u Terzrocků, odhalit jako lživý. Nakonec pozná Haluťan, že Posbiové s krystaly manipulovali, aby si tak pomoci ošetřování Terzrockanů našli novou práci. Zatímco jim oznámí, že Perry Rhodan se nachází v Mléčné dráze a jejich pomoc potřebuje, přiměje Tolot Posbie, aby zrušili manipulace a vytvořili na Terzrocku opět normální podmínky.

Protože většina stop Haluťanů ukazuje k Andromedě, vydá se Tolot a Sokrat do sousední galaxie. Pantalon se k nim přidá a jmenuje se sám Tolotovým orbiterem9).